El Comitè Intercentres ha convocat a VAGA a totes i tots els professionals de l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques.

Es promou aquesta declaració de vaga en tant que, fins la data, han resultat infrutuosos tots els contactes mantinguts amb la Direcció per solucionar els problemes que donen origen a aquesta vaga:

  • No s’ha arribat a una entesa en el pagament del l’augment del 0,3% variable
  • Incompliment reiterat del nostre Conveni Col·lectiu en matèria de borsa de treball, transparència en les contractacions, millores socials del conveni…
  • Aixecament de les restriccions imposades per la normativa pressupostaria

L’objectiu de la vaga és arribar a un acord que fagi possible la resolució dels punts anteriors i que s’han intentat tractar en reiterades ocasions amb la Direcció.

S’ha efectuat la comunicació de convocatòria de vaga segons estableix la llei.

Aquesta es durà a terma el dia 30 de desembre de 2018 des de les 00:00 fins les 24:00. A tenir en compte que aquells dispositius que tinguin torns de treball que s’inicien el dia anterior al dia 30, l’inici de la parada s’efectuarà en el primer torn, encara que comenci abans de les 00:00 hores del dia 30

De la mateixa manera, en cas de que algun torn finalitzi el dia 31 al matí, la finalització de la vaga en aquests casos tindrà lloc una cop finalitzat el darrer torn, encada que es perllongui després de les 24:00 hores del dia 30.

El Comitè de Vaga, format pels membres del Comitè Intercentres, està a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment abans i durant la jornada.