Procés participatiu per la seguretat dels professionals del SEM

Procés participatiu per la seguretat dels professionals del SEM

A través de la plataforma Decidim d’Infermeres de Catalunya, totes les seccions sindicals hem iniciat un procés participatiu on-line on totes i tots els professionals del SEM estan convidats a aportar idees per millorar la seguretat davant el risc de contagi per COVID19.

Infermeres de Catalunya ja va enviar un primer document amb propostes a la Direcció del SEM (podeu consultar el document aquí). Ara, entre totes les seccions, esperem poder elaborar un nou document amb totes les idees que es recullin del procés participatiu.

Per això, animem a tots els professionals del SEM a participar activament per detectar totes les idees de millora en els diferents llocs de treball.

La plataforma Decidim, és la plataforma de participació i democràcia d’Infermeres de Catalunya perquè les infermeres i infermers d’arreu de Catalunya puguin participar activament en les decisions del sindicat, votar en consultes i donar la seva opinió d’una forma oberta. S’accedeix a la plataforma a través del portal.

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El passat dissabte, 14 de març, el Vicepresident de la Generalitat Pere Aragonés va visitar la seu central del Sistema d’Emergències Mèdiques, a l’Hospitalet de Llobregat i va fer una visita per la Central de Coordinació Sanitària (CeCos) sense cap mena de protecció i sense tenir en compte les recomanacions del Departament de Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i així evitar exposar innecessàriament els professionals sanitaris sense un motiu suficientment justificat. 

El dia següent, 15 de març, els professionals del SEM vam saber que el Sr. Aragonès va comunicar públicament que havia donat positiu en Coronavirus i per tant, era provablement transmissor del virus. 

Els treballadors de la central han demanat fer-se la prova, però el Servei de Prevenció del SEM ha considerat innecessari  practicar les proves del SARS-CoV-2 al personal de la central que aquell dia va estar treballant a la sala i, per tant, exposat al virus. 

La Secció Sindical d’Infermeres de Catalunya al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) demana fer la prova del Coronavirus a tots els professionals que estaven treballant a la Central de Coordinació el dia que va visitar-los el Vicepresident Pere Aragonés i a la resta d’infermeres, metges, tècnics i personal de la sala que han estat en contacte estret, alhora que sol·licita s’estableixi un procediment de control estricte d’accés  a les diferents centrals de Coordinació.

Carta de queixa de la CeCos al Servei de Salut Laboral

Carta de queixa de la CeCos al Servei de Salut Laboral

Infermeres de Catalunya ha fet entrada a la Direcció de Recursos Humans del SEM d’una carta dels professionals de la Central de Coordinació Sanitària (CeCos) del SEM arran de les actuacions portades a terme pel Servei de Salut Laboral del SEM durant la crisi del Coronavirus. Us la reproduïm a continuació:

 

Fem aquest escrit com a queixa al servei de Salut Laboral del SEM per la mala gestió en que s’està portant a terme la situació extraordinària amb el Coronavirus. El personal de la CeCos ens sentim abandonats i poc considerats en la situació que estem patint.

Entenem que s’estàn prenent decisions unilaterals sense fer les consultes pertinents a Salut Pública i sense tan sols seguir els protocols vigents publicats. A la població general se’ls hi està recomanat aïllaments segons protocols de Salut Pública quan al personal sanitari del SEM no se’ls tracta igual.

El dia 13 de març ens vam assebentar del cas d’una alumna en pràctiques a CeCos (treballadora també a l’Hospital) que va donar positiu per coronavirus. Segons el protocol de Salut Pública del dia 13 de març, s’ha de fer un estudi de contactes i procedir a aïllar a aquests treballadors (si estàn assimptomàtics) i afegir recollida de frotis als simptomàtics si així ho indica Salut Pública.

No trobem encertat que a les 9:30h del matí ja es sabés d’aquest cas positiu, i a tres de les companyes que van tenir contacte directe, les tinguèssin de guardia a la central fins les 17h que els hi van fer el frotis( només a 1 d’elles) i sense cap mesura d’aïllament amb la resta de companys.

No trobem encertat que una companya de CeCos el dimecres dia 11 de març vingui a treballar amb molta tos, mal estar general i congestió  i demani mascaretes per protecció dels seus companys i se li contesti “que no és necessari que la utilitzi”. Finalment la companya va marxar de la guardia amb febre i a dia 14 de març espera que, per indicació d’epidemiologia, li vinguin a casa a fer frotis. També destacar que aquesta mateixa companya , després de ser valorada per l’epidemióloga i quedar pendent en la recollida del frotis, rep una trucada de Salut Laboral del SEM dient-li que estigui tranquil·la, que no cal fer res…. quan ni tan sols Salut Laboral ha parlat amb Salut Pública. Descontrol absolut i decisions unilaterals per part de Salut Laboral.

El personal del SEM sóm personal sanitari asistencial, tant els que treballen a les unitats assitencials com els que treballen a CeCos (afegint que gran part d’aquest personal treballa també a centres sanitaris).

