Fa escasses hores hem estat coneixedors, per fonts no oficials, de la possible desaparició de la unitat YVIR-0 Torn de nit de Barcelona Ciutat.

Si aquesta decisió és certa, lamentem aquest fet i encoratgem a l’empresa en la recerca dels mitjans necessaris per donar continuïtat a aquesta unitat de recolzament, que sobradament ha demostrat la seva vàlua.

El Comitè mai ha estat en contra de la creació i funcionament d’aquesta unitat, ja que va comportar la creació de 3 nous llocs de treball (3 tècnics), però sí que ha reclamat de forma reiterada i sense haver tingut resposta, que la Direcció d’Operacions elaborés un document operatiu on es descriguessin clarament les funcions i responsabilitats d’aquesta unitat i la seva ubicació dins l’organigrama de l’organització.

Aquesta desaparició comportaria malauradament la pèrdua de 3 llocs de treball. La Secció Sindical AMIC ja ha demanat una reunió urgent amb la Direcció per tal de tenir informació real sobre aquesta possible decisió.