Benvolguts companys,

Us informem dels temes més rellevants que s’han tractat en la reunió interna del Comitè Intercentres.

1.- Convocatòria per a la provisió de llocs de treball en la fase de Concurs Extern.

S’ha acordat demanar novament reunió urgent per intentar accelerar el ritme en que s’estan duent a terme l’incompliment dels terminis i calendarització d’aquest procés i se’ns informi del llistat de candidats definitius i fase de revisió de la documentació aportada pels candidats.

Som conscients que els treballadors que han optat a diferent lloc de treball del que ara ocupen (en la Fase de Concurs trasllat, Promoció interna o Canvi d’activitat), no podran fer-ho efectiu fins que el procés estigui finalitzat per assegurar el normal funcionament del servei i per evitar que en la defensa del drets individuals es puguin veure perjudicats terceres persones.

Informar-vos que la representació social ha comunicat i requerit a l’empresa informació al respecte sense obtenir resposta.

Del resultat de la sol·licitada reunió s’estudiaran les possibles accions a dur a terme.

 

2.- Reclamació del 1%.

Continuarem reclamant aquest, en espera que les dades definitives de l’equilibri pressupostari  permeti fer-ho efectiu. Està previst obtenir-les en el primer trimestre de l’any.

 

3.- Plus de Major Presencia per el personal que ha assolit el TES.

Segons Conveni Col·lectiu es faria efectiu al moment de presentar la documentació d’obtenció del TES.

 

4.- Incompatibilitats.

Assolit l’acord de Govern sobre incompatibilitats que ha estat prorrogat per un període de  3 anys per als Metges. Vetllarem perquè es dugui a terme igualment en el  resta de categories professionals.

 

5.- Professionograma.

Tornarem a demanar la descripció exhaustiva de les tasques dels professionals, ja reclamada anteriorment i sense resposta per part de l’empresa.

Aquesta és imprescindible per poder demanar un registre de Càrregues de Treball de tots els professionals.

 

6.- Protocol de seguretat.

Necessitat urgent d’elaboració d’un Protocol Conjunt de Seguretat que sigui eficaç i eficient davant de l’augment d’episodis de Risc d’agressió verbals i/o físiques tant a nivell assistencial com a la CECOS.

Es demanarà  la possibilitat d’ introduir una segona emissora per les unitats.

 

7.- Nova nomenclatura de les unitats.

Des de la nova nomenclatura de les unitats (on desapareix la lletra que descriu el tipus de recurs activat) es produeix un augment de la activació cerebral en resposta a la dificultat de diferenciar de forma clara el tipus de recurs a qui es fa el comunicat provocant un excés innecessari d’estres i alerta.

 

8.- Problemes Portal Àgora.

Sol·licitarem solucionin  l’accés a  diferent apartats de la Àgora  (Ex. Nòmines).