Demanem a la Direcció del SEM la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors

Demanem a la Direcció del SEM la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors

Probablement ens enfrontarem a la segona onada pandèmica pel SARS-CoV-2, segons tots els indicadors epidemiològics. Institucions i organismes a escala mundial pronostiquen una virulència major que la que ens va afectar els mesos de març, abril i maig d’enguany.

Infermeres de Catalunya enviem carta de petició al Gerent del SEM per a la realització de proves periòdiques per controlar l’estat de salut de les treballadores i treballadors i així evitar situacions com les viscudes recentment a altres centres sanitaris (com per exemple a l’Hospital Vall d’Hebron).

Entenem que l’ideal, segons les proves diagnòstiques de què en disposem en aquests moments, seria la prova PCR setmanal o test ràpid en cas que estigués demostrada la seva eficiència en persones asimptomàtiques.

També recordem a la Direcció del SEM que és la seva responsabilitat recordar i facilitar el compliment de les mesures de prevenció i ús de material de protecció davant tècniques que produeixin emissió de partícules així com aerosols perquè no hi hagi cap treballador que en pugui tenir dificultats per al seu ús (com talles adequades, no només una talla única).

 

Llegeix la petició enviada: https://inf.cat/jov6

 

 

 

 

Infermeres de Catalunya al SEM demana més control de la salut dels treballadors i la realització de proves PCR de forma periòdica

Infermeres de Catalunya al SEM demana més control de la salut dels treballadors i la realització de proves PCR de forma periòdica

La secció sindical ha enviat una carta al Gerent del SEM, Antoni Encinas, on també demana que se suspenguin les pràctiques de professionals provinents de màsters o formació MIR (Metge Intern Resident) o IIR (Infermera Interna Resident) i que els professionals que facin pràctiques per entrar a treballar, se’ls hi faci una prova PCR abans d’iniciar-les.

Aquesta petició es fa després que aquesta setmana diversos professionals del SEM hagin hagut de posar-se en aïllament en tenir contacte amb una persona de pràctiques que ha donat positiu en COVID-19.

El dia 1 de juny, delegats del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ja van demanar a la Direcció que es demanés a totes les persones que anaven a fer pràctiques portar una prova PCR amb resultat negatiu com a màxim de 48 hores abans.

Infermeres de Catalunya ja ha demanat en ocasions anteriors la realització de PCR  així com ha posat de manifest el mal funcionament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals durant la pandèmia. Ara estem en fase de rebrot i es preveu que aviat, els professionals del SEM tornaran a assistir gran quantitat de casos de COVID-19, amb el que veiem perillosa l’actitud dels responsables del SEM en relació amb la prevenció, seguiment i control dels professionals.

Per aquest motiu, la secció sindical demana una sèrie de mesures:

 1. Que no es porti personal de pràctiques d’universitats, formació MIR/IIR o altres similars
 2. Que se li realitzi PCR/serologia al personal de pràctiques per entrar a treballar abans de començar les pràctiques i no inicïin aquestes sense tenir resultat negatiu.
 3. Que es realitzin controls de PCR i serologies periòdiques a les treballadores i treballadors del SEM preventivament de forma setmanal o quinzenal pel bé de la salut dels treballadors, les seves famílies i a la població que atenem.

També adverteix que Infermeres de Catalunya es reserva el dret de dur a terme quantes accions legals siguin necessàries per protegir la salut de les treballadores i treballadors del SEM, de les seves famílies i la de la població que atenen.

Llegeix la carta enviada al Gerent del SEM

 

 

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Infermeres de Catalunya hem fet arribar una petició al Departament de Persones del SEM sol·licitant la flexibilitat dels tràmits i períodes de preavís dels dies personals dels treballadors.

Ara, moment en què tot sembla tornar a la “nova normalitat”,  Infermeres de Catalunya sol·licita un gest demostratiu de l’agraïment per part de la Direcció del SEM  cap als seus treballadors que han estat a primera línia d’actuació durant la crisi sanitària per la pandèmia per la COVID-19,  fent possible que aquests puguin gaudir dels  dies de lliure disposició pendents, sense que hi hagin de passar els corresponents 15 dies de preavís,  que contempla el nostre Conveni Col·lectiu.

Així mateix, interpel·la la direcció perquè  faciliti el gaudiment dels períodes de vacances anul·lats amb motiu de l’estat d’alarma.

“Després del risc al qual hem estat exposats, la implicació i el grau de responsabilitat que el gruix dels treballadors del SEM han demostrat, creiem que és l’hora de flexibilitzar la normativa de sol·licitud de dies de gaudiment, més encara quan està previst un possible rebrot cap a l’octubre, fet que podria significar una nova suspensió transitòria d’alguns dels drets dels treballadors per força major”.

Consulta la carta enviada aquí.

 

 

Carta al Gerent del SEM pel descontent dels professionals amb la gestió durant la pandèmia CODIV-19

Carta al Gerent del SEM pel descontent dels professionals amb la gestió durant la pandèmia CODIV-19

Infermeres de Catalunya ha enviat una carta al Sr. Antoni Encinas, Gerent del SEM, per fer-li saber el malestar per la manca d’informació i resposta a la qual s’han d’enfrontar els professionals del SEM durant el seu dia a dia en supòsit de començar a tenir clínica positiva d’infecció per coronavirus o els casos de sospita per contacte de risc amb pacients COVID positius.

Al document també es demanen uns procediments clars i inequívocs per tal que, en cada cas, el treballador sàpiga que ha de fer, on s’ha de dirigir, quina ha de ser la seva manera de procedir per tal de tenir autocura i no infectar altres companys, tenir uns temps de resposta curta i assegurar l’assistència i consell a tots els treballadors (també per als que, pel seu estat general, es vegin incapaços de desplaçar-se). A més de proposar diverses accions per millorar la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball.

Llegeix la carta enviada aquí.

