Demanem al SEM que compleixi el dret a la desconnexió digital

Demanem al SEM que compleixi el dret a la desconnexió digital

A finals de l’any 2018 es va aprovar la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

En aquesta normativa s’establí l’obligació de regular el règim legal de desconnexió digital a implantar a l’empresa prèvia audiència dels representants legals dels treballadors, així com es va fer menció explícita a la possible regulació convencional que es pogués desenvolupar a tots els nivells de negociació col·lectiva.

El Departament de Recursos Humans ha implantat un sistema de comunicació de guàrdies per al personal fix i suplent a través de l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp a través de llistes de distribució. La implantació d’aquest sistema comporta que el treballador o treballadora rep les cobertures pendents al seu mòbil personal fora del seu horari laborable i ha de contestar ràpidament per poder accedir a cobrir aquesta vacant.

És a dir, el treballador que no tingui vida privada ni vulgui exercir el seu dret de conciliació familiar és premiat, ja que serà el primer a poder estar sempre amb el mòbil a la mà. La representació social no ha estat consultada ni informada en cap moment sobre la implantació d’aquest nou canal de comunicació, ni s’han pactat els criteris que s’utilitzen en l’ús de la plataforma ni com es fa l’assignació dels llocs de treball.

Per aquest motiu, Infermeres de Catalunya hem enviat requeriment a l’empresa a què s’avingui a reunir-se amb la representació social dels treballadors per tal de pactar i establir una regulació que sigui respectuosa amb els drets al descans i conciliació laboral i familiar dels treballadors del SEM, amb especial incidència en les fórmules i mètodes de contacte amb els assalariats per a la realització de cobertures i guàrdies.

 

Sol·licitut deconnexio digital

 

 

El Parlament aprova l’increment retributïu a tots els professionals del SEM

El Parlament aprova l’increment retributïu a tots els professionals del SEM

El passat 14 de juny, el Parlament de Catalunya en Sessió Parlamentària va aprovar per 68 vots a favor, 64 abstencions i cap vot en contra, que al Sistema d’Emergències Mèdiques s’apliqui l’increment retributiu contemplat al Decret 3/2019 a totes i tots els professionals del SEM en TOTS els conceptes incorporats a la nòmina, en contra del que vol aplicar la Gerència (al salari base), el que implicaria tan sols un increment sobre el 57% del sou aproximadament.

Amb aquest posicionament, el Parlament dóna la raó a la representació social i insta a l’aplicació de l’increment de forma immediata.

Restem a l’espera d’una pròxima reunió amb la Direcció per conèixer la forma en què aplicaran aquesta resolució del Parlament que alhora indica que aquest increment retributiu no està subjecte a negociació col·lectiva i s’hauria d’aplicar amb immediatesa.

Agraïm que tots els professionals hagin fet costat a la representació social davant l’empresa. Aquesta és la unió que farà possible revertir la situació actual del SEM i que puguem lluitar pels drets de tots els treballadors i els de la ciutadania que atenem.

També volem fer una crida d’atenció a la Consellera de Salut, l’Honorable Alba Vergés i als grups parlamentaris de JuntsxCat i ERC per la seva “abstenció”. Una abstenció que implica abstenir-se en creure en les professionals i els professionals del SEM, en la necessitat d’aplicar-nos el mateix increment que a la resta de professionals de la sanitat pública i una abstenció a creure que el SEM som un servei essencial.
Esperem que a partir d’ara, la Consellera i la resta de parlamentaris dels grups treballin per millorar la situació dels professionals del SEM i donin instruccions a la nova Gerència perquè així sigui.

 

A continuació podeu veure els diferents vídeos de les intervencions parlamentàries en ple i en comissions, que han estat possibles gràcies al treball dels membres de la representació social i el suport de totes les treballadores i treballadors del SEM.

Ple del parlament – 29/5/2019 – Intervenció parlamentària
Preguntes sobre l’estat de les negociacions entre Direcció i Comitè d’Empresa així com manifestació del greu estat del SEM per la manca de personal.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8400150&p_cp3=8400651#

Comissió de salut – 6/6/2019 – sessió ordinària
Aprovació de compareixená del gerent, Sr. Antoni Encinas per donar explicacions sobre la situació al SEM.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8413142&p_cp3=8414568

Ple del parlament – 14/6/2019 – Moció sobre els serveis d’emergència
Aquí podeu veure tots els videos de la moció amb exposicions, esmenes i votacions on s’aprova l’augment retributïu i el reconeixement del SEM com a servei essencial. A la web trobareu diferents videos amb tota la seqüència del debat. Podeu obrir cada un dels videos. Aquí us posem el primer.
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8423517&p_cp3=8424365

 

 

 

Perquè hem arribat a aquesta situació?

Perquè hem arribat a aquesta situació?

Aquest dies molts de vosaltres ens trobeu i ens demaneu què està passant, no enteneu el perquè d’aquest enrenou i per això volem compartir la nostra reflexió amb vosaltres.

Dos dies després de l’arribada del nou gerent el Comitè Intercentres, amb el vot en contra de CCOO i CGT, va decidir denunciar el Conveni Col·lectiu. Des de la nostra formació sindical vàrem mostrar el nostre rebuig, no ens semblava bona idea donat que desconeixíem completament de quin peu calçava la nova direcció i consideràvem que el moment polític no era el millor per iniciar aquesta negociació. Ara ja estem immersos en la negociació i haurem de lluitar per treure el millor resultat.

El decret 3/2019 estableix un augment retributiu de fins el 2’25% de forma automàtica per tot el personal públic, més un 0’5% addicional en aquelles empreses amb un PIB positiu (que també és el nostre cas). Aquest increment del 2’25% ja s’ha aplicat a totes les empreses tant dels sector públic com concertat, el SISCAT (que també es troba en negociació de conveni) i ho està cobrant.

El nostre conveni estableix l’aplicació automàtica dels increments establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel personal de les empreses públiques. Aquest article l’empresa va acceptar introduir-lo en conveni a canvi de l’acceptació d’altres punts del Conveni plantejats per l’empresa i la renúncia d’altres punts de la plataforma de la part social.

Si no estiguéssim negociant conveni l’empresa hauria aplicat l’increment retributiu tal i com va fer les anteriors vegades amb el vist i plau del consell d’administració sense més, i com s’ha fet a la resta d’empreses públiques.

