Expliquem la situació de les infermeres al SEM a la Directora General de Professionals de la Salut

Expliquem la situació de les infermeres al SEM a la Directora General de Professionals de la Salut

Ahir diversos membres de la Secció Sindical d’Infermeres de Catalunya al SEM, vam mantenir una reunió amb la Directora General de Professionals de la Salut, la Dra. Montserrat Gea.
En aquesta reunió vam poder explicar detalladament les tasques que realitzen les infermeres i infermers del SEM en cadascun dels àmbits, i vam poder descriure l’actual situació de les infermeres i el sentiment generalitzat de malestar enfront de la manca de suport i representació del col·lectiu per part de la Direcció Infermera, una direcció que no gaudeix de competències específiques sobre el col·lectiu al qual hauria de representar.
Vàrem explicar que, tot i ser el col·lectiu majoritari, existeix un gran sostre de vidre que impedeix la promoció i desenvolupament professional de les infermeres, sent menystingudes a l’hora d’ocupar càrrecs de responsabilitat sent relegades, la majoria de les vegades, a càrrecs d’adjuntes o de Sotscap.
Actualment, de tota l’estructura orgànica de comanamens del SEM, les infermeres amb el rang de Cap/Directora son menys del 20% . Aquests càrrecs són càrrecs operatius i organitzatius. Tasques per a les quals les infermeres estan preparades.
També vàrem denunciar que, tot i ser una professió científica i preparada per dur a terme projectes d’investigació i dur a terme funcions de control de qualitat, les infermeres no ho tenen fàcil per liderar estudis d’investigació al SEM i, encara menys, dirigir programes de qualitat o en definitiva liderar qualsevol mena de projecte.
A més a més, es va parlar dels llocs de comanament, per exemple a la central, que quan són desenvolupats per infermeres no gaudeixen de reconeixement ni càrrec dins l’estructura directiva ni de comanament. Aquestes infermeres són relegades a altres figures que sí que gaudeixen d’aquest estatus com poden ser la “infermera del Cap de Guàrdia” o la “Coordinadora Tècnica”. Quan es creen figures de comanament en altres categories professionals, gaudeixen d’aquest reconeixement com per exemple la recent creació del Cap de Torn de la Sala Diagonal.
El darrer nomenament de la Directora Infermera com “Adjunta” a la Unitat de Serveis especials i especialitzats i del Director Mèdic com a “cap” n’és una mostra més de com el SEM no reconeix la vàlua i l’expertesa que les infermeres podem aportar a l’organització. En cap altra institució sanitària la Direcció Infermera està orgànicament per sota de la Direcció Mèdica.
El darrer punt va ser el model assistencial, que fa més de 30 anys que funciona i, que suposadament la Direcció vol continuar fomentant: model SVAi + VIR.
Les diferents queixes de les infermeres de les unitats SVAi, posen de manifest un fals reconeixement de l’autonomia de les infermeres en aquest sistema. Les infermeres són observades de forma meticulosa en cadascuna de les seves actuacions, fet que no succeeix amb altres categories professionals, per tant no pot considerar-se un control de la qualitat assistencial.
Hem volgut que la Directora General de Professionals de la Salut, fos coneixedora de forma directa de com la Direcció del SEM menysprea i infravalora el potencial de tot un col·lectiu, majoritari, impedint el seu desenvolupament professional i personal fet que fa créixer cada dia més un sentiment de malestar i abatiment de les infermeres i infermers que formen part del SEM.
La INACCEPTABLE negociació del nou conveni

La INACCEPTABLE negociació del nou conveni

Infermeres de Catalunya volem informar a tots els treballadors que després de molts mesos de negociació del nou Conveni Col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques, no s’ha produït cap avanç evident ni tampoc una clara mostra d’intenció d’arribar a acords amb la representació social. 

Ja són molts mesos veient com les propostes per part d’aquesta nova Direcció, i que havien estat plantejades en un principi com a millora, a la fi sols pretenen conculcar una pèrdua de drets i condicions laborals, drets que havien estat fruit de l’esforç que vam mostrar tant els representants dels treballadors com la mateixa empresa en negociacions col·lectives anteriors. 

És INACCEPTABLE que vulguin ampliar de 30 a 60 km l’aplicació de mobilitat geogràfica als seus treballadors. En algunes bases pot significar fins i tot canvi de província. 

És INACCEPTABLE que vulguin establir el període de gaudiment de les vacances d’estiu de MARÇ a NOVEMBRE. Aquest fet anul·la de facto la possibilitat de compensar amb 1 dia més per cada període de 15 dies que el treballador no ha pogut gaudir de les seves vacances dins el període estival, comprès entre el 15 de juny al 15 de setembre (tal com està contemplat fins ara al conveni). Tanmateix, aquesta proposta podria comportar el gaudiment de les vacances fora de l’estiu per necessitat de compliment amb el 33% de plantilla que pot gaudir de vacances al mateix moment, donat que el període s’ampliaria molt més enllà de l’estació d’estiu. 

L’empresa no pot acollir-se a l’argument de què sigui una pràctica habitual donat que, a hores d’ara, cap treballador (que voluntàriament ha fet part de les seves vacances o la seva totalitat fora de l’establert en conveni com a període de vacances) ha reclamat aquesta compensació. Ni tan sols, pot demostrar problemes de cobertura; donat que són dificultats organitzatives esmenables amb la bona voluntat per ambdues parts, treballadors i empresa. 

Per Infermeres de Catalunya seria demagògic defensar aquesta modificació sense justificació i alhora mostrar-se, de forma populista, a favor de la conciliació familiar. Les voluntats es demostren amb els actes. 

