Com ja sou coneixedors durant el dia d’ahir a Barcelona i avui a la resta del territori s’ha convocat Assemblea de Treballadors a cada província.

Us fem un resum dels punts més destacats perquè tots aquells que no heu pogut assistir o connectar-se  al xat del Participa! en tingueu coneixement.

1-. La decisió de donar per nul.la de ple dret la Convocatòria 2016 per a la provisió externa de llocs de treball ha estat a instancia del Consell Administració al nou gerent del SEM, el Dr. Joan Sala. Es va fer desprès de rebre un Informe Tècnic d’assessoria jurídica, que es va encarregar a Funció Pública per aclarir la legalitat d’aquest procés -a petició d’aquest últim- a l’observar signes indirectes de defectes formals.

Se’ns comunica la nul·litat insubsanable i la intenció de la Direcció d’iniciar tant bon punt sigui possible una nova convocatòria amb totes les garanties jurídiques.

Tanmateix ens comuniquen la intenció de l’empresa d’estabilitzar la plantilla actual.

2.- El Comitè d’empresa va demanar tenir accés a aquest informe jurídic íntegre per poder fer les escaients consultes als diferent assessors jurídics dels quatre sindicats electes al SEM.

Aquest document a hores d’ara no ha estat entregat per l’empresa.

3.- Ha estat decisió de la direcció del SEM comunicar als treballadors que es faria efectiu el Concurs Intern sense consensuar-ho amb aquest comitè, havent estat prealertats del neguit i preocupació que aquesta decisió provocaria entre els treballadors.

4.- Els treballadors i membres del Comitè d’Empresa volem ser coneixedors del marc jurídic que empararia un nova convocatòria i el temps en que es podria produir aquesta.

5-. S’ha d’intentar agilitzar el procés per tal que els drets dels treballadors fixes adquirits en el concurs intern (concurs trasllat, promoció interna i canvi d’activitat) no estiguin confrontats amb els drets legítims dels aspirants a plaça del concurs extern (interins, reservistes, rellevistes i suplents).

6.- Es proposen diferents mesures de pressió a l’empresa i als òrgans pertinents per accelerar-ho (mobilitzacions, fer ús dels mitjans de comunicació, escrits a la Conselleria de Salut…).

7.- A proposta dels treballadors s’ha decidit escriure una carta al Conseller de Salut, al Director del CatSalut, al Consell d’Administració del SEM i al Gerent reclamant que es convoqui una nova convocatòria externa i demanant responsabilitats als responssables d’haver fet un concurs il.legal.

 

Informar-vos que avui, la direcció de l’empresa ha convocat al Comitè Intercentres per al proper 20 d’abril amb l’únic punt del dia: “Convocatòria pública SEM”. Us informarem en quant haguem tingut la reunió.