Ara l’empresa intenta condicionar aquesta pujada a la negociació del Conveni, no té intenció de fer un increment retributiu superior al 2’25% en el conjunt de les millores que es puguin aplicar dins de conveni. Cal tenir en compte que totes les millores signifiquen un cost econòmic que anirà dins el mateix sac.

El pitjor son les propostes de redactat de conveni que en tot moment van en detriment del nostres drets.

Entre aquestes propostes pretenen:

1.   Incloure la demanda d’idoneïtat per totes les categories professionals contemplades en conveni excepte per els llocs de comandament, responsabilitat o alta complexitat. Això implicaria que determinats llocs de treball segons el seu interès particular, només poguessin ésser ocupats per el personal designat directament per ells donat que son qui decidiran la idoneïtat per ocupar els diferents llocs de treball.

2.   Augmentar la distància permesa per poder aplicar la mobilitat funcional de 30 a 60 km, sense cap tipus de compensació econòmica.

3.   Augmentar el període de vacances estivals de maig a novembre i eliminar el dia addicional de vacances en cas que les vacances s’hagin de gaudir fora d’aquest període.

4.   Reduir el personal que es troba de vacances durant el mateix període al 33%. És a dir, només podrà fer vacances un dels tres components de la unitat al mateix temps, això farà que els treballadors hagin de posar-se d’acord per fer vacances i al només poder estar un treballador per mes i unitat, hauria de fer vacances fora dels mesos que fins ara gaudeix la majoria (juliol i agost).

Totes aquestes modificacions sense cap prestació a canvi.

En breu haurem de començar a tractar els articles referents a jornades, els plus, permisos, formació, compensacions, etc i amb els discurs tant de l’empresa com de la Consellera ja veiem que és a canvi del que la resta de treballadors públics tenen a cost cero. Tot això fa entreveure una negociació dura en la que podem perdre molt.

Tot això en el marc d’una situació de les retallades, assumit nous encàrrecs de gestió sense que això hagi suposat cap increment en l’estructura de plantilla dels treballadors/es tot i l’increment de la demanda assistencial. Al mateix temps hem assumit la manca de professionals, el que ha suposat un augment tant de la responsabilitat com de l’activitat assistencial amb la conseqüent repercussió en la salut laboral dels treballadors.

El que si veiem és l’increment del nombre de càrrecs directius i el salari de la nova gerència en un 15%.

Per aquest motiu us convidem a assistir a l’assemblea que tindrà lloc demà dia 6 de maig al centre corporatiu del SEM o a ésser-hi present via streaming i poder debatre junts el camí que cal seguir.

 

ENS HI JUGUEM MOLT !!!! NO HI FALTIS!!!!

Llegir més: https://www.ccoo-al-sem.es/news/perque-hem-arribat-a-aquesta-situacio/

 

 

Canvis al portal de l’empleat

Canvis al portal de l’empleat

Atès al comunicat rebut divendres per part de l’empresa en relació a la implantació del nou portal de l’empleat, s’evidencia -una vegada més- la nul·la intenció de respectar els acords amb els representants dels treballadors.

En una reunió mantinguda el 21 de març amb la Direcció de Recursos Humans en què se’ns va fer la presentació del nou aplicatiu, la part social vàrem manifestar la necessitat d’establir un període de prova per constatar el correcte funcionament d’aquest, mantinguen a l’hora els dos circuits de sol·licitud operatius.

L’empresa va manifestar que acceptava la nostra proposta i que així seria durant un període prudencial de temps.

Sorprenentment, el divendres ens vam tornar a trobar a la nostra bústia corporativa una notificació que vulnera els acords i la bona fe que l’empresa hauria de tenir envers aquest comitè.

Considerem que amb aquest tarannà d’unilateralitat que ha instaurat l’empresa no es pot vetllar per la defensa dels drets dels treballadors.

La infermeria del SEM, un model pioner ara en perill

La infermeria del SEM, un model pioner ara en perill

Ahir la Direcció Infermera del SUMMA 112 va presentar oficialment les seves noves “Guies Assistencials i Procediments Operatius” per a les seves noves unitats SVAi (Suport Vital Avançat Infermer). Des d’aquí felicitem a la Direcció del SUMMA 112 la seva aposta per les unitats SVAi i la fermesa amb la que defensa les seves infermeres i infermers.

Voldríem recordar que el SEM va presentar la seva “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries” el 12 de maig de 2015, una guia que havia estat molt treballada i consensuada per diferents professionals del SEM, una guia que es va convertir en un document de referència per a sistemes d’emergències prehospitalàries d’altres comunitats i altres entitats però que, malauradament, va ser retirada per la Direcció del SEM i posteriorment modificada fins a deixar-la quasi inoperativa i inexistent. Una decisió que va respondre a la denúncia per part de diferents col·lectius de representació mèdica i la incapacitat de donar una resposta valenta a aquests.

Ahir vam veure, amb orgull i tristor al mateix temps, com altres sistemes segueixen avançant i donant suport a les seves infermeres, basant-se en el model del SEM (un model amb més de 20 anys de recorregut). Un model que s’estudia i s’explica a escala nacional i internacional, però que sembla inexistent per la Direcció de la nostra empresa. Un model que ha demostrat sobradament la seva eficiència però que cada vegada està més en perill a la nostra institució.

Els col·legis professionals de les infermeres i societats científiques han demanat -de forma reiterada- la recuperació de la “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències” en el seu format original, tal com va ser elaborada i publicada. Però, de moment, no hi ha hagut resposta positiva (ni se l’espera) per part del SEM i del Departament de Salut.

A tot això s’ha d’afegir l’extrema medicalització dels llocs de responsabilitat i Comandament, on veiem una clara deficiència en els llocs ocupats per infermeres i infermers.

Nosaltres seguirem lluitant pel reconeixement i el desenvolupament professional de les infermeres i infermers del SEM, duent a terme totes les reivindicacions i activitats que siguin necessàries.

 

 

El SEM presenta el projecte de la primera ambulància amb telemedicina i connectivitat 5G

El SEM presenta el projecte de la primera ambulància amb telemedicina i connectivitat 5G

El Govern posa en marxa un projecte pilot perquè els vehicles puguin parlar en remot amb els especialistes. L’ambulància ha estat presentada al Mobile World Congress (MWC).

