Ahir, dijous, el Comitè Intercentre es va reunir amb la Direcció del SEM amb unic punt del día: Convocatòria externa de places i la seva nul·litat.

Van fer entrega del document jurídic en el que van basar la seva decisió per anul·lar la convocatòria per la provisió externa de places. Com ja ens havien avançat, basen la seva decisió en l’article 72 de l’EBEB (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) que indica que una oferta d’ocupació pública te un termini improrrogable de 3 anys. Per tant, la convocatoria del 2009 tansols podria ser desplegada fins al 2012.

Aquí és on l’assessor d’AMIC discrepa indicant a l’empresa que la convocatòria diu clarament que és una Convocatòria d’ocupació externa de places del 2016 i no pas del 2009. Al 2016, la llei permetia fer concurs de places a les empreses mercantils amb beneficis, que era el cas del SEM. Diu que aquesta convocatoria no estava afectada per la Llei de Pressupostos (llei que limitava la possibilitat de fer oferta pública de places).

L’assessoria legal del SEM no està d’acord amb l’argumentació de la part social.

Durant la mateixa reunió ens assebentem que surt publicat al DOGC l’acord del govern pel qual el SEM podrà convocar una oferta pública de 100 places. Recordem que havien sortit a concurs 243 places.

La part social exigeix que el SEM compleixi els acords als que es van arribar a la finalització de la signatura del darrer conveni en el que constava el compromís de consolidar les places vacants ocupades per personal interí.

El Comitè ha informat a la Direcció que a partir d’aquest moment, durà a terme totes les accions legals i mobilitzacions pertinents necessàries per aconsseguir que la Direcció del SEM compleixi l’acord.

En els propers dies us concretarem les accions que durem a terme per tal de que tots els treballadors poguem participar-hi.

Aquest serà el moment en el que totes i tots haurem de cridar ben alt pels nostres drets i d’implicar-nos  per a una mobilització multitudinària. Totes i tots som imprescindibles per aconsseguir la consolidació de tots els llocs de treball.

¡Us esperem a totes i tots en les properes mobilitzacions!