Infermeres de Catalunya ha entrat document per demanar a la Direcció de Recursos Humans que apliqui el conveni col·lectiu i reconegui els dies de permís per naixement de fill/a a les treballadores i treballadors del SEM.

Des de l’entrada en vigor del darrer Real Decreto-Ley 6/2019, la direcció de Recursos Humans no aplica l’article 52.1.b del conveni en què es reconeix el dret al permís de 3 dies o més (segons la situació específica) pel naixement d’un fill/a al·legant que aquests dies han estat absorbits pels dies de permís reconeguts en aquest decret.

Recentment, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en sentencia núm. 140/2019, de 29 novembre, ha entès que segueix sent aplicable la regulació del conveni col·lectiu que contempla, millorant l’antiga previsió legal, el permís per naixement de fill/a (regulat en l’article 52.1.b del nostre conveni col·lectiu), això tot i que el Real Decreto-ley 6/2019 va derogar el permís per naixement (de 2 dies de duració, ampliable a 4 dies previst en l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors, per entendre que el conveni col·lectiu millora el dret reconegut a la Llei.

A més, aquesta sentència afegeix que no existeix inconvenient en què el permís es gaudeixi una vegada ha finalitzat el període de suspensió de contracte mentre el conveni no concreti la data del seu gaudiment.

Recordem que en el Conveni Col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques vigent, el permís és de 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/a tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/a però dintre de la seva província; 5 dies naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya.

Si esteu en aquesta situació i us han denegat el permís, contacteu amb els delegats de la secció sindical d’Infermeres de Catalunya al SEM per ajudar-vos a gestionar el permís.

 

Solicitut_permis_maternitat