 

 

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El coronavirus es passeja per la sala de coordinació d’emergències sanitàries de Catalunya

El passat dissabte, 14 de març, el Vicepresident de la Generalitat Pere Aragonés va visitar la seu central del Sistema d’Emergències Mèdiques, a l’Hospitalet de Llobregat i va fer una visita per la Central de Coordinació Sanitària (CeCos) sense cap mena de protecció i sense tenir en compte les recomanacions del Departament de Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i així evitar exposar innecessàriament els professionals sanitaris sense un motiu suficientment justificat. 

El dia següent, 15 de març, els professionals del SEM vam saber que el Sr. Aragonès va comunicar públicament que havia donat positiu en Coronavirus i per tant, era provablement transmissor del virus. 

Els treballadors de la central han demanat fer-se la prova, però el Servei de Prevenció del SEM ha considerat innecessari  practicar les proves del SARS-CoV-2 al personal de la central que aquell dia va estar treballant a la sala i, per tant, exposat al virus. 

La Secció Sindical d’Infermeres de Catalunya al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) demana fer la prova del Coronavirus a tots els professionals que estaven treballant a la Central de Coordinació el dia que va visitar-los el Vicepresident Pere Aragonés i a la resta d’infermeres, metges, tècnics i personal de la sala que han estat en contacte estret, alhora que sol·licita s’estableixi un procediment de control estricte d’accés  a les diferents centrals de Coordinació.

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Servei de consultes laborals durant la crisi del Coronavirus

Des d’Infermeres de Catalunya posem a disposició de totes les infermeres i infermers un servei de consulta a través de WhatsApp i e-mail per a resoldre dubtes relacionats amb els drets laborals durant la crisi sanitària del Coronavirus SARS-CoV-2.

El servei ofereix resposta per part dels assessors jurídics del sindicat a qualsevol consulta relacionada amb problemes que afectin als drets laborals i professionals de les infermeres en els seus centres de treball. Servei confidencial.

Per accedir, fer la consulta:

Marxa un bon company i millor persona. Bon viatge company!

Marxa un bon company i millor persona. Bon viatge company!

Dilluns, 24 de febrer, el nostre company Quicu Fernández, infermer del SEM, ens va deixar mentre anava amb bicicleta. Tots els membres d’Infermeres de Catalunya fem arribar el nostre condol a la seva filla -la nostra companya Mireia- i la seva família.

Lamentem profundament la seva pèrdua. El seu record perdurarà per sempre més entre totes i tots nosaltres com un gran professional, gran company i millor persona. Allà on estiguis, bon viatge company! Descansa en Pau.

Infermeres de Catalunya demana al SEM que apliqui el permís per naixement reconegut en conveni

Infermeres de Catalunya demana al SEM que apliqui el permís per naixement reconegut en conveni

Infermeres de Catalunya ha entrat document per demanar a la Direcció de Recursos Humans que apliqui el conveni col·lectiu i reconegui els dies de permís per naixement de fill/a a les treballadores i treballadors del SEM.

Des de l’entrada en vigor del darrer Real Decreto-Ley 6/2019, la direcció de Recursos Humans no aplica l’article 52.1.b del conveni en què es reconeix el dret al permís de 3 dies o més (segons la situació específica) pel naixement d’un fill/a al·legant que aquests dies han estat absorbits pels dies de permís reconeguts en aquest decret.

Recentment, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en sentencia núm. 140/2019, de 29 novembre, ha entès que segueix sent aplicable la regulació del conveni col·lectiu que contempla, millorant l’antiga previsió legal, el permís per naixement de fill/a (regulat en l’article 52.1.b del nostre conveni col·lectiu), això tot i que el Real Decreto-ley 6/2019 va derogar el permís per naixement (de 2 dies de duració, ampliable a 4 dies previst en l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors, per entendre que el conveni col·lectiu millora el dret reconegut a la Llei.

A més, aquesta sentència afegeix que no existeix inconvenient en què el permís es gaudeixi una vegada ha finalitzat el període de suspensió de contracte mentre el conveni no concreti la data del seu gaudiment.

Recordem que en el Conveni Col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques vigent, el permís és de 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/a tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/a però dintre de la seva província; 5 dies naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya.

Si esteu en aquesta situació i us han denegat el permís, contacteu amb els delegats de la secció sindical d’Infermeres de Catalunya al SEM per ajudar-vos a gestionar el permís.

 

Solicitut_permis_maternitat

 

 

Demanem flexibilitat en la petició dels díes de lliure disposició i les vacances

Informació sobre l’acord d’increment retributiu del 4 de febrer

L’article 1 del Decret Llei 3/2019 de 22 de gener sobre l’increment retributiu al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, com és el cas del Sistema d’Emergències Mèdiques, recull que se li aplicarà un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte als imports vigents a 31 de desembre de 2018.

Aquests imports ja s’estan abonant en nòmina amb el concepte “a compte conveni”. Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en funció del producte interior brut (PIB).

A l’apartat 5, s’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure “la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures”.

Com ja en sou coneixedors per altres comunicats, en reunió de la Comissió de Negociació de Conveni del dia 4 de febrer, després de molts mesos de retard, finalment el Comitè d’Empresa en la seva majoria (AMIC i CCOO), ha arribat a un PREACORD PARCIAL DE CONVENI amb l’empresa per fer efectiu aquest increment addicional (subjecte a aprovació pel Consell d’Administració del SEM) a on es destinarà íntegrament aquest increment addicional del 0.25% previst pel 2019 a personal de CECOS (i el 0.3% previst pel 2020).

Malgrat que ens hagués agradat que aquest increment es veiés reflectit en les nòmines de tots els treballadors per igual, ha estat impossible, donat que l’empresa mai ha estat disposada a aplicar-ho per igual a tots els col·lectius.