És INACCEPTABLE que no es pugui recuperar la jornada d’abans de la crisi econòmica, que es va establir a l’acord del 29 d’octubre del 2013, on els treballadors, vàrem patir un increment de jornada laboral anual. Com també, en el context d’aquesta crisi, vam perdre ajudes socials i econòmiques com per exemple: tiquets restaurant, ajuda per llibres, ajudes de guarderia, etc. algunes de les quals hem recuperat, però altres encara manquen per retornar. 

Els treballadors del SEM a través dels seus representants sempre hem col·laborat en aquelles situacions difícils en les quals s’ha vist immersa la nostra empresa, però cansats de ser sempre menyspreats i perjudicats per les decisions unilaterals de l’empresa, estem en desacord de tornar a veure retallats aquests drets constatant com el SEM inverteix a incrementar de forma extraordinària la flota de vehicles i nous dispositius que si més no, fan desconfiar de l’escala de prioritats d’aquesta institució. 

És INACCEPTABLE que es pretengui incrementar la jornada ordinària de 24h -en 88 hores anuals- per igualar el calendari anual amb els torns de 12h de 1632h. 

L’acceptació d’aquest increment de jornada seria segons se’ns ha comunicat en diverses ocasions, l’única possibilitat que veu l’empresa per poder plantejar-se tornar a recuperar la jornada anual prèvia a l’acord del 29 d’octubre del 2013. 

Aquest fet de difícil encaix als calendaris, significaria, pèrdua de poder adquisitiu, ja que els treballadors amb horari de 24h tenen la possibilitat d’incrementar la seva jornada amb JAC’s a on clarament els trams establerts els hi significa una millor retribució econòmica, que incrementar la seva jornada a preu ordinari en 88h/anuals. No podem oblidar que també podria perjudicar ostensiblement la logística personal al veure modificat substancialment el seu calendari i forçar a aquests treballadors a la reorganització de la seva vida familiar i/o laboral no sempre factible, fet aquest que sempre ha estat un atractiu per treballar al Sistema d’Emergències Mèdiques. No podem obviar, que aquests llocs de treball de 24h són els més sol·licitats quan es produeix un concurs de trasllats, promoció interna o concurs extern. 

És INACCEPTABLE que no es reconegui amb tot el seu contingut el Grup de categoria professional A al col·lectiu d’Infermeria. Com ja sabeu les Infermeres amb l’obtenció del Grau i l’adaptació a la normativa vigent, passen a formar part del Grup professional A, fet que no ha de significar un simple tràmit burocràtic (per la direcció sembla que sí que ho és, ja que així ho ha manifestat). Considerem de justícia envers el nostre nombrós col·lectiu que aquesta reclassificació no sigui merament nominativa, sinó que estigui dotada del corresponent increment salarial. 

La proposta presentada de subdivisió d’aquest grup en dos, A1 (per a metgesses i metges) i A2 (per Infermeres i Infermers) torna a discriminar al col·lectiu infermer per motius no contemplats a la normativa de reclassificació. 

Entenem que hi ha altres opcions per mantenir la diferència salarial amb els metges i demostrar amb fets que les Infermeres i Infermers del SEM reben el tracte de valor que ens mereixem, per l’esforç i eficiència demostrat en tot moment i a tots els nivells (recordem que hem estat un puntal en la consecució de l’objectiu de minimitzar els efectes d’aquesta terrible pandèmia sobre els ciutadans i sobre el mateix sistema de salut públic) i seria bona prova del reconeixement institucional que trobem a faltar en els moments rellevants i que ens afecten directament. 

En resum, cap de les propostes presentades per les diferents seccions sindicals són acceptades i sobre les que mostren interès per parlar-ne han estat desvirtuades, esbiaixades o dotades d’un contingut aliè a la seva finalitat de quan es van presentar a través de les diferents plataformes de negociació. 

Entenem que centrar-se en un redactat sense dotar-lo de continguts i conceptes que amb l’esforç d’ambdues parts permetin una aproximació i un avenç, és començar la casa pel sostre oblidant-se que el més important són els fonaments i que no importarà tant el “com” (que ja arribarà si hi ha la intenció) sinó el “què”. La resta declaracions de bones intencions… 

 

Per últim, informar-vos que la direcció es prepara per poder incorporar Infermeres de 4t de Grau i Metges de 5è curs per atendre Consultoria Covid amb prioritat 3, en virtut al conjunt de disposicions que el Departament de Salut ha establert perquè les diferents institucions del Sistema Públic de Salut puguin donar resposta a l’augment de demanda assistencial que aquesta crisi sanitària ha provocat sobre els recursos ordinaris de salut. 

Ens sobta novament com havent informat prèviament a aquesta comissió de què el SEM disposa d’una borsa de treball d’unes 200 Infermeres aproximadament, ens informi de les seves intencions d’incorporar professionals sense la titulació i ni expertesa. Qui es responsabilitzarà de les decisions sanitàries que aquestes noves contractacions prenguin (no tenen capacitat legal per fer-ho)? ¿Quina nova sobrecàrrega laboral implicarà al personal estructural de CECOS, ja que els hauran d’estar supervisant i ajudant constantment? 

Considerem si més no, que és novament un menyspreu a la tasca dels professionals que treballen a CECOS on l’expertesa mostra més vàlua en els serveis potencialment lleus que en els que clarament són greus. 

