Durant els dies 13 i 14 de Març s’ha realitzat visita conjunta del Servei i Delegats de prevenció amb la Sotscap territorial Zulma Itzaina a les Bases de Barcelona Ciutat.

Hem pogut constatar que no s’han resolt moltes de les incidències ja detectades, enregistrades i denunciades a Inspecció de treball. Els problemes que es repeteixen de forma constant a moltes de les Bases són els següents:

1- Problemes amb el Circuït de Neteja i/o incompliment dels requeriments als responsables de les Bases. En aquest aspecte, no ajuda gens la manca d’ordre, que és responsabilitat del personal que les ocupa. Es farà un requeriment als responsables. (ICS, Hospitals…)

2- Deteriorament de l’immobiliari malmès, per manca de manteniment o substitució de peces trencades (butaques, cadires, mobles…). Alguns sofàs nous, ja presenten trencament de peces, principalment del cargol que suporta el pes i la pressió quan es vol estirar el reposapeus i espatller. S’ha fet un llistat per bases i des de el servei de manteniment del SEM es revisaran i repararan si és possible o seran substituïdes.

3- Problemes d’humitats per filtracions d’aigua de pluja i manca de ventilació i il·luminació natural (inexistent en molts casos). Es passarà nou avís per resoldre les fuites i revisarà i/o notificarà per resoldre el mal funcionament dels aparells de l’aire condicionat. No hem detectat filtres de l’aire amb manca de neteja important.

4- Manca de dispensadors de paper eixugamans.

5- Manca de papereres d’higiene femenina.

6- Bases sobre ocupades per les limitacions dels espais disponibles.

7- Disponibilitat de taquilles individuals.

 

En el context d’aquestes visites que s’aniran efectuant arreu del territori a totes les bases(ja programades) se’ns informa que les millores són temporals fins a la ubicació de les noves bases assistencials que es produirà en anys vinents.