La Direcció del SEM, ha estat plantejant fins a l’últim moment aplicar, no només aquest percentatge addicional del 0.25% , sinó també del 0.25% vinculat al PIB al personal de CECOS, motiu pel qual, considerem que després de molts esforços, hem aconseguit un acord acceptable on tothom percebrà el 0.25% d’increment salarial vinculat al PIB i, a més, s’ha pogut compensar a través d’altres conceptes, a totes les categories professionals i activitats, gràcies a una voluntat real per negociar i arribar a un acord pel bé del conjunt dels treballadors.

Moltes de les propostes per part del Comitè ja plantejades a l’inici de la negociació d’aquest nou conveni, han estat novament valorades per l’empresa (com per exemple la reclassificació dels Infermers del grup laboral B al grup laboral A amb el consegüent increment retributiu que comporta) i han expressat la seva disposició a ser debatudes en les pròximes reunions, deixant-se al marge d’aquest acord parcial.

Els imports que haguessin significat l’aplicació del 0.25% addicional per tots els treballadors, s’han vist àmpliament superats per les contrapartides obtingudes en el procés de negociació:

 • Reconeixement i abonament del 100% de la retribució de la CP al personal amb jornada de 1536h amb efectivitat 1 de gener de 2020.
 • Abonament de la Carrera Professional i SiDP per les treballadores amb contractes de relleu i de reserva de plaça amb efectes d’1 de gener de 2020.
 • Recuperació de les hores compensables per formació fins a les 40 hores
 • Reclassificació del TTS1 i TTS1A a TES amb data 1 de gener de 2021

 

 

Destinar aquesta partida de diners a personal de CECOS no resoldrà en cap cas la situació de sobrecàrrega laboral i la manca de personal que any rere any acumula, si no és en el context d’un conjunt de mesures urgents que impliqui un abordatge complet, complex i ambiciós de canvi.

Estem segurs que el personal de CECOS reconeixerà l’esforç que la resta de treballadors farà per tal que d’alguna manera es compensi, encara que parcialment, la situació límit en què treballen auxiliars de coordinació, infermeres i metges.

Afegir que, Infermeres de Catalunya no té representativitat dins la Comissió Negociadora del Conveni, si bé és cert, que una delegada d’aquest sindicat manté, després de molts esforços, la seva presència com a membre d’aquesta comissió per AMIC, única fórmula legal en què ha estat possible.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquest tema.

 

 

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

Avui, dimarts 29 d’Octubre de 2019 a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, estava convocat el Comitè Intercentres amb el següent ordre del dia:

 1. Comunicació per part d’AMIC de la nova composició a la taula negociadora del Conveni col·lectiu.
 2. Votació si s’escau.

Ha estat exclosa d’aquesta convocatòria la representant del Comitè Intercentres, Esther Rodríguez. Fins fa poc, membre de la secció sindical AMIC, i actualment delegada Independent fins a les pròximes eleccions, en les que es presentarà amb el sindicat Infermeres de Catalunya.

A la reunió del Comitè Intercentres s’hi han presentat l’Esther Rodríguez i l’Octavi Rodríguez, acompanyats per un assessor legal per poder defensar el seu dret a assistència.

En iniciar-se la reunió, tant UGT com AMIC han manifestat que eren contraris a la presència dels dos delegats així com la de l’assessor. En demanar que es redactés ACTA d’aquest fet, tant el President (UGT) com la Secretària (AMIC) del Comitè Intercentres abandonen la sala conjuntament amb els seus delegats, deixant sense quòrum suficient la reunió del comitè.

Els delegats de CCOO juntament amb l’Esther i l’Octavi plantegen continuar amb la reunió per tal de poder aixecar acta, almenys, dels greus fets que acabaven d’ocórrer. Us adjuntem l’acta que s’ha elaborat de la reunió, de la que hem enviat còpia a l’empresa.

Mesa de Negociació de Conveni

Us volem informar també, que el mateix va passar a la reunió de Negociació de Conveni del passat 22 d’octubre que va ser suspesa per l’empresa donades les discrepàncies sobre la composició de la mesa negociadora, en la que AMIC i UGT negaven la presència de la delegada Esther Rodríguez, membre de la mesa de negociació.

Per aquest motiu, s’havia convocat la reunió d’avui del Comitè Intercentres, just per debatre aquest tema. Fet que no s’ha pogut debatre donat que AMIC i UGT han abandonat la reunió.

Reunió sobre la CeCOS

Com han comunicat des de la bústia d’AMIC, a les 12h d’avui estava prevista la reunió de Comitè Intercentres amb l’empresa per tractar com a únic punt del dia els problemes a la CeCos.

Amb el mateix argument, la disconformitat de la presència de la delegada Esther Rodríguez i l’assessor que l’acompanyava, els membres d’AMIC i UGT han abandonat la reunió deixant-la sense efecte.

Afirmem que és rotundament fals el comunicat d’AMIC en què afirma que la reunió no s’ha pogut celebrar per la presència de la delegada d’Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, donat que a la mateixa reunió s’ha fet la proposta de poder assistir amb veu però sense vot, mentre no es resolia el conflicte sobre el dret de pertànyer o no al Comitè Intercentres. Amb l’única finalitat de poder dur a terme la reunió pel bé de totes les treballadores i treballadors als quals representem.

En aquesta reunió, l’empresa ha tornat a manifestar la necessitat de resoldre aquestes diferències en el sinus del Comitè Intercentres i ha abandonat la sala.

Lamenten profundament que aquestes actuacions per part d’AMIC i UGT endarrereixin les negociacions del Conveni Col·lectiu i les reunions de les diferents comissions que, fins a la data, s’havien dut a terme sense cap problema.

Des d’Infermeres de Catalunya continuarem defensant la presència de la delegada Esther Rodríguez dins el Comitè Intercentres i seguirem estant oberts al diàleg per apropar posicions i trobar una solució a aquestes discrepàncies, diàleg que se’ns nega en abandonar les reunions AMIC i UGT.