 

 

Demanem a la Direcció del SEM la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors

Demanem a la Direcció del SEM la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors

Probablement ens enfrontarem a la segona onada pandèmica pel SARS-CoV-2, segons tots els indicadors epidemiològics. Institucions i organismes a escala mundial pronostiquen una virulència major que la que ens va afectar els mesos de març, abril i maig d’enguany.

Infermeres de Catalunya enviem carta de petició al Gerent del SEM per a la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors i així evitar situacions com les viscudes recentment a altres centres sanitaris (com per exemple a l’Hospital Vall d’Hebron).

Entenem que l’ideal, segons les proves diagnòstiques de què en disposem en aquests moments, seria la prova PCR setmanal o test ràpid en cas que estigués demostrada la seva eficiència en persones asimptomàtiques.

També recordem a la Direcció del SEM que és la seva responsabilitat recordar i facilitar el compliment de les mesures de prevenció i ús de material de protecció davant tècniques que produeixin emissió de partícules així com aerosols perquè no hi hagi cap treballador que en pugui tenir dificultats per al seu ús (com talles adequades, no només una talla única).

 

Llegeix la petició enviada: https://inf.cat/jov6

 

 

 

 

Infermeres de Catalunya al SEM demana més control de la salut dels treballadors i la realització de proves PCR de forma periòdica

Infermeres de Catalunya al SEM demana més control de la salut dels treballadors i la realització de proves PCR de forma periòdica

La secció sindical ha enviat una carta al Gerent del SEM, Antoni Encinas, on també demana que se suspenguin les pràctiques de professionals provinents de màsters o formació MIR (Metge Intern Resident) o IIR (Infermera Interna Resident) i que els professionals que facin pràctiques per entrar a treballar, se’ls hi faci una prova PCR abans d’iniciar-les.

Aquesta petició es fa després que aquesta setmana diversos professionals del SEM hagin hagut de posar-se en aïllament en tenir contacte amb una persona de pràctiques que ha donat positiu en COVID-19.

El dia 1 de juny, delegats del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ja van demanar a la Direcció que es demanés a totes les persones que anaven a fer pràctiques portar una prova PCR amb resultat negatiu com a màxim de 48 hores abans.

Infermeres de Catalunya ja ha demanat en ocasions anteriors la realització de PCR  així com ha posat de manifest el mal funcionament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals durant la pandèmia. Ara estem en fase de rebrot i es preveu que aviat, els professionals del SEM tornaran a assistir gran quantitat de casos de COVID-19, amb el que veiem perillosa l’actitud dels responsables del SEM en relació amb la prevenció, seguiment i control dels professionals.

Per aquest motiu, la secció sindical demana una sèrie de mesures:

 1. Que no es porti personal de pràctiques d’universitats, formació MIR/IIR o altres similars
 2. Que se li realitzi PCR/serologia al personal de pràctiques per entrar a treballar abans de començar les pràctiques i no inicïin aquestes sense tenir resultat negatiu.
 3. Que es realitzin controls de PCR i serologies periòdiques a les treballadores i treballadors del SEM preventivament de forma setmanal o quinzenal pel bé de la salut dels treballadors, les seves famílies i a la població que atenem.

També adverteix que Infermeres de Catalunya es reserva el dret de dur a terme quantes accions legals siguin necessàries per protegir la salut de les treballadores i treballadors del SEM, de les seves famílies i la de la població que atenen.

Llegeix la carta enviada al Gerent del SEM

 

 

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Infermeres de Catalunya hem fet arribar una petició al Departament de Persones del SEM sol·licitant la flexibilitat dels tràmits i períodes de preavís dels dies personals dels treballadors.

Ara, moment en què tot sembla tornar a la “nova normalitat”,  Infermeres de Catalunya sol·licita un gest demostratiu de l’agraïment per part de la Direcció del SEM  cap als seus treballadors que han estat a primera línia d’actuació durant la crisi sanitària per la pandèmia per la COVID-19,  fent possible que aquests puguin gaudir dels  dies de lliure disposició pendents, sense que hi hagin de passar els corresponents 15 dies de preavís,  que contempla el nostre Conveni Col·lectiu.

Així mateix, interpel·la la direcció perquè  faciliti el gaudiment dels períodes de vacances anul·lats amb motiu de l’estat d’alarma.

“Després del risc al qual hem estat exposats, la implicació i el grau de responsabilitat que el gruix dels treballadors del SEM han demostrat, creiem que és l’hora de flexibilitzar la normativa de sol·licitud de dies de gaudiment, més encara quan està previst un possible rebrot cap a l’octubre, fet que podria significar una nova suspensió transitòria d’alguns dels drets dels treballadors per força major”.

Consulta la carta enviada aquí.

 

 

Carta al Gerent del SEM pel descontent dels professionals amb la gestió durant la pandèmia CODIV-19

Carta al Gerent del SEM pel descontent dels professionals amb la gestió durant la pandèmia CODIV-19

Infermeres de Catalunya ha enviat una carta al Sr. Antoni Encinas, Gerent del SEM, per fer-li saber el malestar per la manca d’informació i resposta a la qual s’han d’enfrontar els professionals del SEM durant el seu dia a dia en supòsit de començar a tenir clínica positiva d’infecció per coronavirus o els casos de sospita per contacte de risc amb pacients COVID positius.

Al document també es demanen uns procediments clars i inequívocs per tal que, en cada cas, el treballador sàpiga que ha de fer, on s’ha de dirigir, quina ha de ser la seva manera de procedir per tal de tenir autocura i no infectar altres companys, tenir uns temps de resposta curta i assegurar l’assistència i consell a tots els treballadors (també per als que, pel seu estat general, es vegin incapaços de desplaçar-se). A més de proposar diverses accions per millorar la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball.

