Amb data d’avui, representants del Comitè Corporatiu de Barcelona ens hem reunit amb el Director d’Operacions, el Dr. Fernando García com a resposta a la carta de sol.licitut que li vam enviar per parlar sobre la nova unitat YVIR0 de Barcelona.

A la reunió s’ha tractat la problemàtica que ens han fet arribar alguns professionals arran de la posada en marxa d’aquesta unitat. Fins al moment, no s’ha indicat de forma clara les funcions i responssabilitats d’aquesta unitat, fet que ha provocat malsentesos i problemes entre professionals.

S’ha parlat de casos concrets en els que aquesta manca de coneixement de funcions ha creat problemes entre assistencials i  hem parlat sobre la sensació percebuda de pèrdua d’autonomia de les USVAI.

El Dr. Fernando García ens ha explicat que estan treballant en la definició clara de funcions de la unitat i que la intenció és que el VIR0 de Barcelona sigui una unitat referent de comandament en la operativa diària. Comenta que es pretèn que la unitat serveixi per ser interlocutor amb la resta de cossos i supervisar la qualitat dels processos assistencials, donant suport assistencial quan calgui.

Ens comenta que en cap cas es preten que aquesta unitat asumeixi de forma directa els pacients de les USVAM ni USVAI, sino que tansols ho fagi quan, a criteri dels professionals, sigui necessària aquesta intervenció, sempre de forma consensuada i amb la finalitat d’assegurar un correcte procés assistencial.

La màxima autoritat en la operativa diària continua essent el Cap de Guàrdia i, a Barcelona, el Cap de Torn.

Comentem que molts dels problemes poden ser persona-depenent i que el lideratge d’aquesta unitat dependrà de que el professional que hi vagi aconssegueixi ser realment un líder reconegut per la resta de professionals que conformen la xarxa assistencial de Barcelona. Insistim en que cal saber ser lider i això pasa per conèixer les accions que s’han de dur a terme en cada moment i la forma de fer-les.

Insistim en que mai hem estat en contra de la creació d’una unitat de supervisió operativa, però si que cal que els professionals que hauran de ser referents, ho siguin de veritat. Que estiguin capacitats per asumir aquestes funcions sense minvar la capacitat assistencial de la resta de professionals quan aquests estiguin fent corretament la seva feina. Supervisar si, perseguir no.

Per finalitzar, demanem que tot aquest procés que s’està duent a terme així com el projecte final, sigui informat als treballadors per tal de que tothom sàpiga les funcions i responssabilitats de cada ún. Així mateix, demanem que a la major brevetat, es crei el document operatiu on estiguin ben definides aquestes funcions i competències.