Infermeres de Catalunya vol estar present al Comitè Intercentres perquè creiem que el col·lectiu majoritari al SEM ha d’estar degudament representat. Cal recordar el fet que un sindicat com AMIC (unió de Metges de Catalunya i SATSE) tan sols té un únic delegat infermer, sent la majoria d’ells metges i administratius. Igual que UGT que tan sols compta amb una sola delegada infermera.

Vam iniciar aquest projecte escapant d’un sistema sindical que no ens agradava i el qual volem canviar. Perquè creiem que les infermeres i infermers del SEM mereixem una millor representació i per aquest motiu continuarem lluitant perquè no es silencii la nostra veu.

 

Infermeres de Catalunya lluitarem per la defensa de tots els treballadors i treballadores del SEM, però principalment ho farem per respecte al col·lectiu que està en perill de representativitat, les infermeres i els infermers.


Gràcies pel vostre suport,
Us seguirem informant

Seguim!

 

 

Aturem el proces electoral a Tarragona (ACTUALITZACIÓ)

Aturem el proces electoral a Tarragona (ACTUALITZACIÓ)

Com ja sabeu, ahir es va dur a terme la constitució de la Mesa Electoral per les eleccions al Comitè de Tarragona. Aquestes havien estat convocades per UGT.

Tal com us vam explicar en el comunicat, Infermeres de Catalunya va presentar escrit a la mesa per tal d’aturar de forma immediata el procés per diferents defectes relacionats amb el fet que no s’havien seguit els terminis legalment establerts per al preavís de la convocatòria, ni a l’empresa ni als membres que estaven cridats a formar part de la Mesa Electoral.

Finalment la Mesa Electoral ens ha donat la raó donat que el SEM no va tenir coneixement de la convocatòria fins 5 dies abans de la data en què s’havia de formar la Mesa Electora, deixant així a la resta de sindicats poc marge per a preparar la seva candidatura.

Des d’Infermeres de Catalunya vetllarem perquè tots els processos es facin de forma correcta i seguint sempre els temps establerts per tal d’assegurar que tothom tinguis les mateixes oportunitats de presentar-se als processos electorals.

 

ACTUALITZACIÓ!!!

Finalment, la Mesa Electoral va informar que havia estat notificada per part de la Direcció del SEM que, efectivament, UGT havia fet registre d’entrada del preavís, amb el que l’empresa accepta la data del preavís i la Mesa Electoral indica que es continua amb el procés electoral al Comitè de Tarragona.

 

Proves d’habilitació per infermeria a Bombers

Proves d’habilitació per infermeria a Bombers

Avui, 30 de setembre i demà 1 d’octubre es duen a terme les proves que fan Bombers de la Generalitat de Catalunya per habilitar a les infermeres i infermers que vulguin poder accedir a les futures places que s’oferiran amb la integració del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) al SEM.

Com ja sabeu, tot aquest procés escapa a la supervisió dels representants dels treballadors donat que l’empresa ha mantingut amb el secretisme més gran aquest procés des del seu inici. Sense informar dels temps, ni del contingut de les proves ni tan sols de les places que s’oferiran ni en quin moment es farà aquesta oferta de places.

Ja són diverses les queixes que hem rebut per part de companyes i companys per diferents motius relacionats amb les proves i amb el procés en qüestió.

Per aquest motiu, us demanem que ens notifiqueu qualsevol problema o queixa en el transcurs de la realització de les proves així com de qualsevol problema en el procés d’habilitació.

Nosaltres estarem treballant per poder exigir més informació a la Direcció del SEM per poder fer la nostra tasca de representació de totes les infermeres i infermers davant un procés no gaire transparent.

 

 

El Parlament aprova l’increment retributïu a tots els professionals del SEM

El Parlament aprova l’increment retributïu a tots els professionals del SEM

El passat 14 de juny, el Parlament de Catalunya en Sessió Parlamentària va aprovar per 68 vots a favor, 64 abstencions i cap vot en contra, que al Sistema d’Emergències Mèdiques s’apliqui l’increment retributiu contemplat al Decret 3/2019 a totes i tots els professionals del SEM en TOTS els conceptes incorporats a la nòmina, en contra del que vol aplicar la Gerència (al salari base), el que implicaria tan sols un increment sobre el 57% del sou aproximadament.

Amb aquest posicionament, el Parlament dóna la raó a la representació social i insta a l’aplicació de l’increment de forma immediata.

Restem a l’espera d’una pròxima reunió amb la Direcció per conèixer la forma en què aplicaran aquesta resolució del Parlament que alhora indica que aquest increment retributiu no està subjecte a negociació col·lectiva i s’hauria d’aplicar amb immediatesa.

Agraïm que tots els professionals hagin fet costat a la representació social davant l’empresa. Aquesta és la unió que farà possible revertir la situació actual del SEM i que puguem lluitar pels drets de tots els treballadors i els de la ciutadania que atenem.

També volem fer una crida d’atenció a la Consellera de Salut, l’Honorable Alba Vergés i als grups parlamentaris de JuntsxCat i ERC per la seva “abstenció”. Una abstenció que implica abstenir-se en creure en les professionals i els professionals del SEM, en la necessitat d’aplicar-nos el mateix increment que a la resta de professionals de la sanitat pública i una abstenció a creure que el SEM som un servei essencial.
Esperem que a partir d’ara, la Consellera i la resta de parlamentaris dels grups treballin per millorar la situació dels professionals del SEM i donin instruccions a la nova Gerència perquè així sigui.

 

A continuació podeu veure els diferents vídeos de les intervencions parlamentàries en ple i en comissions, que han estat possibles gràcies al treball dels membres de la representació social i el suport de totes les treballadores i treballadors del SEM.

