Darrerament s’estan sentint rumors de què s’estan buscant professionals per cobrir llocs vacant a l’escala directiva del SEM. Concretament la plaça vacant del segon sotscap de Barcelona ciutat i la plaça d’Adjunt/a a l’Àmbit d’Emergències (a falta d’altres que es crein i de les que la Direcció no informa la representació dels treballadors).

Després de l’experiència recent amb els nous càrrecs en l’organigrama del SEM i de la creació del vehicle de comandament ECO-0 a Barcelona ciutat, on tots els professionals han estat col·locats sense un procés previ de selecció obert als professionals del SEM, esperem que aquest tarannà sigui diferent aquest cop i encoratgem a la Direcció del SEM (que fa gala de tenir els millors professionals de les emergències) que obri aquest i els futurs processos de selecció de càrrecs directius i/o de comandament a totes les persones que treballen al SEM i puguin tenir l’oportunitat de promocionar-se professionalment dins el SEM en igualtat de condicions amb la resta de companyes i companys.

Un procés en el qual s’ofereixin els llocs a cobrir amb les seves funcions ben definides i les competències que han de tenir els professionals que hi optin.

Estem segurs que són molts els professionals que voldrien tenir l’opció de presentar-se a llocs de comandament però fins ara no se’ls ha donat l’oportunitat de poder demostrar la seva vàlua davant l’empresa. En un exercici de transparència i de reconeixement del valor humà i professional, esperem un canvi d’actitud i poder dir així, que el SEM com a empresa pública, ha d’apostar per la igualtat d’oportunitats i valorar l’experiència, la formació, les competències i els coneixements dels seus treballadors i treballadores.

També demanem que la Direcció doni a conèixer el seu pla estratègic i la definició dels diferents llocs de treball que té previst crear (tant comandaments com operatius) amb les seves funcions i competències i que tingui en compte la representació dels treballadors en els seus plans organitzatius per tal que puguin estar informats de la previsió de nous llocs a crear i vetllar pels drets laborals d’aquests professionals així com els dels professionals que hauran de cobrir els llocs que resultin vacants com a resulta del moviment.