Com ja sabeu, ahir es va dur a terme la constitució de la Mesa Electoral per les eleccions al Comitè de Tarragona. Aquestes havien estat convocades per UGT.

Tal com us vam explicar en el comunicat, Infermeres de Catalunya va presentar escrit a la mesa per tal d’aturar de forma immediata el procés per diferents defectes relacionats amb el fet que no s’havien seguit els terminis legalment establerts per al preavís de la convocatòria, ni a l’empresa ni als membres que estaven cridats a formar part de la Mesa Electoral.

Finalment la Mesa Electoral ens ha donat la raó donat que el SEM no va tenir coneixement de la convocatòria fins 5 dies abans de la data en què s’havia de formar la Mesa Electora, deixant així a la resta de sindicats poc marge per a preparar la seva candidatura.

Des d’Infermeres de Catalunya vetllarem perquè tots els processos es facin de forma correcta i seguint sempre els temps establerts per tal d’assegurar que tothom tinguis les mateixes oportunitats de presentar-se als processos electorals.

 

ACTUALITZACIÓ!!!

Finalment, la Mesa Electoral va informar que havia estat notificada per part de la Direcció del SEM que, efectivament, UGT havia fet registre d’entrada del preavís, amb el que l’empresa accepta la data del preavís i la Mesa Electoral indica que es continua amb el procés electoral al Comitè de Tarragona.