Ple del parlament – 29/5/2019 – Intervenció parlamentària
Preguntes sobre l’estat de les negociacions entre Direcció i Comitè d’Empresa així com manifestació del greu estat del SEM per la manca de personal.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8400150&p_cp3=8400651#

Comissió de salut – 6/6/2019 – sessió ordinària
Aprovació de compareixená del gerent, Sr. Antoni Encinas per donar explicacions sobre la situació al SEM.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8413142&p_cp3=8414568

Ple del parlament – 14/6/2019 – Moció sobre els serveis d’emergència
Aquí podeu veure tots els videos de la moció amb exposicions, esmenes i votacions on s’aprova l’augment retributïu i el reconeixement del SEM com a servei essencial. A la web trobareu diferents videos amb tota la seqüència del debat. Podeu obrir cada un dels videos. Aquí us posem el primer.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8423517&p_cp3=8424365

 

 

 

El Comitè Intercentres va al parlament a explicar la situació del SEM

El Comitè Intercentres va al parlament a explicar la situació del SEM

El Comitè Intercentres del SEM ha convocat vaga per al pròxim 7 i 8 de maig. En un comunicat als treballadors i treballadores ja es va explicar els motius de la convocatòria. El dilluns 29 de maig es va dur a terme l’acte de conciliació entre la Direcció del SEM i els representants dels treballadors sense arribar a cap acord, motiu pel qual es va decidir seguir endavant amb la vaga i comunicar-ho a premsa i a representants públics.

No han passat ni 48 hores que els principals mitjans de notícies s’han fet ressò de la vaga i la part social ja ha estat citada a parlar amb diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per explicar la situació de les treballadores i treballadors del SEM.

Podeu llegir aquí les notícies d’alguns mitjans:

Diari ara.cat

El Periódico

La Vanguardia

20minutos.es

Davant l’actitud de la nova Gerència: és hora de dir PROU!

Davant l’actitud de la nova Gerència: és hora de dir PROU!

Companyes i companys, és hora de dir prou i anar a la VAGA.

 

Un cop valorat el comunicat intern emès pel Departament de Persones del SEM, aquest Comitè Intercentres es veu en la necessitat de fer les següents puntualitzacions:

La petició de l’increment retributiu del 2,75% es va formalitzar durant la reunió de la comissió negociadora del dia 9 d’abril de 2019. Durant aquesta reunió, el responsable del Departament de Persones (el Sr. Àlex Quílez), va argumentar el mateix que es refereix a l’escrit emès avui. La part social va ser taxativa en el seu desacord en la interpretació del decret 3/2019 de 22 de gener donat que en l’article 6 del VI Conveni Col·lectiu del SEM diu: “En cas de pròrroga s’aplicaran automàticament els increments establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel personal de les empreses públiques.

Donat que en els darrers 4 anys l’empresa ha fet efectius totes les pujades salarials previstes pels empleats públics sense haver de signar cap acord previ.

La part social va proposar si més no, donar un “a compte” mentre durés la negociació com a senyal de bona voluntat. Durant aquesta reunió, la direcció es va comprometre a estudiar la proposta i donar resposta abans de la següent reunió de negociadora prevista pel dia 23 d’abril de 2019.

A l’inici de la reunió del dia 23 d’abril, l’empresa intenta passar per alt la petició de l’increment retributiu i la part social li recorda el seu compromís. Un cop més el director del departament de persones repeteix la mateixa explicació del passat dia 9 d’abril, sense modificacions.

La part social li recorda que aquest ja era un acord establert durant la negociació del darrer conveni. Dit això els vàrem convidar a replantejar-se l’increment retributiu mentre reservàvem el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes.

La plataforma de negociació de l’empresa ja feia preveure que es tractaria d’una negociació a la baixa, però el pas del temps no sols confirma aquesta sensació inicial sinó que augura un incert desenllaç.

Des del Comitè Intercentres entenem que el punt de partida del nou conveni ha de ser el conveni vigent i que no estem disposats a fer cap pas enrere en els drets ja aconseguits en els més de 30 anys que existim.

Condicionar el cobrament de l’increment retributiu a la signatura d’acords parcials sobre el redactat del conveni és coaccionar a la representació dels treballadors a desistir del dret de l’anàlisi complet del contingut del conveni on la formulació a priori de l’articulat parcial pot semblar innocu però que en el seu conjunt pot perjudicar greument les condicions laborals.

Convidem a la direcció que publiqui les actes de les reunions mantingudes per la comissió negociadora fins al dia d’avui així com la seva proposta de redactat per tal que tots els treballadors pugueu fer les valoracions pertinents.

Cal remarcar, tanmateix que aquest increment retributiu ja s’està aplicant a tots els empleats públics de la sanitat, inclosos els treballadors dels SISCAT que també es troben en plena negociació de conveni, i per tant, ens posa al final de la cua de les empreses del sector.

Fins a l’arribada de la nova direcció el SEM, sempre s’havia caracteritzat per ser capdavanter en matèria de drets laborals davant la resta de les empreses sanitàries. Amb l’arribada de la nova gerència, que com ja recordareu, va apujar-se el sou un 15% i va incorporar a l’empresa nous càrrecs directius amb els seus salaris, no fem més que anar enrere i de ser els únics que aconseguíem millores hem passat a ser els únics que no les assoleixen.

Tot això sumat a la política de fets consumats, decisions unilaterals, manca d’informació i de transparència real, escrits per intentar posar els treballadors en contra deels seus representants legals, augment de sobrecàrrega assistencial,... ens ha portat a dir prou. No podem seguir acotant el cap i assumint decisions imposades i a correcuita que a la llarga ens passaran factura. En aquesta casa un cop s’instaura un projecte mai es tira enrere per més desafortunat que sigui.

Senyal inequívoc que les coses no van bé és la unanimitat de criteris dins el Comitè Intercentres després de molts mesos de discrepàncies entre les diferents seccions sindicals.

