Amb data d’avui, 18 de desembre, tal com han comunicat la Direcció i el Comitè Intercentres, no s’ha arribat a un acord sobre l’increment del 0,3% variable a l’augment retributiu.

L’empresa ha mantingut la seva posició de mantenir-se en un increment variable únicament del 0,2% i no pas del 0,3% com permet la llei estatal. Explica que a causa de l’acord de govern, les instruccions són autoritzar tan sols el 0,2% i no tenen capacitat negociadora en aquest aspecte. Els membres de Comitè Intercentres interpretem com una renúncia i incompliment a l’establert en Conveni.

Donada l’autonomia de gestió, el superàvit anual, l’augment dels encàrrecs de gestió, l’augment de l’activitat i la càrrega assistencial, la part social insisteix en la necessitat d’aconseguir l’increment màxim possible.

El CI interpreta aquesta negativa com una manca de voluntat per part de la nova gerència, en un context on el Gerent ha vist incrementades les seves retribucions en aproximadament un 15% a més d’haver-se permès la nova contractació de l’Adjunt a Gerència.

La part social convida a acompanyar la direcció de forma conjunta al CatSalut per tal d’aconseguir l’increment màxim, així com la recuperació de les millores socials acordades en Conveni i posa en coneixement de l’empresa l’inici d’accions reivindicatives.

En aquest punt, el Comitè Intercentres ha decidit iniciar mobilitzacions i comencem per convidar-vos a un “Aperitiu alternatiu” que tindrà lloc demà dia 19 de desembre de 2018 a les 12.30 a la Seu Central de Motors de L’Hospitalet com a repulsa a l’actitud intransigent de la direcció.

És important manifestar de forma multitudinària el desacord de totes i tots els treballadors davant aquestes actituds i reivindicar els nostres drets laborals que no han fet més que veure’s retallats any rere any tot i ser fonamentals per l’atenció a la ciutadania de Catalunya.