La Generalitat ha presentat aquest dilluns un projecte pilot per connectar amb aquesta tecnologia les ambulàncies dels serveis d’emergències. La iniciativa, que implica els departaments de Polítiques Digitals i de Salut, pretén accelerar els diagnòstics dels metges i personal sanitari quan arriben a un accident i necessiten controlar com més aviat millor la situació.

Un projecte sobre el que esperem que la Direcció pugui donar més informació a les treballadores i treballadors de la casa ja que ha agafat per sorpresa a la majoria.

Llegiu la notícia aquí

 

 

 

 

La nova direcció ens obliga a retirar les guies i els codis de l’app

La nova direcció ens obliga a retirar les guies i els codis de l’app

Divendres, el nou director del Departament de Gestió de Persones -el Sr. Àlex Quílez- ens va citar per tal de fer-nos requeriment de retirar de l’app SEM 3.3 els documents que havíem posat a disposició de totes les treballadores i treballadors del SEM.

El nou apartat de “Documents” de l’app permetia accedir a les diferents guies assistencials del SEM (Guia Infermera, Guia d’Assistència SVA i SVB, Codis d’activació i la Guia farmacològica) de forma ràpida i indexada. L’única finalitat era facilitar la consulta de les guies de treball a tothom d’una forma molt més àgil de la que ara disposem a través de l’Àgora.

El nou director ens va exigir la retirada immediata dels documents al·legant que eren propietat del SEM i no teníem permís per publicar-los. Nosaltres li vam explicar que aquests documents ja havien estat difosos públicament per part del SEM en diferents mitjans i que molts centres públics, societats i entitats privades tenen aquests documents disponibles i en obert en les seves pàgines web. Per altra banda vam al·legar que aquests documents eren de domini públic i d’interès per a totes i tots els professionals sanitaris de Catalunya.

Per tal de fer compliment a l’exigència de la Direcció i quedant a l’espera que es resolgui la possibilitat per part del SEM de que puguem seguir oferint els documents a tots els usuaris de l’app, hem retirat els documents. Així doncs, caldrà tornar a accedir a l’Àgora per tal de tenir accés a les guies i codis d’activació (o fer una simple recerca a Google per tal de poder descarregar-los de qualsevol de les infinites pàgines web que la tenen disponibles de forma oberta).

Aquesta prohibició coincideix amb la publicació de la “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries”. Una guia que va ser elaborada per professionals del SEM, avalada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i actualment reconeguda i utilitzada per molts dispositius d’emergències d’arreu d’Espanya… però que a Catalunya ha estat retallada, censurada i amagada, creiem, de forma intencionada per part de la Direcció del SEM i el Departament de Salut.

 

Per tal de poder seguir oferint l’accés a les guies i codis a través de l’app als usuaris que la utilitzen, hem fet una sol·licitud al director del Departament de Gestió de Persones per tal que el SEM ens autoritzi la seva publicació.

Document de petició de publicació de les guies i codis

Document de requeriment de retirada dels documents a l’app

 

 

 

Nou organigrama del Gerent

Ahir, divendres 1 de febrer el Gerent, el Sr. Antoni Encinas, va presentar el seu nou organigrama amb un -parcialment renovat- equip directiu de la seva confiança. Trobem nous noms i algunes reubicacions.

S’ha acomiadat al Sr. Roger Abad, que havia estat Adjunt a Gerència (ara lloc ocupat pel Sr. Joan Ardiaca) i Director d’Ecofin.

Fins la data, la direcció de RRHH ha estat ocupada pel Sr. Gabriel Nieto i amb el nou organigrama pasa a mans del Sr. Àlex Quílez.

Pel que fa a l’Àrea Econòmico-financera, amb l’acomiadament de Roger Abad, l’equip format per en Juan Lluís González, en Daniel Gallart i l’Elena Lázare lideraran l’Àrea fins que es trobi substitut.

El Dr. Josep Maria Soto, fins ara cap territorial de Catalunya Central, assumeix la direcció de l’Àmbit dels Serveis Especialitzats del SEM que englobarà la Unitat de Mitjans Aeris (UMA), liderada per la Sra. Mercedes Val, la Unitat dels Serveis Especials, que liderarà el Sr. Francisco Fernández, l’atenció pediàtrica, l’alta complexitat i l’equip de psicòlegs del SEM.

El Sr. Jesús Cabañas, fins ara sotscap territorial de Barcelona ciutat, serà el nou cap territorial de Catalunya Central. Per primera vegada, un infermer asumeix el càrreg de Director Territorial.

La Sra. Yolanda Ferreres, segueix com a sotscap territorial d’aquesta Regió Sanitària i assumirà també la Direcció Infermera en substitució de la Sra. Elisabeth Vives que tornarà als seus orígens com a infermera de la Central de Coordinació.

El Sr. Jorge Morales assumirà la posició de cap territorial de Barcelona ciutat, amb la Sra. Zulma Itzaina com a sotscap territorial. El Sr. Jaume Masclans, que fins ara ocupava aquest lloc, torna a la seva activitat com a metge de la unitat de SVA de la base de Botànica.

La Sra. Núria Torres és la cap de l’Atenció no presencial i l’equip format per el Sr. Xavi Castillo, la Sra. Concha Valdési la Sra. Montse Gassó seguiran essent els responsables operatius de les tres sales de la CECOS, mentre es defineix com ha de ser la CECOS del futur.

Trobem una nova contractació, el Sr. David Pomés Noguera, que serà el nou cap del Transport Sanitari No Urgent (TSNU).

La Direcció explica que aquests són els principals canvis però que no seran els únics, i agefeix que “la nova organització directiva està encaminada a assolir nous objectius i a treballar en equip aportant tota l’expertesa existent. És un canvi cultural que no serà d’un dia per l’altre, però ja estem començant a construir”.

 

Des d’aquí esperem i animem a que els professionals que ocuparan els seus nous càrregs directius, treballin per la millora de les condicions laborals i professionals de totes i tots els professionals del SEM.

També encoratgem a la nova Directora Infermera a que segueixi lluitant, desde la seva nova posició, per l’avanç professional i la visibilitat de totes les infermeres i infermers del Sistema d’Emergències Mèdiques.

 

 

Invisibilitat pública de les infermeres i TES del SEM als mitjans de comunicació

Invisibilitat pública de les infermeres i TES del SEM als mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació desenvolupen un paper prioritari en el reconeixement de les entitats i serveix als ciutadans. Informen de la seva existència i promouen l’interès d’aquests per conèixer el funcionament i estar al dia sobre notícies d’actualitat envers aquests.

