La Generalitat de Catalunya ha iniciat la fase de consulta pública del projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers.

Podeu accedir a la web de la Generalitat per participar-hi. És molt important que ho feu per dir la vostra.

1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials?

2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat?

3.- S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament?

 

Accedeix aquí a la web de la consulta pública