El passat 27 de desembre els membres del Comitè Intercentres van tenir reunió amb la Direcció del SEM a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per tal d’intentar arribar a un acord entre ambdues parts abans de la vaga convocada.

Després de la negociació, la part social va decidir desconvocar la vaga acceptant un augment del 0,2% donada la impossibilitat d’arribar a cap acord donat que la Direcció explicava que la llei li impedia l’augment del 0,3% variable. L’empresa es va comprometre a complir amb tots els punts del Conveni Col·lectiu que ha incomplert de forma reiterada els darrers anys.

Són molts els treballadors que ens han fet arribar el seu malestar amb la desconvocatòria de la vaga, ja que finalment no s’ha arribat a l’augment del 0,3% que es demandava. Estarem molt atents per veure si realment la Direcció compleix amb el que s’ha pactat i compleix amb el que està estipulat al nostre Conveni.

El Comitè Intercentres es reserva el dret d’emprendre les accions que cregui oportunes per tal de demanar al CatSalut l’augment del 0,1% així com exigir que el SEM sigui declarat servei essencial.

Consulta l’acord aquí