La Direcció del Sistema d’Emergències Mèdiques històricament ha donat prioritat a fer extensiu al públic aquelles notícies que ha considerat rellevants pel nostre servei, fugint de ser presents de forma quotidiana als mitjans de comunicació i xarxes socials.

Tots recordem destacats articles, entrevistes i difusions a mitjans de gran audiència envers el col·lectiu dels metges i metgesses. A títol d’exemple les entrevistes realitzades arran dels Atemptats del 17 i 18 d’agost de l’any 2017 a Barcelona i Cambrils. Aquesta setmana, per exemple, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha publicat un interessant entrevista a la Sra. Elisabeth Vives, la Directora Infermera del SEM (podeu veure entrevista aquí) i el propi SEM no ha fet cap difusió, ni un tuit. I avui veiem com sí difón per xarxes socials l’entrevista a un metge del VIR de Lleida

En molt comptades ocasions, d’aquestes intervencions públiques han format part infermers i infermeres, tot i ser un col·lectiu àmpliament implicat i rellevant en el funcionament ordinari i habitual del Sistema d’Emergències Mèdiques. Així mateix, el personal TES també pateix aquesta situació d’invisibilitat tot i ser els dos col·lectius una part clau tant el l’assistència a les emergències com en la coordinació i consultoria sanitària a la CeCos.

És per aquest motiu que ens comprometem a reivindicar la difusió i publicitat del paper primordial que desenvolupa el/la professional Infermer/a en totes les assistències i esdeveniments dels quals aquest col·lectiu en forma part indispensable amb la seva aportació valuosa.

Alhora que encoratgem al Departament de Comunicació i imatge del SEM a treballar curosament per evitar la INVISIBILITAT PÚBLICA de les INFERMERES i INFERMERS d’aquesta empresa.

 

 

 

Elisabeth Vives, un any com a Directora Infermera del SEM

Elisabeth Vives, un any com a Directora Infermera del SEM

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), ha publicat avui una entrevista a la Sra. Elisabeth Vives, Directora Infermera del SEM. Un any i tres mesos desde la recuperació de la Direcció Infermera al SEM, l’Elisabeth explica com ha estat aquest any, els projectes iniciats i els que te previstos en un futus per a les infermeres i infermers del SEM.

Elisabet Vives assegura que «el model de cures infermeres d’emergències només serà viable si les gerències i direccions creuen en ell, però abans d’això, els primers que ens l’hem de creure som les infermeres i infermers del SEM

 

Fa un any arribaves a la direcció infermera del SEM. Com valores l’experiència i els resultats que has obtingut fins ara?

«Molt positivament! Satisfer les expectatives generades per la recuperació de la direcció infermera del SEM és un repte important, que crec estem afrontant cada dia, una mica entre tots. Treballant plegats.

Per a superar-lo és fonamental estar en contacte amb les infermeres, que cada dia es troben al terreny, trepitjant territori. Poder compartir converses amb elles i ells ha fet possible portar les seves preocupacions i prioritats i així complementar-les als objectius de la direcció.

Gràcies a això hem pogut formular en un projecte estratègic de la direcció infermera en el qual hem anat treballant i compartint. És cert que els canvis organitzatius en la gerència del SEM han alentit el procés de difusió i implantació d’aquest projecte estratègic, però seguim endavant per fer-lo una realitat».

 

L’estació clínica d’infermeria informatitzada i treballar millor la seguretat dels usuaris en el procés assistencial són prioritats de la vostra direcció infermera. S’ha avançat cap a ells?

«Pel que fa a millorar la seguretat d’usuaris i professionals hem avançat molt. Ara comptem amb eines, que donen suport a les infermeres des de la central de coordinació, així com des dels vehicles d’intervenció ràpida desplegats pel territori.

Parlo de recursos com la vídeo-conferència amb la central a través de la tauleta que porten les unitats i que permet veure la persona atesa en la distància, que portem a les unitats, amb la central de coordinació.

Per complementar aquest seguiment des del terreny estem en fase de prova pilot per integrar les telemetries dels monitors que portem a les unitats amb la central de coordinació, que ens permetrà controlar la situació hemodinàmica del pacient i donar suport mèdic si cal, així com suport a l’administració de certs fàrmacs mitjançant un sistema que equivaldria a la prescripció mèdica».

 

Es parla sovint que el model infermer en el SEM és pioner a l’Estat Espanyol i a Europa. Com descriuries el seu valor afegit?

«Jo encara diria més. Els sistemes de cures que hem anat dissenyant són referent fora de Catalunya i es fan servir a tot l’Estat.

Tenim per davant harmonitzar-los en unes guies de cures infermeres per a emergències que encara estem treballant. Confio que aquest any serà clau i aconseguirem implantar aquesta millora.

De fet, les vaig poder explicar a l’Encuentro de Gestión Enfermera de Servicios de Urgencias y Emergencias organitzat per la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) el passat mes de gener i van ser molt ben rebudes. Diria que hem creat una expectativa».

 

Quin model de cures hem d’aspirar a oferir en els serveis d’emergències? Com pot canviar el benestar de les persones que atenem aplicar les cures d’una manera més ambiciosa a l’actual model?

«Des dels serveis d’emergències hem d’assolir un model de cures centrat en la persona que atenem, ja sigui de manera presencial o no presencial. El model de resposta ha de ser el més personalitzat possible.

Hem de ser ambiciosos en aquest tema i liderar un canvi de paradigma en l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries, on són fonamentals a més de les competències tècniques, les competències ètiques i la humanització de tot el procés assistencial prehospitalari.

La humanització és un canvi lent però segur que les infermeres estem portant per tots els àmbits de l’atenció de la salut i les emergències no poden ser una excepció».

 

Ha estat un any intens per a les infermeres d’emergències. I tu has estat part activa en el procés d’autoregulació que ha portat a establir les directrius per exercici actuacions infermeres en l’àmbit de les emergències a Catalunya.

«És cert i estic segura que representarà un canvi crucial en la manera com es fa l’atenció infermera en les emergències.

El procés d’autoregulació, que ha produït el document de directrius, ha estat un treball en grup fet pels mateixos professionals i fet amb molta il·lusió.  Ha servit per establir unes directrius que permeten a infermeres i infermers exercir en el seu àmbit d’acció sense cap dubte sobre la pertinença al camp competencial que li és propi. I aquest és un gran canvi.