Llegeix la carta enviada aquí.

 

 

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) impedeix a les seves infermeres respondre a la crida del Departament de Salut per als nous espais hospitalaris

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) impedeix a les seves infermeres respondre a la crida del Departament de Salut per als nous espais hospitalaris

Moltes infermeres del SEM han respost a la crida feta pel Departament de Salut per anar a prestar servei als hotels Salut i als nous espais hospitalaris creats arran de la pandèmia. 

La majoria d’aquesteson personal fix i amb àmplia experiència en l’assistència al pacient crític i a les emergències prehospitalàries. Pel que ha pogut saber Infermeres de Catalunya, la Direcció està denegant que les infermeres i infermers del SEM vagin a cobrir aquests llocs al·legant que necessita que els professionals estiguin disponibles per cobrir possibles necessitats del mateix SEM. 

Això ha creat un malestar entre les facultatives, ja que el SEM no té un contracte d’exclusivitat amb els seus professionals assistencials ni tampoc els està oferint la possibilitat d’ampliar la seva jornada cobrint torns addicionals. 

 

El personal fix del SEM tampoc és cridat per treballar a les noves unitats que s’han creat per donar resposta a l’augment de la demanda per la COVID-19 

Tan bon punt com va començar la pandèmia, el SEM va redimensionar els seus recursos assistencials per poder donar resposta a l’augment de la demanda assistencial que s’estava generant. Les infermeres es van posar a disposició de la Direcció renunciant a festius, reduccions, permisos per tal de poder donar el 100% de la seva disponibilitat. 

A més, en previsió de poder ser requerides per cobrir molts torns, moltes professionals van decidir aïllar-se voluntàriament de la seva família. 

Segons ha pogut saber Infermeres de Catalunya, la Direcció ha optat per no adjudicar les guàrdies addicionals al personal fix i contractar a personal suplent i de nova incorporació (moltes vegades amb contractes de dia a dia) per cobrir els nous torns. El motiu és molt clar: surt molt més econòmic pagar la guàrdia a un suplent que al personal fix del servei. 

Des d’Infermeres de Catalunya demanem a la Direcció del SEM que no posi impediments a les infermeres que voluntàriament (i amb tot el seu dret), vulguin respondre a la crida del Departament de Salut i puguin anar a col·laborar amb els nous espais assistencials.

 

 

Procés participatiu per la seguretat dels professionals del SEM

Procés participatiu per la seguretat dels professionals del SEM

A través de la plataforma Decidim d’Infermeres de Catalunya, totes les seccions sindicals hem iniciat un procés participatiu on-line on totes i tots els professionals del SEM estan convidats a aportar idees per millorar la seguretat davant el risc de contagi per COVID19.

Infermeres de Catalunya ja va enviar un primer document amb propostes a la Direcció del SEM (podeu consultar el document aquí). Ara, entre totes les seccions, esperem poder elaborar un nou document amb totes les idees que es recullin del procés participatiu.

Per això, animem a tots els professionals del SEM a participar activament per detectar totes les idees de millora en els diferents llocs de treball.

La plataforma Decidim, és la plataforma de participació i democràcia d’Infermeres de Catalunya perquè les infermeres i infermers d’arreu de Catalunya puguin participar activament en les decisions del sindicat, votar en consultes i donar la seva opinió d’una forma oberta. S’accedeix a la plataforma a través del portal.

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El passat dissabte, 14 de març, el Vicepresident de la Generalitat Pere Aragonés va visitar la seu central del Sistema d’Emergències Mèdiques, a l’Hospitalet de Llobregat i va fer una visita per la Central de Coordinació Sanitària (CeCos) sense cap mena de protecció i sense tenir en compte les recomanacions del Departament de Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i així evitar exposar innecessàriament els professionals sanitaris sense un motiu suficientment justificat. 

El dia següent, 15 de març, els professionals del SEM vam saber que el Sr. Aragonès va comunicar públicament que havia donat positiu en Coronavirus i per tant, era provablement transmissor del virus. 

Els treballadors de la central han demanat fer-se la prova, però el Servei de Prevenció del SEM ha considerat innecessari  practicar les proves del SARS-CoV-2 al personal de la central que aquell dia va estar treballant a la sala i, per tant, exposat al virus. 

La Secció Sindical d’Infermeres de Catalunya al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) demana fer la prova del Coronavirus a tots els professionals que estaven treballant a la Central de Coordinació el dia que va visitar-los el Vicepresident Pere Aragonés i a la resta d’infermeres, metges, tècnics i personal de la sala que han estat en contacte estret, alhora que sol·licita s’estableixi un procediment de control estricte d’accés  a les diferents centrals de Coordinació.

Carta de queixa de la CeCos al Servei de Salut Laboral

Carta de queixa de la CeCos al Servei de Salut Laboral

Infermeres de Catalunya ha fet entrada a la Direcció de Recursos Humans del SEM d’una carta dels professionals de la Central de Coordinació Sanitària (CeCos) del SEM arran de les actuacions portades a terme pel Servei de Salut Laboral del SEM durant la crisi del Coronavirus. Us la reproduïm a continuació:

 

Fem aquest escrit com a queixa al servei de Salut Laboral del SEM per la mala gestió en que s’està portant a terme la situació extraordinària amb el Coronavirus. El personal de la CeCos ens sentim abandonats i poc considerats en la situació que estem patint.

Entenem que s’estàn prenent decisions unilaterals sense fer les consultes pertinents a Salut Pública i sense tan sols seguir els protocols vigents publicats. A la població general se’ls hi està recomanat aïllaments segons protocols de Salut Pública quan al personal sanitari del SEM no se’ls tracta igual.

