Tal i com us ha informat el Comitè Intercentres per e-mail, aquest matí el Comitè s’ha reunit per tal de decidir si es procedía a denunciar o no el conveni col·lectiu (VI Conveni Col·lectiu de SEM).

Actualment estem amb el conveni prorrogat ja que l’any pasat no es va denunciar per la situació en la que ens trobàvem (en ple procés de convocatòria de places, dificultat a arribar a acords amb la direcció, diversos temes pendents d’executar per part de l’empresa, etc.)

Avui havíem de decidir si es creia que ara era el moment per denunciar-lo o no ja que el plaç finalitza el proper 31 d’octubre. Si cap de les dues parts (empresa o part social) denuncia el conveni, aquest es prorroga automàticament.

Després de debatre, el Comitè Intercentres, per majoria, ha decidit procedir a denunciar el conveni per tal de poder entrar en negociacions i aconsseguir millorar les condicions que es recullen en l’actual conveni.

Hi ha hagut disparitat d’opinions, totes elles igual de respectables, de si era o no el moment de denunciar-lo. Finament, amb els vots positius d’AMIC i UGT i l’abstenció de CCOO i CGT, s’ha procedit a comunicar la denúncia a la Direcció del SEM.

Un fet molt positiu de la reunió d’avui i que serà la base per unes bones negociacions amb la Direcció, és el compromís ferme de totes les seccions sindicals per tal de deixar de banda algunes diferències i treballar de forma comú i en equip per aconsseguir un millor conveni per totes les treballadores i treballadors del SEM.

Us anirem informant del procés per tal de comptar amb la opinició de totes i tots vosaltres, base de la feina que fem els delegats sindicals del SEM.