Es tracta d’un procés que era molt necessari ja que no existeix una especialitat per les infermers en l’àmbit de les emergències, de manera que a l’hora de definir el què fem i com ho fem, o bé quina formació o perfil professional hem de tenir no teníem uns criteris comuns. Ara sí que els tenim i tots hi estem d’acord».

 

Com resumiries el que les infermeres del SEM demanen de la seva direcció infermera?

«Aquesta és una pregunta difícil, a la direcció infermera se li demanen infinitat de coses de tot tipus, però jo les resumiria en dues paraules, lideratge i compromís.

Són ingredients essencials per defensar la nostra professió on calgui, especialment en els àmbits de decisió.

Treballem cada dia per a que les infermeres del SEM tinguin aquest lideratge i compromís garantit per una direcció infermera que defensa la professió sempre».

 

Les infermeres del SEM són pioneres en el seu àmbit i han canviat la manera d’atendre aquí i fora, però quins reptes de futur afronten?

«El futur de les infermeres del SEM serà el que elles mateixes es proposin, jo crec que les infermeres del SEM evolucionaran cap el coneixement clínic avançat, que els permetrà ser líders en l’assistència prehospitalària, personalitzant cada vegada més el model de resposta i les cures de qualitat així com la investigació.

El repte, és portar aquest model allà on li correspon, sense complexos ni pors, sent complementari a la resta de recursos que atenen les emergències, tant al carrer com a la central de coordinació.

El model només serà viable si les gerències i direccions creuen en ell, però els primers que ens l’hem de creure som les infermeres i els infermers del SEM».

 

Entrevista original al web:
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/elisabet-vives-des-dels-serveis-emergencies-hem-assolir-un-model-de-cures-centrat-en-la-persona.html

 

 

Descobertura crítica de professionals durant les festes

Descobertura crítica de professionals durant les festes

Benvolguts companys i companyes,

Arran de les modificacions realitzades al Departament de RRHH (amb la desaparició d’un lloc d’Administrativa al Departament de Planificació, per a reubicar-la en el mateix departament amb altres funcions) que la Direcció va considerar prioritàries i sota el criteri de potestat organitzativa (situació que la Direcció de l’empresa a través dels seus interlocutors va reconèixer com extraordinària i que es va comprometre a resoldre i retornar a la normalitat), s’han produït situacions indesitjables i probablement innecessàries que, a més de sobrecarregar les dues companyes que han restat al departament de planificació, han abocat a una situació generalitzada que ha culminat en un total descontrol i descobertura d’unitats assistencials arreu del territori i llocs de treball a la CECOS.

Aquesta manca de previsió, manca d’organització o qualsevol que sigui l’argument emprat, s’ha fet palès en:

  • La impossibilitat de poder veure amb certa previsió de temps les planelles correctament, com se’ns tenia acostumats des de feia molts anys (amb excel·lència podríem adjectivar per la feina feta i la voluntat personal de les professionals implicades), a les quals volem agrair i encoratjar-les,malgrat les dificultats que estan patint.
  • La impossibilitat de contactar via telemàtica o telefònica amb el departament de planelles des de dies previs a l’entrada del període nadalenc i les festivitats, fet que no ha facilitat gens, poder fer una cobertura dels serveis com sempre s’havia fet i com és d’esperar d’un servei d’emergències mèdiques al servei del ciutadà.

Així mateix, aquesta situació -que ha provocat angoixa i estrès innecessari en els treballadors- ha estat molt parcialment solucionada per les accions realitzades pels Sotscaps Territorials que han destinat temps de la seva vida personal per minimitzar aquesta situació impròpia del nostre servei i que, a la vegada, ha posat de manifest la col·laboració dels treballadors per evitar majors descobertures. Aquesta és la gran riquesa del nostre col·lectiu.

Així i tot, hem pogut constatar que hi ha hagut guàrdies amb un sòl metge al carrer a la ciutat de Barcelona o 2 metges Consultors a la Sala de Cecos, per un volum poc menyspreable de població en dates d’augment d’activitat els darrers anys.

S’ha de dir, que moltes d’aquestes vacants han estat cobertes per personal Infermer amb una resposta d’atenció i qualitat en les seves actuacions a les quals ens té acostumats (d’excel·lent nivell professional i humà).

Volem fer-vos partícips d’aquesta situació extraordinària que estem vivint tots plegats i informar-vos que demanarem les explicacions oportunes alhora que emplacem a l’empresa a corregir urgentment aquesta situació pel bé dels treballadors, dels ciutadans i del prestigi del nostre servei.

Els vots dels treballadors decideixen

Els vots dels treballadors decideixen

Amb data, 11 de desembre, el Comitè Intercentres va mantenir una reunió interna per tal de constituir el nou Comitè que ha variat com a conseqüència dels resultats de les eleccions sindicals a Lleida fa dues setmanes.

La nova configuració queda de la següent manera: 4 delegats per CCOO (anteriorment tenia 3), 4 delegats per UGT (anteriorment tenia 3) i 5 delegats per AMIC (queda igual).

Heu de saber que fins aquest moment la CGT tenia representació al Comitè Intercentres amb 1 delegat, gràcies a una modificació del Reglament Intern de Funcionament del Comitè Intercentres, en el que es va incorporar el text que permetia que una secció sindical que no hagués arribat al percentatge necessari per obtenir delegat sindical (1%), en pogués tenir. Gràcies a això, i tenint tan sols un 0,31% de la representació, va poder tenir 1 delegat. Fet que no estava contemplat en el reglament anterior ni a la LOLS (Llei Orgànica de Llibertat Sindical).

(Consulta aquí l’acta de les eleccions del 2016 per veure els percentatges de les diferents seccions)


Aquesta modificació va fer que fos CCOO qui hagués de cedir un delegat a favor de la CGT.

Després de les eleccions a Lleida, aquests percentatges de representació van variar en favor d’UGT i CCOO. En aquest punt, tant UGT com AMIC van considerar que era just aplicar el nou càlcul de vots i assignar aquesta nova representació al Comitè Intercentres. Aquest càlcul deixa de nou fora a la CGT a l’haver disminuït encara més el seu percentatge total de vots. Tot i poder seguir mantenint la seva representació en el Comitè Corporatiu (Barcelona).