El dia 13 de març ens vam assebentar del cas d’una alumna en pràctiques a CeCos (treballadora també a l’Hospital) que va donar positiu per coronavirus. Segons el protocol de Salut Pública del dia 13 de març, s’ha de fer un estudi de contactes i procedir a aïllar a aquests treballadors (si estàn assimptomàtics) i afegir recollida de frotis als simptomàtics si així ho indica Salut Pública.

No trobem encertat que a les 9:30h del matí ja es sabés d’aquest cas positiu, i a tres de les companyes que van tenir contacte directe, les tinguèssin de guardia a la central fins les 17h que els hi van fer el frotis( només a 1 d’elles) i sense cap mesura d’aïllament amb la resta de companys.

No trobem encertat que una companya de CeCos el dimecres dia 11 de març vingui a treballar amb molta tos, mal estar general i congestió  i demani mascaretes per protecció dels seus companys i se li contesti “que no és necessari que la utilitzi”. Finalment la companya va marxar de la guardia amb febre i a dia 14 de març espera que, per indicació d’epidemiologia, li vinguin a casa a fer frotis. També destacar que aquesta mateixa companya , després de ser valorada per l’epidemióloga i quedar pendent en la recollida del frotis, rep una trucada de Salut Laboral del SEM dient-li que estigui tranquil·la, que no cal fer res…. quan ni tan sols Salut Laboral ha parlat amb Salut Pública. Descontrol absolut i decisions unilaterals per part de Salut Laboral.

El personal del SEM sóm personal sanitari asistencial, tant els que treballen a les unitats assitencials com els que treballen a CeCos (afegint que gran part d’aquest personal treballa també a centres sanitaris).

Des de CeCos demanem:

 • Que tot el personal de nova incorporació no presenti símptomes susceptible de coronavirus a l’entrar a la central (tos,febre o dispea), donat que és un lloc tancat, molt poc ventilat i on no es respecten les distàncies de seguretat entre persones. El dia 14 va arribar un comunicat intern informant que s’obririen portes i claraboies 4-5 vegades al dia. Pensem que són mesures que arriben tard.
 • Que s’utilitzi una distància de seguretat a l’hora de treballar .Potser s’han d’habilitar altres llocs de recepció de trucades. Quan fem formació, estem asentats a una distancia de menys d’1 metre compartint teclat i ratolí de l’ordinador.Pot ser no és moment de fer formacions massives d’aquesta manera.
 • Disposar a CeCos de material d’aïllament com mascaretes.
 • Que els alumnes de pràctiques deixin de compartir els cascos telefònics de les formacions ja que no hi ha cap control higiènic. Avui dia 14 ha estat informada Salut Laboral del SEM, que ha comentat que no sabia res al repecte.

Es per aixó que demanem responsabilitats al servei de Salut Laboral del SEM. Sóm treballadors sanitaris que cuidem a la población de Catalunya des del nostres llocs de feina i exigim que una empresa de salut -com és el SEM- cuidi dels seus treballadors tal com ens mereixem.

 

 

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Des d’Infermeres de Catalunya posem a disposició de totes les infermeres i infermers un servei de consulta a través de WhatsApp i e-mail per a resoldre dubtes relacionats amb els drets laborals durant la crisi sanitària del Coronavirus SARS-CoV-2.

El servei ofereix resposta per part dels assessors jurídics del sindicat a qualsevol consulta relacionada amb problemes que afectin als drets laborals i professionals de les infermeres en els seus centres de treball. Servei confidencial.

Per accedir, fer la consulta:

El dret a la promoció dels professionals del SEM

El dret a la promoció dels professionals del SEM

Darrerament s’estan sentint rumors de què s’estan buscant professionals per cobrir llocs vacant a l’escala directiva del SEM. Concretament la plaça vacant del segon sotscap de Barcelona ciutat i la plaça d’Adjunt/a a l’Àmbit d’Emergències (a falta d’altres que es crein i de les que la Direcció no informa la representació dels treballadors).

Després de l’experiència recent amb els nous càrrecs en l’organigrama del SEM i de la creació del vehicle de comandament ECO-0 a Barcelona ciutat, on tots els professionals han estat col·locats sense un procés previ de selecció obert als professionals del SEM, esperem que aquest tarannà sigui diferent aquest cop i encoratgem a la Direcció del SEM (que fa gala de tenir els millors professionals de les emergències) que obri aquest i els futurs processos de selecció de càrrecs directius i/o de comandament a totes les persones que treballen al SEM i puguin tenir l’oportunitat de promocionar-se professionalment dins el SEM en igualtat de condicions amb la resta de companyes i companys.

Un procés en el qual s’ofereixin els llocs a cobrir amb les seves funcions ben definides i les competències que han de tenir els professionals que hi optin.

Estem segurs que són molts els professionals que voldrien tenir l’opció de presentar-se a llocs de comandament però fins ara no se’ls ha donat l’oportunitat de poder demostrar la seva vàlua davant l’empresa. En un exercici de transparència i de reconeixement del valor humà i professional, esperem un canvi d’actitud i poder dir així, que el SEM com a empresa pública, ha d’apostar per la igualtat d’oportunitats i valorar l’experiència, la formació, les competències i els coneixements dels seus treballadors i treballadores.

També demanem que la Direcció doni a conèixer el seu pla estratègic i la definició dels diferents llocs de treball que té previst crear (tant comandaments com operatius) amb les seves funcions i competències i que tingui en compte la representació dels treballadors en els seus plans organitzatius per tal que puguin estar informats de la previsió de nous llocs a crear i vetllar pels drets laborals d’aquests professionals així com els dels professionals que hauran de cobrir els llocs que resultin vacants com a resulta del moviment.

