Davant la situació límit a la que es troba actualment el SEM, el Comitè Intercentres ha decidit fer-ho palès de forma oficial i enviar un escrit a la Direcció del SEM per tal que doni resposta de com ho farà per solucionar la situació.

Us reproduïm l’escrit a continuació:


Volem manifestar la crítica situació en la que es troba actualment el SEM. Aquesta situació és
deguda a l’augment de la demanda assistencial amb un important increment de les trucades a
la sala, fet que implica una major mobilització de recursos, els quals ja són insuficients en
l’activitat habitual.

Aquesta situació s’agreuja per les retallades de recursos personals i mòbils que s’han dut a
terme recentment:

 1. Desaparició del tercer Coordinador Tècnic (CT) a Sala de l’Hospitalet
 2. La desaparició de la unitat VIR-0 de nit a Barcelona ciutat
 3. La desaparició de les unitats de SVB pròpies de reforç
 4. La no cobertura de llocs de treball a sala de Reus quan hi ha baixes.

Des del Comitè Intercentres del SEM volem fer palès que aquesta situació podria comportar un
real i greu risc per a la ciutadania de Catalunya .

Com són coneixedors, perquè així els hi hem expressat en nombroses ocasions, els nostres
professionals estan treballant, habitualment, sota una gran càrrega assistencial, la qual
actualment és extrema, amb les conseqüents repercussions possibles tant per la ciutadania a
la que atenem com sobre la salut dels nostres treballadors.

Per això, SOL·LICITEM:

 1. Que no s’extingeixin els contractes de la unitat YVIR 0/Victor.
 2. Que es garanteixi la continuïtat de les tres unitats SVB i del 3r Coordinador tècnic de
  la Sala de Coordinació d’Hospitalet, amb una contractació estable per a la seva
  cobertura.
 3. Que s’ofereixi el mateix tracte en la cobertura de les baixes dels metges/infermers de
  la Sala de Reus, és a dir derivació de la consultoria si la situació ho requereix.
 4. Que aquesta Direcció del SEM doni resposta per escrit a la motivació de la rescissió
  d’aquestes dotacions i quines mesures durà a terme per pal·liar la situació de crisi
  actual al SEM.

Podeu veure la carta original a continuació.

escrit comite intercentres.