Per tal de reflectir el resultat de les urnes en la composició del Comitè Intercentres, la majoria del Comitè va decidir tornar a modificar el reglament intern per deixar-lo amb el seu redactat anterior. Cal dir, que aquest és un reglament de funcionament intern que és una eina de treball de la que es dota el mateix Comitè i que pot ser modificat en qualsevol moment per majoria dels seus membres.

Sense entrar a valorar el contingut d’altres comunicats, aquesta modificació respon únicament a la voluntat de plasmar realment els vots de les treballadores i treballadors del SEM per la configuració del Comitè Intercentres.

Deixant de banda que aquesta decisió pugui ser poc entesa, el fet és que la nova configuració reflecteix de forma més real el que les treballadores i treballadors han decidit a les urnes.

Donem l’enhorabona a les seccions sindicals que han augmentat la seva representació i convidem als nous delegats Germán Cantero i Mara Marcos) a mantenir sempre una actitud oberta i de diàleg en benefici del conjunt de treballadors.

Us recordem que totes les seccions sindicals treballem per defensar els drets de TOTES i TOTS els treballadors del SEM sigui quina sigui la seva afiliació sindical.

Com sempre, ens teniu a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Participa i envia’ns les teves aportacions per al nou conveni del SEM

Participa i envia’ns les teves aportacions per al nou conveni del SEM

Com ja sou coneixedors, el Comitè Intercentres va presentar sol·licitud d’inscripció de denúncia i promoció de negociació del VI Conveni Col.lectiu del Sistema d’Emergènces Mèdiques amb data 29 d’Octubre d’enguany.

Ben aviat es formarà la Plataforma/Comissió Negociadora. És per aquest motiu que volem que ens féu arribar qualsevol suggeriment envers el contingut del text, per tal de fer arribar aquestes propostes de modificació als representants socials que formaran part de la Taula de Negociació.

Som conscients que demanem un esforç considerable, però com ja heu pogut comprovar, som partidaris que tothom trobi un fòrum on poder expressar-se i amb la vostra participació crear un text que reculli les inquietuds i sigui reflex del que entre tots hem decidit que sigui el proper conveni col·lectiu. Volem recollir els vostres suggeriments de millora i presentar-los donant-li el format adient per poder incorporar-los a la negociació.

 

Com enviar les aportacions?

Pots fer-nos arribar les teves aportacions enviant-nos un missatge a través del sistema de contacte (https://pregunta.comitesem.org/hc/es/requests/new).

Si vols fer aportacions, canvis o suggeriments sobre el text del conveni, accedeix a la plataforma Pregunta! (https://pregunta.comitesem.org) i localitza el text del conveni sobre el qual vulguis suggerir canvis. Al final de la pàgina veuràs un espai on publicar Comentaris. Aquí pots publicar els comentaris a fer sobre el text del conveni. Tingues en compte que per poder publicar t’hauràs de registrar a la plataforma (al menú superior a “Iniciar sesión”)

 

 

 

Denúncia del Conveni Col·lectiu del SEM

Denúncia del Conveni Col·lectiu del SEM

Tal i com us ha informat el Comitè Intercentres per e-mail, aquest matí el Comitè s’ha reunit per tal de decidir si es procedía a denunciar o no el conveni col·lectiu (VI Conveni Col·lectiu de SEM).

Actualment estem amb el conveni prorrogat ja que l’any pasat no es va denunciar per la situació en la que ens trobàvem (en ple procés de convocatòria de places, dificultat a arribar a acords amb la direcció, diversos temes pendents d’executar per part de l’empresa, etc.)

Avui havíem de decidir si es creia que ara era el moment per denunciar-lo o no ja que el plaç finalitza el proper 31 d’octubre. Si cap de les dues parts (empresa o part social) denuncia el conveni, aquest es prorroga automàticament.

Després de debatre, el Comitè Intercentres, per majoria, ha decidit procedir a denunciar el conveni per tal de poder entrar en negociacions i aconsseguir millorar les condicions que es recullen en l’actual conveni.

Hi ha hagut disparitat d’opinions, totes elles igual de respectables, de si era o no el moment de denunciar-lo. Finament, amb els vots positius d’AMIC i UGT i l’abstenció de CCOO i CGT, s’ha procedit a comunicar la denúncia a la Direcció del SEM.

Un fet molt positiu de la reunió d’avui i que serà la base per unes bones negociacions amb la Direcció, és el compromís ferme de totes les seccions sindicals per tal de deixar de banda algunes diferències i treballar de forma comú i en equip per aconsseguir un millor conveni per totes les treballadores i treballadors del SEM.

Us anirem informant del procés per tal de comptar amb la opinició de totes i tots vosaltres, base de la feina que fem els delegats sindicals del SEM.

Nou decret de prescripció infermera… res de nou que ens interessi

Nou decret de prescripció infermera… res de nou que ens interessi

Aquest passat dimarts, 23 d’octubre de 2018, s’ha publicat al BOE el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Aquest real decret modifica alguns dels errors -segons diuen- del primer decret que es va publicar fa 3 anys. L’anterior decret més que regular legalment la “prescripció infermera” el que va fer és deixar-nos en una situació d’il.legalitat en totes les actuacions que fèiem, fins-i-tot a l’administrar una vacuna.

És per aquest motiu, que la modificació del decret que s’acaba de publicar, més que arreglar el nyap anterior, simplement ha fet -de forma interessada i sense pensar en el que realment necessitem les infermeres i infermers ni les persones a les que atenem- que poguem administrar vacunes de forma autònoma i així no tenir els problemes dels anterior anys en les èpoques de campanya vacunal de la grip. Simplement.

Un altre punt que ha “millorat” és que ja podrem “indicar i autoritzar”, és a dir, receptar (el terme prescriure els hi fa molt de mal que surti de la nostra boca) tots aquelles medicaments que no requereixen de prescripció mèdica. És a dir, ja podem fer legalment el que els nostres familiars, cosins, amics i veïns fan lliurement sense haver de treure’s una carrera d’infermeria. Ahhhh si… i productes sanitaris (gases, bolquers, tirites…..).

També s’ha eliminat el requeriment que indicava que per a la “prescripció” de fàrmacs subjectes a prescripció mèdica, sempre era necessari un diganòstic mèdic previ amb la seva prescripció. Ara, la prescripció de certs fàrmacs es podrà fer seguint protocols i guies de pràctica clínica consensuats amb els altres professionals prescriptors. La trampa resideix en que aquests protocols els haurà d’aprovar -i en algunes ocacions elaborar- una Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. I per això, han donat un plaç de temps de 2 anys…

En el fons, no es vol fer el que realment seria necessari per legalitzar una real prescripció infermera: modificar la Llei del Medicament per tal de que les infermeres i els infermers també siguem professionals prescriptors igual que ho son els metges, els odontòlegs i els podòlegs.

