Descobertura crítica de professionals durant les festes

Descobertura crítica de professionals durant les festes

Benvolguts companys i companyes,

Arran de les modificacions realitzades al Departament de RRHH (amb la desaparició d’un lloc d’Administrativa al Departament de Planificació, per a reubicar-la en el mateix departament amb altres funcions) que la Direcció va considerar prioritàries i sota el criteri de potestat organitzativa (situació que la Direcció de l’empresa a través dels seus interlocutors va reconèixer com extraordinària i que es va comprometre a resoldre i retornar a la normalitat), s’han produït situacions indesitjables i probablement innecessàries que, a més de sobrecarregar les dues companyes que han restat al departament de planificació, han abocat a una situació generalitzada que ha culminat en un total descontrol i descobertura d’unitats assistencials arreu del territori i llocs de treball a la CECOS.

Aquesta manca de previsió, manca d’organització o qualsevol que sigui l’argument emprat, s’ha fet palès en:

  • La impossibilitat de poder veure amb certa previsió de temps les planelles correctament, com se’ns tenia acostumats des de feia molts anys (amb excel·lència podríem adjectivar per la feina feta i la voluntat personal de les professionals implicades), a les quals volem agrair i encoratjar-les,malgrat les dificultats que estan patint.
  • La impossibilitat de contactar via telemàtica o telefònica amb el departament de planelles des de dies previs a l’entrada del període nadalenc i les festivitats, fet que no ha facilitat gens, poder fer una cobertura dels serveis com sempre s’havia fet i com és d’esperar d’un servei d’emergències mèdiques al servei del ciutadà.

Així mateix, aquesta situació -que ha provocat angoixa i estrès innecessari en els treballadors- ha estat molt parcialment solucionada per les accions realitzades pels Sotscaps Territorials que han destinat temps de la seva vida personal per minimitzar aquesta situació impròpia del nostre servei i que, a la vegada, ha posat de manifest la col·laboració dels treballadors per evitar majors descobertures. Aquesta és la gran riquesa del nostre col·lectiu.

Així i tot, hem pogut constatar que hi ha hagut guàrdies amb un sòl metge al carrer a la ciutat de Barcelona o 2 metges Consultors a la Sala de Cecos, per un volum poc menyspreable de població en dates d’augment d’activitat els darrers anys.

S’ha de dir, que moltes d’aquestes vacants han estat cobertes per personal Infermer amb una resposta d’atenció i qualitat en les seves actuacions a les quals ens té acostumats (d’excel·lent nivell professional i humà).

Volem fer-vos partícips d’aquesta situació extraordinària que estem vivint tots plegats i informar-vos que demanarem les explicacions oportunes alhora que emplacem a l’empresa a corregir urgentment aquesta situació pel bé dels treballadors, dels ciutadans i del prestigi del nostre servei.

Desconvotòria de la vaga del 30 de desembre

El passat 27 de desembre els membres del Comitè Intercentres van tenir reunió amb la Direcció del SEM a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per tal d’intentar arribar a un acord entre ambdues parts abans de la vaga convocada.

Després de la negociació, la part social va decidir desconvocar la vaga acceptant un augment del 0,2% donada la impossibilitat d’arribar a cap acord donat que la Direcció explicava que la llei li impedia l’augment del 0,3% variable. L’empresa es va comprometre a complir amb tots els punts del Conveni Col·lectiu que ha incomplert de forma reiterada els darrers anys.

Són molts els treballadors que ens han fet arribar el seu malestar amb la desconvocatòria de la vaga, ja que finalment no s’ha arribat a l’augment del 0,3% que es demandava. Estarem molt atents per veure si realment la Direcció compleix amb el que s’ha pactat i compleix amb el que està estipulat al nostre Conveni.

El Comitè Intercentres es reserva el dret d’emprendre les accions que cregui oportunes per tal de demanar al CatSalut l’augment del 0,1% així com exigir que el SEM sigui declarat servei essencial.

Consulta l’acord aquí

Mapa de mobilitzacions del 21D

Mapa de mobilitzacions del 21D

Per tal de facilitar la mobilitat dels professionals, hem publicat a l’app SEM 3.3 el mapa de les mobilitzacions previstes a tot el territori català.

Aquest mapa s’actualitza automàticament a mida que es van convocant mobilitzacions per part de les diferents entitats organitzadores.

És útil per saber on hi haurà actes i la zona afectada.

L’app SEM 3.3 està disponible gratis per iPhone i Android.

Convocada VAGA per al 30 de desembre

El Comitè Intercentres ha convocat a VAGA a totes i tots els professionals de l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques.

Es promou aquesta declaració de vaga en tant que, fins la data, han resultat infrutuosos tots els contactes mantinguts amb la Direcció per solucionar els problemes que donen origen a aquesta vaga:

  • No s’ha arribat a una entesa en el pagament del l’augment del 0,3% variable
  • Incompliment reiterat del nostre Conveni Col·lectiu en matèria de borsa de treball, transparència en les contractacions, millores socials del conveni…
  • Aixecament de les restriccions imposades per la normativa pressupostaria

L’objectiu de la vaga és arribar a un acord que fagi possible la resolució dels punts anteriors i que s’han intentat tractar en reiterades ocasions amb la Direcció.

S’ha efectuat la comunicació de convocatòria de vaga segons estableix la llei.

Aquesta es durà a terma el dia 30 de desembre de 2018 des de les 00:00 fins les 24:00. A tenir en compte que aquells dispositius que tinguin torns de treball que s’inicien el dia anterior al dia 30, l’inici de la parada s’efectuarà en el primer torn, encara que comenci abans de les 00:00 hores del dia 30

De la mateixa manera, en cas de que algun torn finalitzi el dia 31 al matí, la finalització de la vaga en aquests casos tindrà lloc una cop finalitzat el darrer torn, encada que es perllongui després de les 24:00 hores del dia 30.

El Comitè de Vaga, format pels membres del Comitè Intercentres, està a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment abans i durant la jornada.