El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) celebra el 20 de juliol de 2018 a la seu corporativa una Jornada de Consens al voltant de l’Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries. Aquest acord, una vegada hagi obtingut el consens necessari per a l’aprovació dels quatre col·legis catalans, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria va dirigida a tota infermera o infermer o institució infermera preocupada pel desenvolupament competencial infermer però molt especialment a aquelles/s que treballen o que estan interessades/ts en l’atenció infermera en l’àmbit de les urgències i les emergències.

Durant la jornada s’explicarà el procés d’elaboració de la norma i tindrem l’oportunitat d’analitzar el seu contingut, article per article, aclarir dubtes, fer-hi modificacions o provar-lo, si s’escau.

La jornada de consens comptarà amb la participació de Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya; Octavi Rodríguez Blanco, Coordinador grup Urgències i Emergències del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i Rosa Bayot i Escardívol, adjunta a la Direcció de Programes del COIB.

Es molt important que totes les infermeres i infermers del SEM acudim a la jornada de consens per tal de poder dir la nostra i d’acabar de perfilar el redactat de la norma que ens afectarà directament. Aquest és un pas pioner i molt important per regular legalment les actuacions de les infermeres d’urgències i emergències prehospitalàries.

Més informació i inscripció a la jornada