Amb data, 11 de desembre, el Comitè Intercentres va mantenir una reunió interna per tal de constituir el nou Comitè que ha variat com a conseqüència dels resultats de les eleccions sindicals a Lleida fa dues setmanes.

La nova configuració queda de la següent manera: 4 delegats per CCOO (anteriorment tenia 3), 4 delegats per UGT (anteriorment tenia 3) i 5 delegats per AMIC (queda igual).

Heu de saber que fins aquest moment la CGT tenia representació al Comitè Intercentres amb 1 delegat, gràcies a una modificació del Reglament Intern de Funcionament del Comitè Intercentres, en el que es va incorporar el text que permetia que una secció sindical que no hagués arribat al percentatge necessari per obtenir delegat sindical (1%), en pogués tenir. Gràcies a això, i tenint tan sols un 0,31% de la representació, va poder tenir 1 delegat. Fet que no estava contemplat en el reglament anterior ni a la LOLS (Llei Orgànica de Llibertat Sindical).

(Consulta aquí l’acta de les eleccions del 2016 per veure els percentatges de les diferents seccions)


Aquesta modificació va fer que fos CCOO qui hagués de cedir un delegat a favor de la CGT.

Després de les eleccions a Lleida, aquests percentatges de representació van variar en favor d’UGT i CCOO. En aquest punt, tant UGT com AMIC van considerar que era just aplicar el nou càlcul de vots i assignar aquesta nova representació al Comitè Intercentres. Aquest càlcul deixa de nou fora a la CGT a l’haver disminuït encara més el seu percentatge total de vots. Tot i poder seguir mantenint la seva representació en el Comitè Corporatiu (Barcelona).

Per tal de reflectir el resultat de les urnes en la composició del Comitè Intercentres, la majoria del Comitè va decidir tornar a modificar el reglament intern per deixar-lo amb el seu redactat anterior. Cal dir, que aquest és un reglament de funcionament intern que és una eina de treball de la que es dota el mateix Comitè i que pot ser modificat en qualsevol moment per majoria dels seus membres.

Sense entrar a valorar el contingut d’altres comunicats, aquesta modificació respon únicament a la voluntat de plasmar realment els vots de les treballadores i treballadors del SEM per la configuració del Comitè Intercentres.

Deixant de banda que aquesta decisió pugui ser poc entesa, el fet és que la nova configuració reflecteix de forma més real el que les treballadores i treballadors han decidit a les urnes.

Donem l’enhorabona a les seccions sindicals que han augmentat la seva representació i convidem als nous delegats Germán Cantero i Mara Marcos) a mantenir sempre una actitud oberta i de diàleg en benefici del conjunt de treballadors.

Us recordem que totes les seccions sindicals treballem per defensar els drets de TOTES i TOTS els treballadors del SEM sigui quina sigui la seva afiliació sindical.

Com sempre, ens teniu a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.