Desde el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) s’han mantingut diverses reunions amb el Departament de Salut per tal de que es doni recolzament a la “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries” i s’ha demanat, de forma reiterada, que es doni suport i instruccions al SEM per a que es torni a publicar a tots els efectes i amb el seu text original.

Per part del Departament de Salut, s’han compromès a donar suport a la guia i fer tots els pasos per a que en breu aquesta sigui restablerta com la guia d’actuació per a totes les infermeres i infermers del SEM.

Esperem poder tenir notícies en breu.