Des de CeCos demanem:

  • Que tot el personal de nova incorporació no presenti símptomes susceptible de coronavirus a l’entrar a la central (tos,febre o dispea), donat que és un lloc tancat, molt poc ventilat i on no es respecten les distàncies de seguretat entre persones. El dia 14 va arribar un comunicat intern informant que s’obririen portes i claraboies 4-5 vegades al dia. Pensem que són mesures que arriben tard.
  • Que s’utilitzi una distància de seguretat a l’hora de treballar .Potser s’han d’habilitar altres llocs de recepció de trucades. Quan fem formació, estem asentats a una distancia de menys d’1 metre compartint teclat i ratolí de l’ordinador.Pot ser no és moment de fer formacions massives d’aquesta manera.
  • Disposar a CeCos de material d’aïllament com mascaretes.
  • Que els alumnes de pràctiques deixin de compartir els cascos telefònics de les formacions ja que no hi ha cap control higiènic. Avui dia 14 ha estat informada Salut Laboral del SEM, que ha comentat que no sabia res al repecte.

Es per aixó que demanem responsabilitats al servei de Salut Laboral del SEM. Sóm treballadors sanitaris que cuidem a la población de Catalunya des del nostres llocs de feina i exigim que una empresa de salut -com és el SEM- cuidi dels seus treballadors tal com ens mereixem.

 

 

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Des d’Infermeres de Catalunya posem a disposició de totes les infermeres i infermers un servei de consulta a través de WhatsApp i e-mail per a resoldre dubtes relacionats amb els drets laborals durant la crisi sanitària del Coronavirus SARS-CoV-2.

El servei ofereix resposta per part dels assessors jurídics del sindicat a qualsevol consulta relacionada amb problemes que afectin als drets laborals i professionals de les infermeres en els seus centres de treball. Servei confidencial.

Per accedir, fer la consulta:

El dret a la promoció dels professionals del SEM

El dret a la promoció dels professionals del SEM

Darrerament s’estan sentint rumors de què s’estan buscant professionals per cobrir llocs vacant a l’escala directiva del SEM. Concretament la plaça vacant del segon sotscap de Barcelona ciutat i la plaça d’Adjunt/a a l’Àmbit d’Emergències (a falta d’altres que es crein i de les que la Direcció no informa la representació dels treballadors).

Després de l’experiència recent amb els nous càrrecs en l’organigrama del SEM i de la creació del vehicle de comandament ECO-0 a Barcelona ciutat, on tots els professionals han estat col·locats sense un procés previ de selecció obert als professionals del SEM, esperem que aquest tarannà sigui diferent aquest cop i encoratgem a la Direcció del SEM (que fa gala de tenir els millors professionals de les emergències) que obri aquest i els futurs processos de selecció de càrrecs directius i/o de comandament a totes les persones que treballen al SEM i puguin tenir l’oportunitat de promocionar-se professionalment dins el SEM en igualtat de condicions amb la resta de companyes i companys.

Un procés en el qual s’ofereixin els llocs a cobrir amb les seves funcions ben definides i les competències que han de tenir els professionals que hi optin.

Estem segurs que són molts els professionals que voldrien tenir l’opció de presentar-se a llocs de comandament però fins ara no se’ls ha donat l’oportunitat de poder demostrar la seva vàlua davant l’empresa. En un exercici de transparència i de reconeixement del valor humà i professional, esperem un canvi d’actitud i poder dir així, que el SEM com a empresa pública, ha d’apostar per la igualtat d’oportunitats i valorar l’experiència, la formació, les competències i els coneixements dels seus treballadors i treballadores.

També demanem que la Direcció doni a conèixer el seu pla estratègic i la definició dels diferents llocs de treball que té previst crear (tant comandaments com operatius) amb les seves funcions i competències i que tingui en compte la representació dels treballadors en els seus plans organitzatius per tal que puguin estar informats de la previsió de nous llocs a crear i vetllar pels drets laborals d’aquests professionals així com els dels professionals que hauran de cobrir els llocs que resultin vacants com a resulta del moviment.

Dret al permís d’alletament

Dret al permís d’alletament

A Infermeres de Catalunya hem rebut diverses consultes sobre els drets dels pares (pare o mare) al permís d’alletament, sobretot pel que fa a la possibilitat de gaudir-lo al mateix temps que l’altre progenitor o la seva compactació.

Després de fer les consultes als serveis legals d’Infermeres de Catalunya us informem que:

Els dos progenitors poden gaudir del permís d’alletament

La limitació al dret de reducció per alletament d’una hora per jornada ordinària pot esdevenir quan els dos progenitors treballin a la mateixa empresa. En el cas de les treballadores i treballadors del SEM, aquesta limitació ja està contemplada en el nostre conveni col·lectiu.

Els dos progenitors poden compactar el permís

La llei no estableix cap diferència en l’exercici del dret a la compactació del permís d’alletament entre els progenitors. Es poden compactar les dues mitges hores en una hora completa. També es poden acumular en jornades completes de treball.

Segons l’article 52.2.b del nostre Conveni Col·lectiu:

b) El/les treballadors/ores amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors/ores de l’empresa, només un d’ells pot exercir aquest dret. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

La dona per la seva pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora per la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s’acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància del treballador/a en jornades de treball a raó d’una hora en el cas de torns de 12 hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que ambdós treballin.

 

Les delegades d’Infermeres de Catalunya quedem a la vostra disposició per aclariment d’aquest o d’altre temes.