La setmana pasada el Comitè de Seguretat i Salut Laboral va mantenir reunió per parlar sobre diversos temes, entre ells la part social va preguntar sobre la uniformitat i els EPI (Equips de Protecció Individual).

Sobre la uniformitat, ens van informar que després de les queixes per part de la part social sobre aspectes com la neteja de la samarreta interior, els polos de màniga llarga/curta o el nou color blanc proposat en la licitació… s’havia fet una modificació tècnica del concurs amb algunes esmenes entre les quals hi ha:

  • la neteja integral per part del proveïdor de TOTES les peces de l’uniforme
  • tornar al color groc per als polos en lloc del blanc

Ens confirmen que finalment la combinació de colors serà la mateixa que duem actualment, sense canvis. La Direcció informa que és potestat de l’empresa determinar els colors corporatius de la uniformitat. Per tant, no es tindrà en compte l’opinió dels treballadors i treballadores que es van recollir en l’enquesta lliurada a la Direcció.

Podeu trobar tota la documentació i les modificacions de la licitació del vestuari a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=40524057&reqCode=viewCn&idCap=206778&

 

Equips de Protecció Individual

La Direcció informa que els EPI es repartiran amb retard. Aquests s’havien de repartir el novembre del 2018 i finalment hi ha el compromís d’entregar-los al febrer. La part social indica que si no es fa entrega abans de finalitzar el gener (com es va comunicar en la darrera reunió), s’interposarà denúncia.

Els EPI constaran de:

  • casc
  • guants antitall
  • ulleres de protecció
  • holster porta-instrumental per al cinturó

L’empresa té pendent de definir el procediment d’entrega així com de verificar si els nous EPI amb el casc cabran dins les actuals taquilles.

S’ha de tenir en compte que els jaquetons antitall no estan en aquest contracte, ja que van vinculats als contractes amb les adjudicatàries de cada lot pel qual és cada empresa d’ambulàncies adjudicatària la que ha de proveir aquesta peça. La part social recorda que cada unitat ha de portar tres talles de cada jaqueta (3S, 3M, 3L). La Direcció es compromet a recordar-ho a les empreses adjudicatàries.

Podeu trobar tota la documentació sobre la licitació dels EPI a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34284241&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=206778&