Convocats els membres del Comitè a les 12:00 del dia d’avui per la presentació del nou aplicatiu per a la gestió de la borsa de treball, se’ns comunica, un cop asseguta a taula, que l’aplicatiu encara no està acabat i que no es pot fer una demostració.

La part social manifesta la seva sorpresa i desacord en presentar-se a una reunió sense contingut. S’explica a l’empresa que la presència a la reunió te un cost. Els representants s’han de fer canvis o demanar hores sindicals per poder acudir a les reunions. Potser el més fàcil hauria estat anular la reunió.

Tot i així, es consegueix treure temes que estaven pendents de treballar i així aprofitar el temps i avançar:

L’empresa ens explica que han decidit que quan hi hagi un lloc de treball subjecte a borsa de treball (de mes de 30 dies), els professionals indefinitits que es promocionin (canvi de categoria) podràn aspirar a aquestes vacants, però que no constaran a la llista oficial de Borsa de Treball.

La part social manifesta la seva discomformitat en aquest procedir. Empresa proposa doncs la creació de dues llistes diferenciades, una de Borsa de Treball de suplents i l’altres de Borsa de Promoció Interna. Part social fa la contraproposta de crear única llista amb els tres blocs diferenciats tal i com s’indica al conveni. Inicialment, la proposta és acceptada per l’empresa, excepte el referent al canvi d’activitat, que indica que ha de d’estudiar-ho.

Empresa exposa que no veu prioritari el canvi d’activitat dels professionals i ho justifica en les dificultats actuals de cobertura de personal a la CeCos. Es comenta que la manca de personal per a la CeCos potser es deu a les dures condicions d’aquests llocs de treball.

L’empresa demana la limitació dels canvis a la llista de Borsa de Treball a un any, és a dir, que un cop agafat un contracte, el treballador no pugui optar a canviar a una millora de contracte abans d’un any. La part social manifesta el seu desacord amb aquesta proposta ja que es pot pervertir fàcilment.

Part social demana que empresa envii llistats actualitzats de la situació contractual dels treballadors, i que aquest registre s’actualitzi periodicament amb cada canvi i s’envii al Comitè per tal de poder portar un seguiment efectiu de les contractacions que es fan al SEM fins que finalment poguem disposar de l’aplicatiu informàtic de gestió de borsa de treball.

Es demana que els treballadors també tinguin accés a aquestes llistes per poder consultar la seva posició i els moviments contractuals que es fan.

S’acorda que l’empresa enviarà copia a les diferents seccions sindicals dels correus que s’enviin als treballadors de les ofertes contractuals.