Divendres, el nou director del Departament de Gestió de Persones -el Sr. Àlex Quílez- ens va citar per tal de fer-nos requeriment de retirar de l’app SEM 3.3 els documents que havíem posat a disposició de totes les treballadores i treballadors del SEM.

El nou apartat de “Documents” de l’app permetia accedir a les diferents guies assistencials del SEM (Guia Infermera, Guia d’Assistència SVA i SVB, Codis d’activació i la Guia farmacològica) de forma ràpida i indexada. L’única finalitat era facilitar la consulta de les guies de treball a tothom d’una forma molt més àgil de la que ara disposem a través de l’Àgora.

El nou director ens va exigir la retirada immediata dels documents al·legant que eren propietat del SEM i no teníem permís per publicar-los. Nosaltres li vam explicar que aquests documents ja havien estat difosos públicament per part del SEM en diferents mitjans i que molts centres públics, societats i entitats privades tenen aquests documents disponibles i en obert en les seves pàgines web. Per altra banda vam al·legar que aquests documents eren de domini públic i d’interès per a totes i tots els professionals sanitaris de Catalunya.

Per tal de fer compliment a l’exigència de la Direcció i quedant a l’espera que es resolgui la possibilitat per part del SEM de que puguem seguir oferint els documents a tots els usuaris de l’app, hem retirat els documents. Així doncs, caldrà tornar a accedir a l’Àgora per tal de tenir accés a les guies i codis d’activació (o fer una simple recerca a Google per tal de poder descarregar-los de qualsevol de les infinites pàgines web que la tenen disponibles de forma oberta).

Aquesta prohibició coincideix amb la publicació de la “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries”. Una guia que va ser elaborada per professionals del SEM, avalada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i actualment reconeguda i utilitzada per molts dispositius d’emergències d’arreu d’Espanya… però que a Catalunya ha estat retallada, censurada i amagada, creiem, de forma intencionada per part de la Direcció del SEM i el Departament de Salut.

 

Per tal de poder seguir oferint l’accés a les guies i codis a través de l’app als usuaris que la utilitzen, hem fet una sol·licitud al director del Departament de Gestió de Persones per tal que el SEM ens autoritzi la seva publicació.

Document de petició de publicació de les guies i codis

Document de requeriment de retirada dels documents a l’app