El dilluns, 9 de juliol, la secció sindical AMIC va fer arribar una carta al nou Director del Servei Català de la Salut, amb còpia al Consell d’Administració i a la Direcció de Recursos Humans del SEM per informar de la situació crítica en la que es troben les companyes i companys que treballen a la CECOS.

Donat que el Sr. Adrià Comella és nou en el càrreg, s’ha cregut adient informar-lo de la situació real de la central. Per això s’ha enviat un escrit on es detallen, punt per punt, els problemes detectats que han fet arribar els professionals, mancances i problemes que posen en risc l’activitat i, per tant, l’atenció a la ciutadania.

Pèrdua de coordinadors tècnics, manca de personal a la sala, nous encàrregs de serveis sense aumentar dotació extraordinària de personal ni econòmica, incompareixença dels representants de l’empresa en les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, etc. molts problemes que fan que la situació dins la central sigui límit i calgui actuar de forma immediata per solventar els problemes.

La carta demana reunió urgent al Director. Quedem a l’espera de la seva resposta per saber si cal emprendre altres tipus d’accions. Us mantindrem informats.

Descarregar carta aquí