Desde el Comitè Corporatiu de Barcelona es va fer arribar un escrit en el que es demanava que la Direcció especifiqués les funcions de la unitat VIR-0.

Aquest es va redactar després de rebre queixes per part d’alguns professionals del SEM en algunes actuacions del VIR-0 així com alguns casos en els que hi ha hagut mals entesos entre unitats, inclús discrepàncies entre professionals.

Després de diferents comentaris que han arribat al Comitè, us volem informar del motiu del redactat d’aquesta carta per tal d’aclarir alguns dubtes que han sorgit darrerament entre els companys i les companyes:

En cap moment el Comitè ha demanat la retirada del VIR-0. Simplement ha demant que s’expliqui clarament quines son les seves funcions i responssabilitats.

A hores d’ara, es desconeix si aquesta unitat és un comandament al carrer o és una unitat VIR com les existents a la resta del territori, que ofereixen suport assistencial a USVB , SVAM i USVAI.

Creiem que pel be de tothom, tant dels propis companys del VIR-0 com de la resta de professionals, és necessari definir les seves funcions clarament.

Adjuntem la carta enviada a continuació.

cartavirbcn