La Direcció del SEM va informar a tots i tots els treballadors mitjançant e-mail de dos canvis en l’organigrama. La Dra. Concha Valdés, fins el moment Cap de les Centrals de Coordinació Sanitària, pasa a ocupar el lloc de Cap de la Sala Cecos de Barcelona, pasant a ser el nou Cap de les Centrals el nou gerent, el Dr. Joan Sala.

Per altra banda, el Sr. Pere Sust, fins ara Cap de Recursos Humans i de l’Àrea d’Assessoria Legal, deixa el càrreg i pasa a ser assessor legal. Asumeix la direcció de Recursos Humans el Sr. Roger Abad, també cap de l’Àrea Econòmica-financera.

Dessitgem a tots tres molta sort en els seus nous llosc de treball i esperem que iniciin aquesta nova etapa amb ganes i il.lusió.