Ara és el moment de començar a dir prou, de demostrar que junts tenim la força. No podem deixar-nos prendre allò que tant ens ha costat assolir i allò que més ens caracteritzava. Som la porta d’entrada de la sanitat, tenim el pes més específic dins aquesta. Si el SEM no funciona, no funciona res i això ha de tenir una compensació.

Per tot això t’esperem el pròxim dilluns dia 29 d’abril de 2019 a les 10:30h del matí al Departament de Treball, carrer Sepúlveda 148-150 per donar suport al Comitè a l’acte de conciliació.

 

T’esperem per reclamar els teus drets. No hi faltis!

 

 

Convocatòria interna (consurs de trasllat i promoció interna)

Convocatòria interna (consurs de trasllat i promoció interna)

Tal com ja ha comunicat la Direcció del SEM i altres sindicats, el dimarts 16 d’abril es posa en marxa el procés de concurs de trasllats i promoció interna. A partir d’aquesta data, tota la documentació referida als llocs de treball, bases, temaris i requisits per tal de ser candidat/a la podreu trobar a l’Àgora.

Cal tenir en compte la data límit per la presentació de candidatures: 2 de maig de 2019. Tan sols es podran presentar a aquesta convocatòria les treballadores i treballadors amb contracte indefinit. L’Òrgan Tècnic de Selecció (OTS) està format per membres en representació de l’empresa i membres de la representació social, aquests últims tenen veu però no tenen vot.

La representació dels treballadors està formada pels següents delegats sindicals (el primer nom és el titular i la resta són els suplents):

Infermeres/rs
Esther Rodríguez
Adoració Balmaseda
Jose Navarro

Tècnics Emergències Sanitàries
Sanitago Castillo
Roger Espí
Rafael Macarulla

Metges/esses
Rafael Macarulla
Conrad Vila
Margarida Mercadal

Administració i Logística
Isabel Pujol
Parta Palací
Santiago Castillo

Podeu contactar amb ells per a resoldre els vostres dubtes i tenir suport en la presentació de la vostra candidatura.

En quant es publiquin les bases us podrem donar més informació sobre aspectes més tècnics a tenir en compte.
Tant l’Esther Rodríguez com l’Octavi Rodríguez estarem a la vostra disposició vía e-mail i telèfon per tal de resoldre dubtes i donar-vos suport en tot moment.

També us podem donar suport a través de l’app SEM 3.3, des de la plataforma Pregunta! o enviant un e-mail a pregunta@comitesem.org.

 

 

ECO-0, un projecte que comença malament

ECO-0, un projecte que comença malament

Ahir, a tres dies de la seva posada en marxa, la Direcció va presentar a la representació social el projecte de la nova unitat de comandament ECO-0 de la ciutat de Barcelona.

Es presenta aquesta unitat com:

 • una unitat on hi haurà dos comandaments: un metge i un tècnic. Cada un d’ells amb unes funcions ben definides.
 • una unitat amb “mans expertes” amb habilitats tècniques avançades que hauran de donar recolzament a les unitats del carrer (USVB i USVA) davant pacients amb situacions d'”alta complexitat”.
 • una unitat que realitzarà avaluació dels processos assistencials. Control de la qualitat assistencial als professionals del SEM.

Aquesta unitat estarà en contacte directe amb el Cap de Torn i el Cap de Guàrdia i s’autoactivarà als serveis que cregui que és necessària la seva intervenció, també podrà ser activat per la taula de comandament de la CeCos o per qualsevol unitat assistencial.

També expliquen que aquesta unitat serà avaluada de forma trimestral per part de la Direcció (60%), el CeCos (20%) i els professionals del carrer (20%). Una proporció que dóna sempre l’última paraula a la Direcció. A més de no haver presentat els ítems a avaluar ni els indicadors que s’utilitzaran per avaluar-los.

 

Des de la premissa que estem totalment a favor de la creació d’una unitat d’aquest tipus i que és molt necessària, a banda de què sempre estarem a favor de la creació de llocs de treball, el Comitè va mostrar certs dubtes, tots ells derivats del fet de no haver comptat en cap moment amb la representació dels treballadors ni amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral per dur a terme aquesta nova línia d’activitat:

1. Una unitat que farà un torn de 24 hores a la ciutat de Barcelona: la part social recorda que el nostre conveni tan sols contempla un horari de treball de 12 hores. Per passar una base/unitat a 24 hores ha d’haver-hi un estudi previ d’activitat que justifiqui la seguretat per als treballadors i treballadores de la unitat. També han de disposar d’una base en condicions que permeti el descans de l’equip. Ara mateix, cap base de Barcelona compleix amb aquests requisits.

2. Finalització de la unitat B500 i començament d’una nova unitat ECO-0: la part social recorda de l’obligació de l’empresa d’informar a la part social de la desaparició d’una base o unitat per tal d’assegurar el lloc de treball dels treballadors afectat i poder estudiar els contractes que s’oferiran a aquest per evitar situacions no desitjables d’inseguretat pel que fa a l’estabilitat laboral o l’incompliment del conveni. Ja hem viscut situacions difícils anteriorment quan s’han fet aquest tipus de moviments contractuals de forma unilateral per part de l’empresa.

3. Secretisme i hermetisme per part de la Direcció Mèdica i la Direcció de Barcelona ciutat: aquest projecte ha estat dut a terme amb total secretisme cap a la representació social de forma que aquesta no ha pogut intervenir per tal de poder assegurar que es compleix el conveni col·lectiu i no deixar en una situació d’inseguretat actual o futura als professionals d’aquesta unitat. I més, tenint en compte que la Direcció ha indicat que els professionals d’aquesta unitat podran ser canviats de lloc si no tenen una avaluació favorable. ¿A quina unitat tornaran? ¿Signaran prèviament la unitat a la qual tornaran si han de sortir de l’ECO-0?

