El divendres, 30 de novembre, el Comitè Intercentres es va reunir amb el gerent del SEM, el Sr. Antoni Encinas. La reunió va ser convocada per ell mateix amb la intenció de què la part social presentés tot allò que creu que el SEM ha de millorar.

El Sr. Encinas va obrir la reunió explicant que després d’un mes d’anàlisi, en el que havia parlat amb diverses persones de cada un dels departaments del SEM, havia arribat al “diagnòstic” que el SEM està “malalt”.

Va referir aquesta “malaltia” a diversos factors que havia identificat (la majoria ja coneguts per la part social) i en va detallar alguns com la mala distribució de les càrregues de treball en alguns departaments, la manca de personal, problemes de satisfacció entre els treballadors i treballadores, unes condicions laborals que han fet que el SEM hagi deixat de ser atractiu pels professionals…

Tot un seguit de problemes sobre els quals va dir, s’han de fer canvis però no serà fàcil d’arreglar. Va explicar que és prioritari fer un Pla Estratègic (és a dir, on està el SEM i cap a on vol anar en els propers 5, 10, 15 anys…). A la part social la va sorprendre que el SEM no tingués cap pla fet…

 

Tot seguit va convidar als membres del Comitè a exposar els problemes detectats. Us resumim de forma general els temes que es van exposar (i que va anar apuntant curosament a la seva llibreta).

Li vam dir que tot el que exposàvem ja ho havíem exposat als gerents anteriors i que ens sobtava que no s’hagués fet un traspàs d’informació entre gerents…

Com a primer punt es va fer incidència en què la majoria de problemes sobre els quals parlaríem vénen derivats de què l’empresa NO compleix amb el conveni. Li recordem que tot i que el conveni està denunciat, l’actual conveni continua sent efectiu fins que no es pacti el nou.

També l’informem que la majoria d’incompliments del conveni venen per part del Departament de Recursos Humans (com l’incompliment reiterat de la Borsa de Treball, la no convocatòria de Comissions de treball necessàries i previstes en conveni, manca de transparència en la contractació, etc.)

Exposem la crítica situació del personal de la Sala CeCos. Explica que ja ho sap. Expliquem que manca personal davant un augment de la demanda donat per encàrrecs de serveis i un canvi en l’estructura de la central fet en èpoques anterior que ha fet que la consultoria sanitària hagi augmentat considerablement la seva activitat però no així el nombre de professionals.

Demanem que s’elaborin protocols i guies per la consultoria sanitària i que es posin totes les mesures per oferir cobertura legal al personal de la sala. Ens explica que ja la tenen. Li expliquem que aquesta no és la percepció que tenen els professionals.

Es parla sobre el problema d’enviar ambulàncies a tot. Sobre els serveis de Transport Sanitari que no es valoren o dels “alertants qualificats” que demanen recursos innecessaris en moltes ocasions.

S’exposa que molts problemes al carrer vénen donats per una mala implantació del model “millorat”. Un model que es basa en la convivència de diferents tipus d’unitats i donant rellevància les unitats SVAI. Es comenta la diferència que es fa en l’ús d’aquestes unitats segons el territori i la coordinació de cada moment.

Es demana la recuperació de la Guia d’Infermeria, que va ser un treball elaborat de forma conjunta per diferents professionals i que un mes després de la seva publicació, va ser retirada i alterada, fent-la totalment inútil.

Es comenta que cal donar a conèixer que és el SEM i explicar a la societat quina tasca desenvolupen els seus professionals en les diferents àrees d’activitat. Es proposa que és important disposar d’un Departament de Comunicació potent.

Es parla sobre l’estat de les bases operatives del SEM tant a territori com a Barcelona ciutat. Algunes són insalubres (tant per mobiliari com per l’espai) i és urgent buscar-ne de noves.

Sobre la UMA (Unitat de Mitjans Aeris), es parla que és una unitat important i pionera que ha aconseguit una major eficiència en la gestió dels vols des de la seva implantació. El gerent diu que ho ha vist i que vol potenciar aquesta unitat i que cal definir quin model de transport aeri és més necessari.

Parlant sobre les bases del territori, s’exposen diferents problemes de seguretat laboral detectats, problemes per accedir a la Carrera Professional al tenir més dificultat per poder portar personal de pràctiques i accedir a docència i formació, problemes amb el 3.2… en definitiva, es fa palesa una desigualtat entre Barcelona i la resta de Catalunya. Una desigualtat que el gerent ha dit que és coneixedor i serà un tema a resoldre.

 

En definitiva, una reunió que ha servit per exposar, una altra vegada, al nou gerent molts problemes que tant Comitè com empresa en son coneixedors.

La part social agraeix la bona voluntat manifestada pel Sr. Encinas. Tanmateix també exposa que la gran majoria dels problemes s’arrosseguen des de fa anys i havent passat gerències anteriors…

 

Comunicat de l’empresa sobre l’increment del 1,75%

Durant la reunió, la Direcció envia un comunicat a tots els treballadors informant de l’aplicació de l’increment salarial del 1,75% així com de la retribució del complement de compensació del 100% de les incapacitats temporals de forma retroactiva amb data 19 d’octubre.

La part social mostra el seu malestar per no haver avisat de l’enviament d’aquest comunicat donat que en la darrera reunió amb l’adjunt a gerència, el Sr. Joan Arcadia, s’estava pactant l’aplicació del 0,2% variable i es va quedar que ens convocaria a una reunió en una setmana (fet que no va succeir) per seguir pactant. (Veure aquí el resum de la reunió).