El Departament de Salut està duent a terme una enquesta online adreçada a les Infermeres i Infermers per conèixer la seva opinió sobre la regulació de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers de Catalunya.

El procés per obtenir la norma catalana que reguli la prescripció infermera porta prop d’un any obert, després del preacord que el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers van signar a data 30 de març de 2016.

Al llarg d’aquests 12 mesos, Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, els Col·legis de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, les societats científiques, sindicats i infermeres expertes han estat negociant conjuntament amb el propi Departament i amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a fi tancar un text normatiu que tingui el major consens professional possible.

L’enquesta és una oportunitat per a cadascuna de les infermeres i infermers de Catalunya, més de 50.000, per donar la seva opinió sobre una qüestió vital que ha posicionat al col·lectiu en una situació d’inseguretat jurídica des de finals del 2015. La norma catalana ha de millorar l’emparament legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut a la que les infermeres no poden renunciar si es vol garantir la seguretat de les persones i una atenció de qualitat.

En el nostre àmbit, és especialment d’interès aquest emparament legal en totes aquelles situacions no de risc però en què l’administració de tractaments permet oferir una millor assistència als nostres usuaris, podent iniciar tractaments de forma precoç i al mateix domicili.

Podeu completar l’enquesta seguint aquest enllaç. Data límit: 19 de març.

Enquesta Departament de Salut