Apreciades companyes i companys,

Us volem recordar que, segons està establert a la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) i l’Estatut dels Treballadors, els delegats sindicals del Comitè d’Empresa tenen dret a accedir al qualsevol espai de l’empresa en la qual hi hagi treballadors per poder dur a terme accions relacionades amb la seva activitat sindical com a representant dels treballadors. L’única limitació d’aquest dret és el requisit de no alterar del normal funcionament de l’empresa (procés productiu, segons diu el text de la llei).

Els delegats sindicals que formen part del Comitè d’Empresa, tenen el dret d’accedir a qualsevol espai per tal de recollir la informació necessària i poder valorar insitu les condicions laborals de seguretat i higiene dels treballadors en el seu espai i lloc de treball. Això vol dir, que podem venir a parlar amb vosaltres, visitar-vos i veure objectivament el vostre lloc de treball.

Degut als darrers problemes que s’han presentat davant les visites d’alguns delegats sindicals a la central, heu de saber que els delgats sindicals membres del Comitè d’Empresa poden accedir a la Sala de Coordinació per recollir la informació necessària per a poder valorar insitu la situació en la qual es troben els treballadors de la central. Podem accedir per objectivar el funcionament, les altes càrregues de treball i l’ambient en el qual han de fer la seva feina.

Els treballadors de la Central -igual que qualsevol altre treballador del SEM- tenen dret a què un delegat sindical pugui accedir fins al seu lloc de treball per poder valorar les seves condicions de treball i emprendre així les accions sindicals oportunes per tal de denunciar possibles situacions on es vegin afectats els seus drets.

Si qualsevol treballador se sent amenaçat i creu que la direcció vulnera aquest dret bàsic, el convidem a comunicar-ho als delegats sindicals per tal de procedir a les accions legals oportunes.

Restem a la vostra disposició.