Dret al permís d’alletament

Dret al permís d’alletament

A Infermeres de Catalunya hem rebut diverses consultes sobre els drets dels pares (pare o mare) al permís d’alletament, sobretot pel que fa a la possibilitat de gaudir-lo al mateix temps que l’altre progenitor o la seva compactació.

Després de fer les consultes als serveis legals d’Infermeres de Catalunya us informem que:

Els dos progenitors poden gaudir del permís d’alletament

La limitació al dret de reducció per alletament d’una hora per jornada ordinària pot esdevenir quan els dos progenitors treballin a la mateixa empresa. En el cas de les treballadores i treballadors del SEM, aquesta limitació ja està contemplada en el nostre conveni col·lectiu.

Els dos progenitors poden compactar el permís

La llei no estableix cap diferència en l’exercici del dret a la compactació del permís d’alletament entre els progenitors. Es poden compactar les dues mitges hores en una hora completa. També es poden acumular en jornades completes de treball.

Segons l’article 52.2.b del nostre Conveni Col·lectiu:

b) El/les treballadors/ores amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors/ores de l’empresa, només un d’ells pot exercir aquest dret. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

La dona per la seva pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora per la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s’acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància del treballador/a en jornades de treball a raó d’una hora en el cas de torns de 12 hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que ambdós treballin.

 

Les delegades d’Infermeres de Catalunya quedem a la vostra disposició per aclariment d’aquest o d’altre temes.

 

 

Marxa un bon company i millor persona. Bon viatge company!

Marxa un bon company i millor persona. Bon viatge company!

Dilluns, 24 de febrer, el nostre company Quicu Fernández, infermer del SEM, ens va deixar mentre anava amb bicicleta. Tots els membres d’Infermeres de Catalunya fem arribar el nostre condol a la seva filla -la nostra companya Mireia- i la seva família.

Lamentem profundament la seva pèrdua. El seu record perdurarà per sempre més entre totes i tots nosaltres com un gran professional, gran company i millor persona. Allà on estiguis, bon viatge company! Descansa en Pau.

Demanem al SEM que compleixi el dret a la desconnexió digital

Demanem al SEM que compleixi el dret a la desconnexió digital

A finals de l’any 2018 es va aprovar la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

En aquesta normativa s’establí l’obligació de regular el règim legal de desconnexió digital a implantar a l’empresa prèvia audiència dels representants legals dels treballadors, així com es va fer menció explícita a la possible regulació convencional que es pogués desenvolupar a tots els nivells de negociació col·lectiva.

El Departament de Recursos Humans ha implantat un sistema de comunicació de guàrdies per al personal fix i suplent a través de l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp a través de llistes de distribució. La implantació d’aquest sistema comporta que el treballador o treballadora rep les cobertures pendents al seu mòbil personal fora del seu horari laborable i ha de contestar ràpidament per poder accedir a cobrir aquesta vacant.

És a dir, el treballador que no tingui vida privada ni vulgui exercir el seu dret de conciliació familiar és premiat, ja que serà el primer a poder estar sempre amb el mòbil a la mà. La representació social no ha estat consultada ni informada en cap moment sobre la implantació d’aquest nou canal de comunicació, ni s’han pactat els criteris que s’utilitzen en l’ús de la plataforma ni com es fa l’assignació dels llocs de treball.

Per aquest motiu, Infermeres de Catalunya hem enviat requeriment a l’empresa a què s’avingui a reunir-se amb la representació social dels treballadors per tal de pactar i establir una regulació que sigui respectuosa amb els drets al descans i conciliació laboral i familiar dels treballadors del SEM, amb especial incidència en les fórmules i mètodes de contacte amb els assalariats per a la realització de cobertures i guàrdies.

 

Sol·licitut deconnexio digital

 

 

Infermeres de Catalunya demana al SEM que apliqui el permís per naixement reconegut en conveni

Infermeres de Catalunya demana al SEM que apliqui el permís per naixement reconegut en conveni

Infermeres de Catalunya ha entrat document per demanar a la Direcció de Recursos Humans que apliqui el conveni col·lectiu i reconegui els dies de permís per naixement de fill/a a les treballadores i treballadors del SEM.

Des de l’entrada en vigor del darrer Real Decreto-Ley 6/2019, la direcció de Recursos Humans no aplica l’article 52.1.b del conveni en què es reconeix el dret al permís de 3 dies o més (segons la situació específica) pel naixement d’un fill/a al·legant que aquests dies han estat absorbits pels dies de permís reconeguts en aquest decret.

Recentment, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en sentencia núm. 140/2019, de 29 novembre, ha entès que segueix sent aplicable la regulació del conveni col·lectiu que contempla, millorant l’antiga previsió legal, el permís per naixement de fill/a (regulat en l’article 52.1.b del nostre conveni col·lectiu), això tot i que el Real Decreto-ley 6/2019 va derogar el permís per naixement (de 2 dies de duració, ampliable a 4 dies previst en l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors, per entendre que el conveni col·lectiu millora el dret reconegut a la Llei.

A més, aquesta sentència afegeix que no existeix inconvenient en què el permís es gaudeixi una vegada ha finalitzat el període de suspensió de contracte mentre el conveni no concreti la data del seu gaudiment.

Recordem que en el Conveni Col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques vigent, el permís és de 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/a tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/a però dintre de la seva província; 5 dies naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya.

