Després de la reunió mantinguda entre l’OTS i la Direcció del SEM, s’ha constatat que cal tornar a reavaluar les candidatures d’alguns llocs de treball ja que s’han detectat alguns errors en l’aplicació dels criteris d’avaluació en el moment de puntuar els ítems referents a l’apartat de Formació.

A la web del SEM s’han penjat els criteris d’avaluació correctes, que son els que van ser publicats al DOGC en ambdues convocatòries. Durant els propers dies es durà a terme aquesta reavaluació.

Els aspirants NO han de fer res. No s’ha d’enviar cap nou document ni mèrit. Tansols esperar al resultat d’aquesta nova avaluació i la publicació de la llista de puntuacions provisional.

Seguint les bases de la convocatòria, un cop publicades les noves llistes provisionals, hi haurà dos dies per presentar al·legacions.

Quedarem a l’espera de conèixer si aquest fet provocarà cap demora en el calendari previst.