Amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació d’infermeres i infermers de la corporació que no van poder acudir a la jornada de consens celebrada al COIB, s’ha habilitat un formulari que inclou el text íntegre de la proposta d’Acord del Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC) on els professionals que així ho desitgin poden mostrar el seu acord o desacord amb cadascun dels punts. Els resultats de l’enquesta, que restarà activa durant cinc dies, fins el 29 de juliol, seran considerats pel grup redactor de la proposta d’Acord.

Es tracta d’un pas indispensable en el procés d’autoregulació de l’àmbit les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries. En aquest procés d’autoregulació endegat pel Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC), un cop finalitzi el període de cinc dies de consulta pública del text revisat, els següents passos són el consens de tots i cadascun dels col·legis professionals catalans i després, el text normatiu passarà pel CCICC per assolir un acord final que serà enviat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per a la seva publicació.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona ha habilitat una adreça d’e-mail per a que les seves col·legiades també puguin enviar les seves aportacions:  Aportacions infermeres col·legiades a Girona

Descarrega el Document de l’acord

Participa i opina sobre l’acord