Després de quasi un any demanant a la Direcció del SEM que defineixi clarament les funcions de la unitat B500 (anteriorment YVIR-0), aquesta setmana ha publicat el Procediment Operatiu.

El podeu consultar a l’Àgora aquí.

 

El Comitè Corporatiu va demanar aquest document en diverses ocasions per tal de que tots els professionals afectats (tant al carrer, CeCos com els propis equips B500) tinguéssin clares les funcions i responssabilitats d’aquesta unitat.

Celebrem que finalment s’hagi pogut publicar el Procediment Operatiu i aprofitem per emplaçar a la Direcció a recuperar la unitat B500 també en el torn de nit (recordem que així recuperaríem dos llocs de treball i una figura de referència per a les Unitats de Suport Vital Bàsic i la resta d’unitats).

 

El procediment deixa ben clar es les funcions de la unitat i de qui és responssabilitat la persona que atenem en cada moment i situació:

Unitats assistencials SVB:

En cas d’assistència simultània, el responsable de l’actuació serà el metge del B500 que adjudicarà i supervisarà les tasques a realitzar. Complementació d’informe assistencial sempre i quan hi hagi acte mèdic.

 

Unitats assistencial SVAi:

 • En cas d’assistència simultània o de suport demanat per la unitat, el responsable de
  l’actuació serà el metge del B500 que adjudicarà i supervisarà les tasques a realitzar.
  Complementació d’informe assistencial sempre i quan hi hagi acte mèdic.
 • En cas que el B500 actuï en funcions de control de qualitat, la responsabilitat de
  l’assistència serà de la USVAi, excepte en el cas que la USVAi demani suport al
  B500 o que la seva actuació no s’adeqüi als procediments establerts pel SEM.
  Complementació d’informe assistencial sempre i quan hi hagi acte mèdic.

 

Unitats assistencials SVAm:

En cas d’actuació simultània el responsable de l’actuació mèdica serà el metge/metgessa de la SVAm, essent funció del metge del B500 la coordinació de l’incident, excepte en el cas que la USVAm demani suport al B500 o que la seva actuació no s’adeqüi als procediments establerts pel SEM. Complementació d’informe assistencial sempre i quan hi hagi acte mèdic per part del B500.

 

Comandaments: dependència funcional del Cap de guàrdia/ Cap de torn, i dependència jeràrquica.