4. El dia d’avui, el Comitè d’Empresa encara no coneix quines persones ocuparan aquesta unitat ni quin contracte signaran: sembla ser, que serà un compromís treballador-empresa que s’escapa a la supervisió del Comitè i per tant aquest no podrà assegurar ni donar cobertura a aquests treballadors si hi ha cap problema contractual. El nou Director de Recursos Humans ha adoptat una posició enfrontada donant a entendre que es possible que es salti el nostre conveni col·lectiu, ja que se signarà un acord empresa-treballadors. La part social li recorda que els acords no poden saltar-se el nostre conveni, que és el que regula la relació entre treballador i empresa per tal de protegir els drets d’aquests.

5. Sense seguir els criteris d’oportunitat, igualtat, mèrit i capacitat: aquests llocs de treball s’han assignat a dit per part de la Direcció sense que les treballadores i treballadors del SEM hagin pogut optar a un “concurs intern” per tal d’optar a ocupar aquests nous llocs de treball, al ser “comandaments” poder promocionar-se dins l’empresa. Entenem que en una empresa pública, les assignacions a dit de Direccions i càrrecs de comandament, no haurien de seguir-se donant a dit sinó que haurien de ser processos transparents i seguir un procés de selecció obert i amb oportunitats per a tothom.

6. Segueix la discriminació cap a les infermeres i infermers d’aquesta empresa per tal de poder ocupar càrrecs de comandament i direcció: un nou equip de comandament al carrer que, de nou, no compta amb la figura de la infermera. ¿Un metge i un tècnic seran els que avaluaran la qualitat amb què les infermeres i infermers duen a terme els processos assistencials? Entenem que els metges han d’avaluar als metges i els tècnics han d’avaluar als tècnics. Creiem fermament que ha de ser un comandament infermer/a el que avaluï a les infermeres i infermers. Tenint en compte, també, que moltes infermeres del SEM tenen formació i capacitat més que sobrada per demostrar “mans expertes” i “habilitat tècniques” suficients per donar recolzament a qualsevol unitat SVB i SVA.

 

Seguirem treballant per millorar les condicions en les que s’implanten projectes per tal d’assegurar que se segueixi el nostre conveni col·lectiu i la igualtat d’oportunitats entre totes les treballadores i treballadors del SEM.

Quedem a la vostra disposició per dubtes o aclariments.

 

 

Visita del Comitè SSL a les bases de Barcelona ciutat

Visita del Comitè SSL a les bases de Barcelona ciutat

Durant els dies 13 i 14 de Març s’ha realitzat visita conjunta del Servei i Delegats de prevenció amb la Sotscap territorial Zulma Itzaina a les Bases de Barcelona Ciutat.

Hem pogut constatar que no s’han resolt moltes de les incidències ja detectades, enregistrades i denunciades a Inspecció de treball. Els problemes que es repeteixen de forma constant a moltes de les Bases són els següents:

1- Problemes amb el Circuït de Neteja i/o incompliment dels requeriments als responsables de les Bases. En aquest aspecte, no ajuda gens la manca d’ordre, que és responsabilitat del personal que les ocupa. Es farà un requeriment als responsables. (ICS, Hospitals…)

2- Deteriorament de l’immobiliari malmès, per manca de manteniment o substitució de peces trencades (butaques, cadires, mobles…). Alguns sofàs nous, ja presenten trencament de peces, principalment del cargol que suporta el pes i la pressió quan es vol estirar el reposapeus i espatller. S’ha fet un llistat per bases i des de el servei de manteniment del SEM es revisaran i repararan si és possible o seran substituïdes.

3- Problemes d’humitats per filtracions d’aigua de pluja i manca de ventilació i il·luminació natural (inexistent en molts casos). Es passarà nou avís per resoldre les fuites i revisarà i/o notificarà per resoldre el mal funcionament dels aparells de l’aire condicionat. No hem detectat filtres de l’aire amb manca de neteja important.

4- Manca de dispensadors de paper eixugamans.

5- Manca de papereres d’higiene femenina.

6- Bases sobre ocupades per les limitacions dels espais disponibles.

7- Disponibilitat de taquilles individuals.

 

En el context d’aquestes visites que s’aniran efectuant arreu del territori a totes les bases(ja programades) se’ns informa que les millores són temporals fins a la ubicació de les noves bases assistencials que es produirà en anys vinents.

 

 

Ens adherim a la vaga feminista del 8M

Ens adherim a la vaga feminista del 8M

Després de l’èxit del 2018, els sindicats tornen a reivindicar la situació laboral de les dones, especialment la precarietat i la desigualtat amb què conviuen als llocs de feina. L’objectiu de la vaga feminista és reivindicar la igualtat real entre homes i dones en els centres de treball i també al carrer.

Els sindicats asseguren que la situació de les dones no ha canviat i que, malgrat les contínues reivindicacions, fa més de 10 anys que continua existint desigualtat. Es queixen d’inacció i de falta de voluntat política per erradicar el que consideren que és una xacra. Per això fan una crida a la mobilització popular: als carrers, a les empreses i a la societat en general.

Entre d’altres, aquest 8 de març del 2019, a més, es vol posar l’accent en els protocols de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i la violència masclista. El 2018, a Catalunya, segons dades del Departament d’Interior, hi ha hagut sis dones assassinades per violència masclista, en l’àmbit de la parella. Els sindicats afegeixen que també hi ha violència masclista a la feina: una de cada 10 dones perd la feina a causa de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

 

I si sóc home, què?

Tot i ser una vaga de dones que serveix per a reivindicar els seus drets i palesar la seva feina, els homes també poden donar-hi suport. Atès que és previst que les dones facin una aturada, els homes que vulguin defensar la vaga poden cobrir-les en l’entorn laboral i estudiantil, tenir cura dels familiars i assistir a les mobilitzacions.

Legalment, els homes poden fer vaga. Tanmateix, els col·lectius feministes alerten que si també la segueixen els homes aquesta perd tot el sentit, que és de comprovar com es paralitza el món quan les dones s’aturen.

 

Quines entitats donen suport a la vaga?

