Avui, dimarts 29 d’Octubre de 2019 a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, estava convocat el Comitè Intercentres amb el següent ordre del dia:

  1. Comunicació per part d’AMIC de la nova composició a la taula negociadora del Conveni col·lectiu.
  2. Votació si s’escau.

Ha estat exclosa d’aquesta convocatòria la representant del Comitè Intercentres, Esther Rodríguez. Fins fa poc, membre de la secció sindical AMIC, i actualment delegada Independent fins a les pròximes eleccions, en les que es presentarà amb el sindicat Infermeres de Catalunya.

A la reunió del Comitè Intercentres s’hi han presentat l’Esther Rodríguez i l’Octavi Rodríguez, acompanyats per un assessor legal per poder defensar el seu dret a assistència.

En iniciar-se la reunió, tant UGT com AMIC han manifestat que eren contraris a la presència dels dos delegats així com la de l’assessor. En demanar que es redactés ACTA d’aquest fet, tant el President (UGT) com la Secretària (AMIC) del Comitè Intercentres abandonen la sala conjuntament amb els seus delegats, deixant sense quòrum suficient la reunió del comitè.

Els delegats de CCOO juntament amb l’Esther i l’Octavi plantegen continuar amb la reunió per tal de poder aixecar acta, almenys, dels greus fets que acabaven d’ocórrer. Us adjuntem l’acta que s’ha elaborat de la reunió, de la que hem enviat còpia a l’empresa.

Mesa de Negociació de Conveni

Us volem informar també, que el mateix va passar a la reunió de Negociació de Conveni del passat 22 d’octubre que va ser suspesa per l’empresa donades les discrepàncies sobre la composició de la mesa negociadora, en la que AMIC i UGT negaven la presència de la delegada Esther Rodríguez, membre de la mesa de negociació.

Per aquest motiu, s’havia convocat la reunió d’avui del Comitè Intercentres, just per debatre aquest tema. Fet que no s’ha pogut debatre donat que AMIC i UGT han abandonat la reunió.

Reunió sobre la CeCOS

Com han comunicat des de la bústia d’AMIC, a les 12h d’avui estava prevista la reunió de Comitè Intercentres amb l’empresa per tractar com a únic punt del dia els problemes a la CeCos.

Amb el mateix argument, la disconformitat de la presència de la delegada Esther Rodríguez i l’assessor que l’acompanyava, els membres d’AMIC i UGT han abandonat la reunió deixant-la sense efecte.

Afirmem que és rotundament fals el comunicat d’AMIC en què afirma que la reunió no s’ha pogut celebrar per la presència de la delegada d’Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, donat que a la mateixa reunió s’ha fet la proposta de poder assistir amb veu però sense vot, mentre no es resolia el conflicte sobre el dret de pertànyer o no al Comitè Intercentres. Amb l’única finalitat de poder dur a terme la reunió pel bé de totes les treballadores i treballadors als quals representem.

En aquesta reunió, l’empresa ha tornat a manifestar la necessitat de resoldre aquestes diferències en el sinus del Comitè Intercentres i ha abandonat la sala.

Lamenten profundament que aquestes actuacions per part d’AMIC i UGT endarrereixin les negociacions del Conveni Col·lectiu i les reunions de les diferents comissions que, fins a la data, s’havien dut a terme sense cap problema.

Des d’Infermeres de Catalunya continuarem defensant la presència de la delegada Esther Rodríguez dins el Comitè Intercentres i seguirem estant oberts al diàleg per apropar posicions i trobar una solució a aquestes discrepàncies, diàleg que se’ns nega en abandonar les reunions AMIC i UGT.

Infermeres de Catalunya vol estar present al Comitè Intercentres perquè creiem que el col·lectiu majoritari al SEM ha d’estar degudament representat. Cal recordar el fet que un sindicat com AMIC (unió de Metges de Catalunya i SATSE) tan sols té un únic delegat infermer, sent la majoria d’ells metges i administratius. Igual que UGT que tan sols compta amb una sola delegada infermera.

Vam iniciar aquest projecte escapant d’un sistema sindical que no ens agradava i el qual volem canviar. Perquè creiem que les infermeres i infermers del SEM mereixem una millor representació i per aquest motiu continuarem lluitant perquè no es silencii la nostra veu.

 

Infermeres de Catalunya lluitarem per la defensa de tots els treballadors i treballadores del SEM, però principalment ho farem per respecte al col·lectiu que està en perill de representativitat, les infermeres i els infermers.


Gràcies pel vostre suport,
Us seguirem informant

Seguim!