Així que, en l’àmbit de les urgències i emergències, seguim com sempre. Els més afectats son els professionals que treballin en Atenció Primària o altres àrees en les que sigui necessari emetre receptes als usuaris.

En el nostre cas, no receptem res sinó que administrem tractaments farmacològics seguint unes guies i protocols consensuats i validats científicament tant a nivell nacional com internacional.

 

 

Resultats de l’enquesta als professionals sobre la nova uniformitat del SEM

Resultats de l’enquesta als professionals sobre la nova uniformitat del SEM

A continuació us presentem els resultats de l’enquesta que hem dut a terme a través de la web per tal de conèixer la opinió de les treballadores i treballadors del SEM en quant a la proposta d’uniformitat que ha estat publicada en la licitació el pasat 1 d’octubre.

Aquesta enquesta ha estat motivada pel descontent general que s’ha fet palès amb els missatges i trucades que els professionals han fet als diferents membres del Comitè en relació a la proposta publicada. Per tal de poder tenir dades objectives i quantificables, vam demanar per e-mail a totes i tots els treballadors que donessin la seva opinió.

La resposta ha estat satisfactòria i ens ha permès tenir una primera impressió de la opinió general que ens servirà per presentar-la a la Direcció en les properes reunions amb el Grup de Treball que han estat sol·licitades per les diferents seccions sindicals del Comitè. Aquestes reunions no tansols es centraran en la proposta de colors del nou uniforme sinó -com ja han informat les diferents seccions sindicals- per saber els motius pels que no s’han seguit alguns dels requisits tècnics i de seguretat que s’havien pactat en el Grup de Treball.

Us mantindrem informats amb els resultats d’aquestes reunions.

Descarregar resultats en PDF

Podeu descarregar aquí els resultats de l’enquesta

 

 

 

El SEM publica la licitació de la nova uniformitat amb una nova imatge sense comptar amb els professionals que l’han de vestir

El SEM publica la licitació de la nova uniformitat amb una nova imatge sense comptar amb els professionals que l’han de vestir

Ahir es va produir la publicació de la licitació per a la nova uniformitat dels professionals del SEM.

Durant els darrers mesos, la Comissió d’Uniformitat (grup de treball amb participació del Servei de Prevenció del SEM i dels Delegats de Prevenció per la part social) hem estat treballant per consensuar els requeriments tècnics d’aquest equipament personal, fent aportacions en relació al que consideràvem (tenint en compte les vostres aportacions manifestades en aquest blog tal com us vam demanar) haurien d’ésser aspectes a contemplar esencials per els treballadors.

D’inici , se’ns va fer constància que la participació dels representants dels treballadors era per aportar aspectes de millora tècnica de la uniformitat, en cap cas aspectes estètics o d’imatge corporativa ja que aquesta és potestat exclusiva de la Direcció del SEM.

Fa dues setmanes, en tenir coneixement parcialment de la proposta de disseny dels nous uniformes, l’Octavi i l’Esther vam enviar un e-mail a Direcció demanant que per aquest concurs, es tingués en compte la opinió de les treballadores i treballadors, bàsicament, perquè som els que hem de vestir l’uniforme i vestir-lo amb orgull.

L’uniforme ens representa, ens identifica com a col·lectiu.

Volem agraïr la feina feta per Salvador Cerezo i Mireia Campos que han estat oberts a tenir en consideració les aportacions dels representants dels treballadors en tot moment i les han aplicat de la millor forma possible.

En conèixer la proposta definitiva del disseny del nou uniforme, en poques hores, sou molts treballadors (tant del SEM com de les empreses adjudicatàries) que heu contactat amb nosaltres, entre sorpresa i estupefacció, per fer-nos arribar el vostre descontent amb la imatge decidida sobretot, de la que NO hem pogut opinar i que no ens en sentirem a gust.

La Direcció ens presenta un nou uniforme on es perd un color identitari i amb el que la població ja ens identifica: el color groc. A més de mantenir un color carbassa, que ens continua presentant un uniforme poc elegant.

Podeu veure el disseny de la nova imatge corporativa per als nostres uniformes aquí:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=2abe03781f1f79df5594fd051b7349e4&fileId=36570259&capId=206778&idTS=36550616

Tornem a demanar, ara de forma urgent, a la Direcció del SEM (i als responssables que han decidit el disseny de la nova uniformitat) que es reuneixin amb els representants dels treballadors per tal de fer-los arribar aquesta opinió.

Per aquest motiu, us demanem que ompliu la següent enquesta per tal de que ens feu arribar la vostra opinió sobre com voldríeu que fos la imatge de l’uniforme que voldríeu vestir.


 

Digues la teva! Fes-nos arribar la teva opinió omplint aquesta enquesta.

No sabem si la Direcció tindrà en compte la opinió de les treballadores i treballadors que aquí es reflecteixin, però volem enviar-li els resultats perquè puguin veure que els professionals també volem opinar sobre el disseny del nostre uniforme i esperem que recapacitin i ens tinguin en compte.

Et recomanem omplir l’enquesta des d’un ordinador i no des del mòbil per que puguis veure millor les imatges.

Fer enquesta

 

 

Entrevista a l’infermer Dani Martínez per la seva gestió sanitària el 17-A

Entrevista a l’infermer Dani Martínez per la seva gestió sanitària el 17-A

Ahir, diumenge 12 d’agost, el Diari ARA va publicar una entrevista a l’infermer Dani Martínez, alheshores a la YI17 junt amb la tècnica Ester García. Van ser la primera unitat en arribar a l’escena de l’atemptat de les Rambles de Barcelona. La seva actuació inicial i la gestió que aquest equip va fer durant tot l’incident, va ser impressionant. Van muntar i gestionar l’Àrea Sanitària de Plaça Catalunya i van liderar l’assistència sanitària a les víctimes.

Aquell dia, tots els professionals del SEM i de la resta de cossos intervinents van donar el 200% i van gestionar un IMV com pocs ho haurien sabut fer. Un any més tard, arriba un reconeixement merescut amb aquesta entrevista al diari ARA.