La CNT, la CGT, la IAC, la USTEC, la Intersindical-CSC, la COS, CCOO, UGT i sindicats d’estudiants han cridat a fer vaga.

 

Quines son les reivindicacions generals? Què exigeixen els sindicats?

La vaga del 8 de març és una oportunitat més per demanar la derogació urgent de la reforma laboral i els sindicats exigeixen a les administracions “una mostra real” per posar fi a les desigualtats al mercat de treball, augmentant els pressupostos dedicats a polítiques d’igualtat per a aquest 2019.

En línies generals es vol reivindicar:

 • L’erradicació de la bretxa salarial de gènere que a Catalunya és del 25% en el seu conjunt. De gairebé el 30% en el sector privat i del 15% en el públic i que es concentra en els sectors productius més feminitzats.
 • La superació de la bretxa horitzontal que relega les dones a les feines menys retribuïdes i reconegudes socialment i del sostre de vidre que impedeix la promoció professional de les dones.
 • Que els convenis i normatives que regulen els permisos, les jornades i els horaris, tant del sector privat com públic, garanteixin de manera efectiva la conciliació efectiva de la vida familiar, laboral i personal així com la corresponsabilitat en les tasques de cura i sosteniment de la vida.
 • El reconeixement econòmic (i polític) del treball de cura i sostenibilitat de la vida.
 • L’establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la Llei d’Igualtat 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.
 • L’eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials que estan dissenyades especialment per a perpetuar la discriminació vers les dones i garantir el màxim guany al capital.
 • L’establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu l’erradicació de les violències masclistes arreu i en concret en l’àmbit laboral.
 • La derogació de les reformes laborals i de pensions perquè entre altres coses, perpetuen la vulneració de drets que patim les dones.
 • L’aplicació efectiva de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el 2015. Exigim l’aixecament immediat dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional i que són els que afecten de ple l’àmbit laboral que ens ateny.
 • Visibilitzar i denunciar les múltiples discriminacions i violències que patim les dones en l’àmbit laboral. No és possible avançar cap a un model productiu que posi en el centre la vida de les persones si no erradiquem de soca-rel la violència patriarcal en totes les esferes de la vida.

 

 

Convocada vaga general el 21 de febrer

Convocada vaga general el 21 de febrer

Convocada VAGA GENERAL per al proper 21 de febrer per a totes i tots els treballadors de Catalunya. A la vaga s’hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara que aquesta persona no estigui afiliada al sindicat/s convocant/s.

Quan es compliran set anys de l’aprovació de la reforma laboral del PP que el govern de Pedro Sánchez ara es nega a derogar. La vaga s’ha convocat per a tots els centres laborals del país, públics i privats, i està convocada per al 21 de febrer de 2019.

Reivindicacions de la vaga

1. Per la derogació completa de la reforma laboral:

 • Per la pròrroga automàtica dels convenis, per garantir el dret a la negociació col·lectiva.
 • Per la primacia dels convenis sectorials per damunt dels d’empresa, per evitar l’abús en les subcontractacions;
 • Per la recuperació de la indemnització de 45 dies per any treballat en cas d’acomiadament;
 • Per l’exigència de l’aval de l’administració per aprovar expedients de regulació d’ocupació;
 • Pel respecte a les condicions laborals dels contractes i els convenis, per evitar que es puguin trepitjar amb una simple previsió de pèrdues.

2. Per un salari mínim català de 1.200 euros.

 • Per garantir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del país;
 • Per unes pensions que tampoc no baixin dels 1.200 euros, per la dignitat de la nostra gent gran;
 • Perquè l’Estat es faci càrrec dels augments salarials en els centres de treball especial fruit de l’augment del sou mínim;
 • Pel repartiment del treball i la riquesa i l’avenç cap a una jornada laboral de 35 hores;
 • Per una fiscalitat justa que augmenti els impostos a les grans rendes i les grans empreses.

3. Per la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional:

 • Pel respecte a la llei catalana del comerç i el blindatge del descans els diumenges i festius;
 • Per l’impuls d’una ambiciosa Agència Catalana de Protecció Social;
 • Per l’aprovació de la dació en pagament, tal com va reclamar el Parlament per unanimitat;
 • Per la implementació dels impostos frenats, com l’impost a la banca o tots els tributs verds;
 • Per la derogació del decret per incentivar la fuga d’empreses de Catalunya arran de l’1-O.

4. Per la plena igualtal de tracte i oportunitat als centres de treball:

 • Per la implementació completa de la llei d’igualtat tal com la va aprovar el Parlament i, en especial, els articles referits a la igualtat en el treball;
 • Per la fi de la bretxa salarial entre homes i dones;
 • Per l’erradicació de les agressions masclistes tant a la feina com arreu;
 • Per uns permisos de maternitat i paternitat iguals i, com a mínim, de mig any cadascun;
 • Per la fi de tota discriminació per orientació sexual al lloc de treball.

5. Per un servei públic de qualitat amb condicions laborals dignes:

 • Per la recuperació del més de 15% de poder adquisitiu perdut durant l’etapa de les retallades;
 • Pel retorn immediat de les pagues extres no abonades del 2013 i 2014 i els altres drets laminats;
 • Per una ràtio digne de personal sanitari i docents que permeti oferir un servei públic de qualitat;
 • Per la recuperació de la jornada de 35 hores setmanals i la limitació de la interinitat;
 • Per la internalització de la gestió privatitzada dels serveis públics de la Generalitat i el món local.

 

Quines organitzacions donen suport a la vaga?

Iniciaalment convocada per la Intersincical. Hi donen suport ANC i Òmnium. Però també uns altres sindicats i organitzacions, com ara la USTEC, el SEPC, el Sindicat d’Estudiants, les ADIC, la CGT d’Ensenyament i Universitats per la República. Per una altra banda, hi donen suport els partits polítics: ERC, Junts per Catalunya i la CUP.