Avui el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya anuncia la publicació al DOGC, el 24 d’octubre, de la norma de regulació per la qual s’estableixen les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.

Un document amb rang de norma i d’obligat compliment que recull les competències, àmbit d’actuació i requeriments formatius i professionals per a l’exercici de les infermeres i infermers en l’àmbit de les urgències i emergències prehospitalàries.

Les infermeres i infermers d’aquest àmbit han consensuat, via norma d’autoregulació, les directrius per a l’exercici de les seves actuacions i a les quals s’haurà d’ajustar l’actuació professional de les infermeres dels dispositius assistencials públics i privats de Catalunya. Aquest acord fa referència a les infermeres que treballen al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de Barcelona i als equips de Salvament i Rescat del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) però també a les que treballen en espais i equipaments d´ús públic i privat o centres sanitaris, sociosanitaris o residencials que presten serveis d’atenció d’urgències i emergències.

Han estat quasi dos anys de treball per part d’un grup d’esperts per tal d’elaborar un document que esdevindrà el marc sobre el que treballar per l’evolució de les competències de les infermeres que treballem en aquest àmbit. Un text pioner que posa per escrit les bases de la nostra professió a falta d’una especialitat reconeguda que esperem poguem veure sigui una realitat en un breu període de temps.

 

Descàrrega del document al DOGC (Català): http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=832693&type=01&language=ca_ES

Descàrrega del document al DOGC (Castellà): http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=832693&type=01&language=es_ES