Infermeres de Catalunya hem fet arribar una petició al Departament de Persones del SEM sol·licitant la flexibilitat dels tràmits i períodes de preavís dels dies personals dels treballadors.

Ara, moment en què tot sembla tornar a la “nova normalitat”,  Infermeres de Catalunya sol·licita un gest demostratiu de l’agraïment per part de la Direcció del SEM  cap als seus treballadors que han estat a primera línia d’actuació durant la crisi sanitària per la pandèmia per la COVID-19,  fent possible que aquests puguin gaudir dels  dies de lliure disposició pendents, sense que hi hagin de passar els corresponents 15 dies de preavís,  que contempla el nostre Conveni Col·lectiu.

Així mateix, interpel·la la direcció perquè  faciliti el gaudiment dels períodes de vacances anul·lats amb motiu de l’estat d’alarma.

“Després del risc al qual hem estat exposats, la implicació i el grau de responsabilitat que el gruix dels treballadors del SEM han demostrat, creiem que és l’hora de flexibilitzar la normativa de sol·licitud de dies de gaudiment, més encara quan està previst un possible rebrot cap a l’octubre, fet que podria significar una nova suspensió transitòria d’alguns dels drets dels treballadors per força major”.

Consulta la carta enviada aquí.