Si esteu en aquesta situació i us han denegat el permís, contacteu amb els delegats de la secció sindical d’Infermeres de Catalunya al SEM per ajudar-vos a gestionar el permís.

 

Solicitut_permis_maternitat

 

 

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Informació sobre l’acord d’increment retributiu del 4 de febrer

L’article 1 del Decret Llei 3/2019 de 22 de gener sobre l’increment retributiu al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, com és el cas del Sistema d’Emergències Mèdiques, recull que se li aplicarà un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte als imports vigents a 31 de desembre de 2018.

Aquests imports ja s’estan abonant en nòmina amb el concepte “a compte conveni”. Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en funció del producte interior brut (PIB).

A l’apartat 5, s’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure “la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures”.

Com ja en sou coneixedors per altres comunicats, en reunió de la Comissió de Negociació de Conveni del dia 4 de febrer, després de molts mesos de retard, finalment el Comitè d’Empresa en la seva majoria (AMIC i CCOO), ha arribat a un PREACORD PARCIAL DE CONVENI amb l’empresa per fer efectiu aquest increment addicional (subjecte a aprovació pel Consell d’Administració del SEM) a on es destinarà íntegrament aquest increment addicional del 0.25% previst pel 2019 a personal de CECOS (i el 0.3% previst pel 2020).

Malgrat que ens hagués agradat que aquest increment es veiés reflectit en les nòmines de tots els treballadors per igual, ha estat impossible, donat que l’empresa mai ha estat disposada a aplicar-ho per igual a tots els col·lectius.

La Direcció del SEM, ha estat plantejant fins a l’últim moment aplicar, no només aquest percentatge addicional del 0.25% , sinó també del 0.25% vinculat al PIB al personal de CECOS, motiu pel qual, considerem que després de molts esforços, hem aconseguit un acord acceptable on tothom percebrà el 0.25% d’increment salarial vinculat al PIB i, a més, s’ha pogut compensar a través d’altres conceptes, a totes les categories professionals i activitats, gràcies a una voluntat real per negociar i arribar a un acord pel bé del conjunt dels treballadors.

Moltes de les propostes per part del Comitè ja plantejades a l’inici de la negociació d’aquest nou conveni, han estat novament valorades per l’empresa (com per exemple la reclassificació dels Infermers del grup laboral B al grup laboral A amb el consegüent increment retributiu que comporta) i han expressat la seva disposició a ser debatudes en les pròximes reunions, deixant-se al marge d’aquest acord parcial.

Els imports que haguessin significat l’aplicació del 0.25% addicional per tots els treballadors, s’han vist àmpliament superats per les contrapartides obtingudes en el procés de negociació:

 • Reconeixement i abonament del 100% de la retribució de la CP al personal amb jornada de 1536h amb efectivitat 1 de gener de 2020.
 • Abonament de la Carrera Professional i SiDP per les treballadores amb contractes de relleu i de reserva de plaça amb efectes d’1 de gener de 2020.
 • Recuperació de les hores compensables per formació fins a les 40 hores
 • Reclassificació del TTS1 i TTS1A a TES amb data 1 de gener de 2021

 

 

Destinar aquesta partida de diners a personal de CECOS no resoldrà en cap cas la situació de sobrecàrrega laboral i la manca de personal que any rere any acumula, si no és en el context d’un conjunt de mesures urgents que impliqui un abordatge complet, complex i ambiciós de canvi.

Estem segurs que el personal de CECOS reconeixerà l’esforç que la resta de treballadors farà per tal que d’alguna manera es compensi, encara que parcialment, la situació límit en què treballen auxiliars de coordinació, infermeres i metges.

Afegir que, Infermeres de Catalunya no té representativitat dins la Comissió Negociadora del Conveni, si bé és cert, que una delegada d’aquest sindicat manté, després de molts esforços, la seva presència com a membre d’aquesta comissió per AMIC, única fórmula legal en què ha estat possible.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquest tema.

 

 

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

Avui, dimarts 29 d’Octubre de 2019 a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, estava convocat el Comitè Intercentres amb el següent ordre del dia:

 1. Comunicació per part d’AMIC de la nova composició a la taula negociadora del Conveni col·lectiu.
 2. Votació si s’escau.

Ha estat exclosa d’aquesta convocatòria la representant del Comitè Intercentres, Esther Rodríguez. Fins fa poc, membre de la secció sindical AMIC, i actualment delegada Independent fins a les pròximes eleccions, en les que es presentarà amb el sindicat Infermeres de Catalunya.

A la reunió del Comitè Intercentres s’hi han presentat l’Esther Rodríguez i l’Octavi Rodríguez, acompanyats per un assessor legal per poder defensar el seu dret a assistència.

En iniciar-se la reunió, tant UGT com AMIC han manifestat que eren contraris a la presència dels dos delegats així com la de l’assessor. En demanar que es redactés ACTA d’aquest fet, tant el President (UGT) com la Secretària (AMIC) del Comitè Intercentres abandonen la sala conjuntament amb els seus delegats, deixant sense quòrum suficient la reunió del comitè.

Els delegats de CCOO juntament amb l’Esther i l’Octavi plantegen continuar amb la reunió per tal de poder aixecar acta, almenys, dels greus fets que acabaven d’ocórrer. Us adjuntem l’acta que s’ha elaborat de la reunió, de la que hem enviat còpia a l’empresa.

Mesa de Negociació de Conveni

Us volem informar també, que el mateix va passar a la reunió de Negociació de Conveni del passat 22 d’octubre que va ser suspesa per l’empresa donades les discrepàncies sobre la composició de la mesa negociadora, en la que AMIC i UGT negaven la presència de la delegada Esther Rodríguez, membre de la mesa de negociació.

