Aquesta setmana s’ha creat un nou Grup de Treball al SEM que creiem interessant per la seva relació amb la tasca que duu a terme el Comitè de Salut Laboral.

Aquest grup és una iniciativa d’uns professionals coordinats per Xavi Hernández i Ramsés Martí. També formen part del grup la Mireia Muntané, Ramón Garrido, David Collado i Jordi Trullà. A tot el grup, els convidem a coordinar-se  amb el Comitè de Salut Laboral per tal d’unir esforços en benefici de la salut laboral de totes i tots els professionals del SEM.

La idea de crear el grup surgeix de la preocupació dels professionals per la seva pròpia seguretat i la percepció de que manquen moltes mesures d’autoprotecció que actualment no estan sent tingudes en compte per part de la direcció. El grup comenta que creu que moltes de les decisions sobre com millorar aquesta autoprotecció, tant a nivell de material com de protocols operatius, hauria d’estar liderat pels professionals que tenen contacte directe amb els riscos i no pas per comandaments des dels despatxos sense comptar amb la opinió d’aquests professionals.

Els podeu trobar a twitter (@GTSO_sem) i aquesta és la seva presentació:

A causa de les característiques intrínseques del Cos d’Emergències Mèdiques (actuacions en entorns hostils, rapidesa en la presa de decisions, desplaçaments amb ambulància….) els seus membres estan sotmesos a uns riscos, en ocasions similars als del personal hospitalari i en unes altres, específics d’aquests equips.

El Grup de Treball en Seguretat Operativa (GTSO) neix amb l’objectiu d’avaluar els riscos d’aquest tipus d’assistència sanitària i establir mesures per prevenir-los, minimitzar-los i en cas necessari, respondre a aquests per tal de garantir la seguretat i la integritat del personal.

Sovint en un ambient hostil, els membres del SEM poden sofrir agressions per part de pacients o testimonis violents, sobretot en determinades àrees urbanes. No obviem l’evident risc que comporta el fet de traslladar-se en vehicles prioritaris.

Els equips del SEM corren un risc important, per tant és esencial que s’estableixin plans estandaritzats de treball, d’obligat compliment, consensuats amb les forces de seguretat, amb sistemes de garantia de qualitat i evidentment la incorporació de material específic de seguretat col·lectiva i personal. El Grup de Treball en Seguretat Operativa pretén ser una font d’idees, recerca i desenvolupament de millores en aquells aspectes que tinguin relació o puguin afectar a la seguretat física del personal assistèncial. El GTSO es marca tres horitzons d’assoliment: immediat, mig plaç i llarg plaç.

Temes en treball:

  • Posicionament de SEM davant treballadors i l’administració sobre el canvi del color dels llums prioritaris a color Blau, com ja duen bombers, protecció civil, etc.
  • Equipament amb doble emissora portàtil en totes les unitats.
  • Auditoria del protocol de “3,70”, establint un pla estandaritzat d’actuació d’obligat compliment, que inclogui la mobilitació al lloc de l’incident de 3.7 i una unitat asistencial.
  • Equipament del personal assistencial amb gas de defensa, segons legislació vigent.
  • Incorporació dels comandaments dels senyals acústics prioritaris a la consola del volant.
  • Incorporacio de mans lliures per parlar per l’emisora.
  • Armilles anti-trauma, bossa de cama per material hemostatico, via aerea.
  • Botes de seguretat tipus Magnum, ulleres de proteccio, guants de seguretat, auriculars y micrófon per walkies .
  • Casc personal i individuals (per higiene i una correcte i còmode col·locació) , llinternes, frontals , etc.
  • Millora dels elements de seguretat passiva i activa del vehicle.

Actualment, ja han enviat a la direcció del SEM les peticions per als walkies dobles a totes les unitats, implantació dels llums blaus i la revisió del protocol 3.70

Gràcies per la vostra iniciativa i endavant!