Aquella guàrdia d’agost, el Dani Martínez era al centre que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) té a la Vila Olímpica escurant el cafè quan els va arribar l’alerta. “Ens avisaven d’un atropellament a la Rambla, però no van passar ni trenta segons que ja sabíem que es tractava d’un atemptat terrorista”, recorda. En els dos minuts escassos que va durar el trajecte en l’ambulància van ser poques les paraules que es van intercanviar amb la tècnica sanitària que l’acompanyava : “Ens vam dir que havíem d’anar amb molta cura”.

El que diferenciava aquell servei d’altres amb múltiples víctimes en què el Dani ha actuat com a infermer en quasi 13 anys d’experiència al SEM era, justament, “la intencionalitat dels fets”. Sabia que hi havia la possibilitat que el perill no hagués passat, però calia atendre les víctimes i així ho van fer. Van ser la primera unitat a arribar, i ell, l’encarregat de muntar al capdamunt de la Rambla (davant del Zurich) el primer dels dos hospitals de campanya que van funcionar aquell dia, un a cada extrem del tram de la Rambla per on va tenir lloc l’atropellament.

Podeu llegir l’entrevista al ara.cat aquí

 

 

App Codi Ètica de les infermeres de Catalunya

App Codi Ètica de les infermeres de Catalunya

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha publicat l’app del Codi d’Ètica de les Infermeres de Catalunya. El nou Codi d’Ètica, disponible per a consultar des del mòbil, a més de rebre les notícies del Consell i la possibilitat de contactar-hi.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que agrupa als quatre col·legis catalans, ja ha aprovat la renovació del codi d’ètica, que ha comptat amb la participació directa de més de 3.000 persones i que ha suposat un treball de tres anys per a un grup d’infermeres redactores. Ha suposat un procés de participació obert a totes les infermeres i infermers catalans.

L’objectiu del nou codi és respondre als problemes ètics actuals de les infermeres i donar a conèixer els valors que defensa la professió infermera, la seva bona pràctica professional i el seu compromís cap a la societat.

Actualment està en les versions en català i castellà. En breu estaran disponibles les versions en anglès i francès.

Per instal·lar-la, cerca Codi Ètica  o Código Ética a l’AppStore o Google Play des del teu dispositiu mòbil.

 

    

 

 

 

El CoMB considera oportú debatre sobre l’eutanàsia

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha aprovat el Document de Posició L’assistència a persones en situació de final de vida, en el qual defensa que una eventual regulació de l’eutanàsia a l’Estat espanyol hauria d’anar acompanyada d’un impuls decidit per garantir a tot el territori l’atenció pal·liativa integral a les persones que es troben en situació de final de vida, condició que en aquests moments no es compleix. El document ha estat elaborat per una dotzena de professionals i revisat per la Comissió de Deontologia del CoMB.
En l’actual context de reactivació a l’Estat espanyol del debat al voltant del dret a la disponibilitat de la pròpia vida en situacions de malaltia o discapacitat greu i de la despenalització de l’eutanàsia, el document destaca que aquest no és un debat essencialment mèdic, sinó social i polític. Correspon, per tant, als ciutadans i als seus representants democràtics decidir sobre aquesta qüestió i fer-ho amb el màxim consens. Això no treu, però, que la professió mèdica tingui molt a aportar en una eventual regulació, sobretot a l’hora d’aclarir conceptes i de vetllar pels interessos i la dignitat dels pacients, per la qualitat de les actuacions i per la seguretat jurídica dels professionals.
 
“Creiem que es oportú debatre i legislar sobre l’eutanàsia en aquests moments, però, al mateix temps, això no pot esdevenir l’excusa per deixar d’abordar la necessitat urgent d’invertir esforços i recursos per assegurar una atenció de qualitat a tots els pacients que es troben en el tram final de vida”, afirma el president del CoMB, Jaume Padrós. Per la seva banda, el president de la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés, assegura: “Lluny d’oposar-nos a la regulació de l’eutanàsia, volem deixar clar que aquest supòsit afecta un nombre relativament baix de casos i que la prioritat ha de ser garantir una mort digna i en pau a tothom, d’acord amb allò que ha donat i dona sentit a la vida de cadascú”.
El document del CoMB recull un missatge molt clar: “ningú no hauria de desitjar morir per manca d’accés a les cures pal·liatives”. En aquest sentit, insisteix que cal assegurar l’equitat en l’accés a l’atenció pal·liativa integral i que això requereix destinar-hi recursos i facilitar la formació específica dels professionals. “L’accés a una atenció digna i de qualitat al final de vida ha de ser reconegut com un dret”, afirma Jaume Padrós.
En les darreres dècades, Catalunya ha desplegat un sistema d’atenció als malalts terminals oncològics que ha comptat amb el lideratge dels professionals sanitaris, esdevenint un model de prestigi i referència mundial reconegut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Malgrat que algunes comunitats autònomes també han desplegat el mateix model, encara hi ha molta població al conjunt de l’Estat espanyol que no se’n beneficia. D’altra banda, ha de ser una prioritat estendre l’actual model d’atenció als pacients amb malalties cròniques avançades no oncològiques (cardiovasculars, neurodegeneratives, etc.).
El document del CoMB enumera i desenvolupa les principals claus per garantir una assistència de qualitat als pacients en situació de final de vida, començant per la importància d’identificar de manera precoç els malalts amb necessitats d’atenció pal·liativa per tal que el metge pugui conèixer de primera mà els seus valors, les seves pors i angoixes i la seva voluntat. Aquest coneixement ha de permetre als professionals valorar les necessitats del malalt (físiques, funcionals, psicològiques, espirituals, etc.) i iniciar la planificació de decisions anticipades amb la participació activa del pacient i del seu entorn proper. Comunicació, acompanyament i respecte a la voluntat del pacient esdevenen fonamentals en tot aquest procés, que té com a objectiu evitar al màxim el patiment físic i emocional i facilitar una mort digna i en pau.
Un dels objectius del CoMB a l’hora d’elaborar aquest document també ha estat aclarir conceptes que sovint poden resultar confusos, però que són fonamentals per mantenir un debat rigorós. En aquest sentit, s’hi inclouen definicions i reflexions al voltant de conceptes com esforç terapèutic, sedació pal·liativa o terminal, eutanàsia i suïcidi assistit.

 

Accedeix aquí a la publicació original i al document de posició