Per aquest motiu, s’havia convocat la reunió d’avui del Comitè Intercentres, just per debatre aquest tema. Fet que no s’ha pogut debatre donat que AMIC i UGT han abandonat la reunió.

Reunió sobre la CeCOS

Com han comunicat des de la bústia d’AMIC, a les 12h d’avui estava prevista la reunió de Comitè Intercentres amb l’empresa per tractar com a únic punt del dia els problemes a la CeCos.

Amb el mateix argument, la disconformitat de la presència de la delegada Esther Rodríguez i l’assessor que l’acompanyava, els membres d’AMIC i UGT han abandonat la reunió deixant-la sense efecte.

Afirmem que és rotundament fals el comunicat d’AMIC en què afirma que la reunió no s’ha pogut celebrar per la presència de la delegada d’Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, donat que a la mateixa reunió s’ha fet la proposta de poder assistir amb veu però sense vot, mentre no es resolia el conflicte sobre el dret de pertànyer o no al Comitè Intercentres. Amb l’única finalitat de poder dur a terme la reunió pel bé de totes les treballadores i treballadors als quals representem.

En aquesta reunió, l’empresa ha tornat a manifestar la necessitat de resoldre aquestes diferències en el sinus del Comitè Intercentres i ha abandonat la sala.

Lamenten profundament que aquestes actuacions per part d’AMIC i UGT endarrereixin les negociacions del Conveni Col·lectiu i les reunions de les diferents comissions que, fins a la data, s’havien dut a terme sense cap problema.

Des d’Infermeres de Catalunya continuarem defensant la presència de la delegada Esther Rodríguez dins el Comitè Intercentres i seguirem estant oberts al diàleg per apropar posicions i trobar una solució a aquestes discrepàncies, diàleg que se’ns nega en abandonar les reunions AMIC i UGT.

Infermeres de Catalunya vol estar present al Comitè Intercentres perquè creiem que el col·lectiu majoritari al SEM ha d’estar degudament representat. Cal recordar el fet que un sindicat com AMIC (unió de Metges de Catalunya i SATSE) tan sols té un únic delegat infermer, sent la majoria d’ells metges i administratius. Igual que UGT que tan sols compta amb una sola delegada infermera.

Vam iniciar aquest projecte escapant d’un sistema sindical que no ens agradava i el qual volem canviar. Perquè creiem que les infermeres i infermers del SEM mereixem una millor representació i per aquest motiu continuarem lluitant perquè no es silencii la nostra veu.

 

Infermeres de Catalunya lluitarem per la defensa de tots els treballadors i treballadores del SEM, però principalment ho farem per respecte al col·lectiu que està en perill de representativitat, les infermeres i els infermers.


Gràcies pel vostre suport,
Us seguirem informant

Seguim!

 

 

Aturem el proces electoral a Tarragona (ACTUALITZACIÓ)

Aturem el proces electoral a Tarragona (ACTUALITZACIÓ)

Com ja sabeu, ahir es va dur a terme la constitució de la Mesa Electoral per les eleccions al Comitè de Tarragona. Aquestes havien estat convocades per UGT.

Tal com us vam explicar en el comunicat, Infermeres de Catalunya va presentar escrit a la mesa per tal d’aturar de forma immediata el procés per diferents defectes relacionats amb el fet que no s’havien seguit els terminis legalment establerts per al preavís de la convocatòria, ni a l’empresa ni als membres que estaven cridats a formar part de la Mesa Electoral.

Finalment la Mesa Electoral ens ha donat la raó donat que el SEM no va tenir coneixement de la convocatòria fins 5 dies abans de la data en què s’havia de formar la Mesa Electora, deixant així a la resta de sindicats poc marge per a preparar la seva candidatura.

Des d’Infermeres de Catalunya vetllarem perquè tots els processos es facin de forma correcta i seguint sempre els temps establerts per tal d’assegurar que tothom tinguis les mateixes oportunitats de presentar-se als processos electorals.

 

ACTUALITZACIÓ!!!

Finalment, la Mesa Electoral va informar que havia estat notificada per part de la Direcció del SEM que, efectivament, UGT havia fet registre d’entrada del preavís, amb el que l’empresa accepta la data del preavís i la Mesa Electoral indica que es continua amb el procés electoral al Comitè de Tarragona.

 

Proves d’habilitació per infermeria a Bombers

Proves d’habilitació per infermeria a Bombers

Avui, 30 de setembre i demà 1 d’octubre es duen a terme les proves que fan Bombers de la Generalitat de Catalunya per habilitar a les infermeres i infermers que vulguin poder accedir a les futures places que s’oferiran amb la integració del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) al SEM.

Com ja sabeu, tot aquest procés escapa a la supervisió dels representants dels treballadors donat que l’empresa ha mantingut amb el secretisme més gran aquest procés des del seu inici. Sense informar dels temps, ni del contingut de les proves ni tan sols de les places que s’oferiran ni en quin moment es farà aquesta oferta de places.

Ja són diverses les queixes que hem rebut per part de companyes i companys per diferents motius relacionats amb les proves i amb el procés en qüestió.

Per aquest motiu, us demanem que ens notifiqueu qualsevol problema o queixa en el transcurs de la realització de les proves així com de qualsevol problema en el procés d’habilitació.

Nosaltres estarem treballant per poder exigir més informació a la Direcció del SEM per poder fer la nostra tasca de representació de totes les infermeres i infermers davant un procés no gaire transparent.